Artsobservasjoner

mandag 8. november 2010

Dagens art 8. november: Heipiplerke

Heipiplerke fotografert i Havika på Lista 1. november 2008. Det er kanskje ikke den fuglen folk flest legger merke til eller kjenner. Men den er en av våre vanligste fugler - i fjellet og åpent landskap på øyer og ved kysten.
Legg merke til den lange bakkloa, typisk for bakkelevende arter. Lerka har en tilsvarende lang bakklo. Trepiplerka er den andre vanlige piplerka på Sørlandet, men er mer skogtilknyttet og trekker mye tidligere mot sør når høst og kulde nærmer seg. Det finnes enda en del heipiplerker i området, og noen få kan finne på å overvintre langs kysten.
Tekst og foto: Asbjørn Lie.

Ingen kommentarer: