Artsobservasjoner

lørdag 6. november 2010

Havørna på frammarsj på Sørlandet

Ung havørn på Lyngholmen 23. november 2008. Den har nå etablert seg som hekkefugl i Vest-Agder.
Ørna i oppflukt. På 1960-70 tallet var havørna en sjelden fugl, men etter fredning har det tatt seg veldig opp og er nå en ganske vanlig hekkefugl i Norge.

Stilstudie. Gammel havørn har helt hvit hale. Legg merke til det kraftige nebbet!
Når får vi første hekking av havørn i Kristiansand? Problemet blir kanskje å finne en uforstyrret hekkeplass?
Tekst og foto: Asbjørn Lie

Ingen kommentarer: