Artsobservasjoner

søndag 21. november 2010

METALL-BILLER på Agder naturmuseum

Dette er 3 prototyper av brann-avhengige biller laget i metall fra offset-plater på Fævennens trykkeri. De er laget av Sara Didriksen 16 år, og de er laget så naturtro som mulig. I november og desember 2010 har Beate verksted for skoleklasser der elevene lager hver sin brann-bille i metall. Verkstedsaktiviteten etterfølger et lite besøk i en naturmangfold-utstilling "Alt henger sammen" som Agder naturmuseum låner fra Arendal. Utstillingen tar for seg 3 temaer om lokalt naturmangfold; laks i Nidelva, hummerforskning på Flødevigen, og skogbrannen i Froland i 2008.
Elevene skal lage en bille i metall, og billen skal ligne en av tre brannavhengige billearter i Norge. Samtidig lærer elevene i praksis at insekter har 3 kroppsavsnitt, 6 bein, og at beina er festet til brystet. På hodet er det festet 2 øyne og 2 antenner. Det gis kunstnerisk frihet i farge på bein, øyne og antenner. Denne billen (over) er laget av en elev.

Dette skal forestille den berømte sotsvarte praktbillen som har varmefølsomme sanseorganer ved beinfestene, og som oppsøker skogbranner og legger egg i rykende nedbrente trestammer. Denne metallbillen er laget så naturtro som mulig av Sara Didriksen 16 år. Hun hadde praksis en uke ved Agder naturmuseum i uke 44 i 2010, der hun blant annet laget 3 prototyper av metallbiller til dette undervisningsopplegget. Prototypene er svært nyttige å ha, og brukes hver dag i undervisningen der de blir grundig studert av både elever og lærere!

Hvis det er interesse, så kan NZF's Barnegruppe komme en kveld innen 15.desember 2010 og lage metallinsekter på Agder naturmuseum. De som er interessert, bør kontakte Beate og komme med forslag til dato.
tekst og foto: Beate Strøm Johansen

Ingen kommentarer: