Artsobservasjoner

mandag 29. november 2010

Dagens art. 29 november Toppand

Toppand (Aythya fuligula) er en av nordens minste dykkender.I parringsdrakt
( november -mai) er hannen svart med hvite kroppssider, og lang nakketopp.
Hunnen er brun med litt lysere sider.

Tekst og foto. Olav Didriksen

Ingen kommentarer: