Artsobservasjoner

tirsdag 2. juni 2009

Frosketreff på Finnøy!

NORSK FELTHERPETOLOGISK FORUM's årlige ekskursjon:
Pinsen 2009 var det feltherpetologisk treff på Finnøy i Rogaland, der vi skulle se på en nylig innført froskeart. Her er deltakerne. De kom fra Trondheim, Bergen, Oslo, Østfold, Sørlandet og Rogaland.
Hva er herptologi? Det er læren om amfibier og reptiler (krypdyr).


Amfibier og reptiler kalles med et fellesnavn for herptiler.

Her ser du bilde av en damfrosk (Rana lessonae) hann som kvekker. De grønne Rana-artene har kvekkeposer på sidene, mens de brune Rana-artene har kvekkepose under haken.
Vår vanlige buttsnutefrosk og spissnutefrosk er brune Rana-arter.Her ser du Rana esculenta, hybridfrosk. De parer seg med damfrosk og kan bli triploide, altså flere kromosomer enn normalt. Derfor blir de større enn damfrosker. Se hvor stor denne er i forhold til hånden! Dette er en hunnfrosk, og hunnene blir større enn hannene.


Nydelige omgivelser rundt dammene på Finnøy der froskene har spredt seg.

Froskene kom til Finnøy ved ulovlig utsetting av rumptroll fra Polen for 6 år siden, og de har nå spredt til 2/3 av øya. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er lov å innføre fremmede arter til Norge. Heldigvis er Finnøy en øy som froskene ikke kan spre seg ut i fra.


Har du lyst til å bli med i Norsk Feltherpetologisk Forum (NFHF), så se på internettsidene under Norsk Zoologisk Forening (http://www.zoologi.no/). Det er ikke en forening med medlemmer og medlemskontingent osv, men bare et uformelt forum for dem som er interessert. Det legges opp til å få til en ekskursjon årlig. Amfibieforsker Dag Dolmen ved NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim er primus motor for forumet.
Tekst og foto Beate Johansen