Artsobservasjoner

fredag 5. november 2010

Dagens art 5. november: Svartrødstjert.

Svartrødstjert hunn i Fugleviga på Lista 22. november 2008.
Navnet passer godt på hannen, svart fugl rød stjert.
Den poserte villig og sitter ofte på bygninger og andre høye punkter i et åpent landskap.
Hunnen i varm ettermiddagssol
Hekker sporadisk i Norge. Det er trolig at et par hekket ved "landbruksskolen" i Søgne for noen få år siden. Den sees ofte i kulturlandskapet, gjerne også i industrilandskap. I høst er den sett på Sangvik i Søgne, artig å se dem så seint på høsten når det er lite med småfugl i terrenget.
Flott fugl!
Det var flere fugl i Fuglevika denne seinhøstes ettermiddagen. De er tydelig ikke så sosiale av seg, her jager en hann bort en av hunnene. Typisk nok oppe på en bygning.
Tekst og foto: Asbjørn Lie.

Ingen kommentarer: