Artsobservasjoner

mandag 1. november 2010

Tid for alkekonger

Jeg dro en kort tur en kort tur på sjøen etter årsmøtet søndag 31. oktober. Det jaktet en spurvehauk i Strædenområdet. Litt stormåker, en del ærfugl og storskarv i området mellom Bragdeøya og Dybingen. En liten flokk med silender. Men hva er dette for en krabat?
To alkekonger holdt til på østsida av Langøya. Det var enda noen ringduer i lufta.
Tekst og foto: Asbjørn Lie

Ingen kommentarer: