Artsobservasjoner

mandag 12. desember 2016

Bli med Hilde til Falklandsøyene! Tirsdag 13/12 18.30 på Agder Naturmuseum

Da er det på tide å samle seg innomhus til foreningens siste møte for 2016, og mer eksotisk avslutning enn Falklandsøyene - heeeelt på andre siden av kloden - er det jo vanskelig å få til! 
Falklandsøyene!  Du skal sladde relativt kraftig med pekefingeren før du har sikret deg flybilett til Falklandsøyene, men en av våre mest utjagede backpackere fant seg plutselig i den situasjonen, og endte opp med å hoppe fra øy til øy og oppleve naturen på Falklands-øyene mer og lenger enn nær sagt noen andre her i Kongeriket. I tillegg hadde hun med kamera! Det er bare å sette seg ned og bli med på en fantastisk reise til et sted du heeelt sikkert ikke klarer å kave deg ned til selv – hils på sel, pingviner, sau, caracara og dårlig vær sammen med Hilde Skiffard, og få den tristeste delen av høsten på avstand for en kveld! Vel møtt fra andre siden av kloden!
Og så den langveisfarende selv! - ute på slettene på en av Falklandsøyene 

søndag 6. november 2016

Villreinkveld! Et dykk i villreinens historie og utfordringer ved viltforvalter Tor Punsvik.

Tirsdag 8. november kl 18.30 på Agder Naturmuseum

.....  sakset fra programmet:

Villrein! Faglig dypdykk med Viltforvalter Tor Punsvik!


Etter at et av vår mest langttravende medlemmer (Carl Erik Kilander) laget armageddon nede på Sør Georgia og utslettet reinsdyrbestanden i et hav av kruttrøyk, så sitter vi her i Agder og Sør-Norge med hva som vel nå er verdens sørligste villreinstamme (nåjah, bortsett fra noen rare skau-rein i Nord Amerika da – som tror de er elg). Og vår sørlige stamme er ikke gitt de beste betingelsene for fortsatt å overleve, i heiområder som fragmenteres stadig mer av inngrep og hvor beitene er snauspist av sau før reinen slipper til.

Knappest noen av våre har vel oversikten til å beskrive både historikken og utfordringene til villreinen som viltforvalter hos Fylkesmannen i Agder, Tor Punsvik. Vi ser frem til en svært faglig spennende kveld om en art som vi har helt spesielt ansvar i å ivareta, og hvor utfordringene står i kø! Tor har kalt foredraget; Hvordan står det til med Europas sørligste villreinstammer? Bak en nøktern tittel tror jeg vi kan vente oss et dypdykk både i dyregeografi og virkningen av moderne naturødeleggelse før kvelden er over, så møt opp til spennende fjell-kveld! ....og som et lite julegavetips; viltforvalteren har også begått bok om villreinen, så her er muligheten for å sikre seg signert julegave til seg selv eller andre! Link til boken: Fjellets nomade - villreinen


    Foto: Tor Punsvik

mandag 17. oktober 2016

Marin Kartleggingshelg og pøbelplanter på Østre Randøya 21.-23. oktober 2016

Kartlegging er viktig for å ta vare biologiske mangfoldet. Mye gjøres i offentlig regi, men også enkeltpersoner og foreninger kan gjøre en innsats. Vi i NZF har fokusert mer på dette de to siste årene, og startet opp det "ålegrasprosjektet" i 2015 hvor kartlegging i tilknytning til bekyttede lokaliteter i skjærgården ble prioritert. Vi gjennomførte også en totaltelling av makrellterne i Kristiansand sammen med NOF lokalt i dette prosjektet som ble støttet økonomisk av SABIMA. I år har vi utvidet prosjekt og fått med oss botanisk, sopp og nyttevekstforeningen, insektforeningen og NOF på et utvidet prosjekt.

Siste felles kartlegging i år blir på Randøya til helga (21.-23. oktober) med fokus på det marine, men også litt på fremmede arter i strandsonen (pøbelplanter).

Anna Blix fra SABIMA kommer på lørdag hvor vi også har fokus på fremmede arter. Ved Buholmsanden, vest på øya. Hun vil også snakke om den nye forskriften om fremmede arter og om pøbelplanteprosjektet (botanisk forening).

 Rynkerose på Buholmsanden, mat for grønnfinken, men fortrenger annen verdifull natur! Foto: Asbjørn Lie

Vi stiller med dykkere, kasterive, bunnskrape... for å samle inn planter og dyr fra havet. Vi har fått med oss Eldar Wrånes til å hjelpe oss med artsbestemmelsen. Vi lærer om hva vi skal notere før vi legger observasjonene inn i Artsdatabanken (Artsobservasjoner). Dyrene og algene leveres til Agder naturmuseum som dokumentasjon.

 Stillehavsøsters som vokser på et hjerteskjell fra Buholmsanden. Svartelistet, men også god mat? Foto Asbjørn Lie

Magne Flåten (SABIMA) kommer for å lære oss om hvordan kartlegge og legge inn i artsobservasjon - blant annet hvordan vi kan bruke Olympus TG4 som har innebygd gps. Hvordan kan vi effekt legge inn observasjoner?

Jan Stenløkk fra NZF (hovedstyret) lærer oss hvordan vi skal konservere marine dyr, og vi kikker litt på hvordan vi skal ta vare på marine alger.

Logistikk vi satser på å bruke private båter ved transport, og må derfor vite hvor mange som kommer, påmelding seinest torsdag 20. oktober.

Dersom du vil overnatte er det også mulighet for det, vi har noen plasser på egen hytte, men har også fått lov til å bruke Bymisjonens hytte som ligger like ved. 

Mat: Vi kjøper inn ræger til lørdagskvelden, vi kan kjøpe inn mat felles men kontakt oss angående dette dersom du blir med. 

Ann-Elin Synnes og Lillian Tveit blir med som dykkere.

Ann-Elin og Lillian i aksjon fra en kartleggingstur på også stiller opp igjen. Foto: Kristoffer Bøhn.


Vi setter et lite værforbehold, men så langt ser det brukbart ut (yr.no).

Felles arrangement mellom Agder botaniske forening og NZF, Sørlandsavdelingen og hovedforeningen.

Påmelding til asbjorn.lie@kristiansand.kommune.no eller på SMS til 97064081 (eller ring) - så fort som mulig og seinest torsdag kl 12.

Mvh Asbjørn Lie

mandag 10. oktober 2016

Marin aften imorgen, tirsdag 11. oktober. Nytt fra under havflaten!

Helleu folkens!

Vi starter innesesongen i zoologisk nå imorgen, tirsdag 11. oktober 18.30 med ferske nyheter fra hhv under havflaten og ved forskningsfronten.  her er essensen hensynsløst sakset fra høstens program: Marin aften! Zoologisk forenings medlemmer er belastet med et rykte om ensrettet og overdreven interesse kun for elg og andre ting som réker rundt i skogen, men dette er jo en grov feilslutning; Når vi de siste årene har hatt foredrag om saker og ting sett fra bunnen av sjøen, har dette påført foreningen betydelige kostnader i form av høye kaffiregninger som følge av usømmelig mange medlemmer på møtene. Denne tildragelsen ønskes naturligvis videreført, og vi smeller i gang med marin aften med besøk av forsker Even Moland fra havforskningsinstituttets stasjon Flødevigen. Even har arbeidet på Tvedestrandsprosjektet som med bruk av overvåkings-metoder som får CIA til å virke som amatører har avlurt spesielt sjøauren for fete hemmeligheter! Som enhver seriøs forsker så setter Even en nøktern og ørkentørr tittel på sitt foredrag, som dermed får officiell tittel: Fiskehistorier fra Tvedestrandsfjorden: hva har vi lært av telemetristudiene?. Men! ikke la dere lure til gjesp; vi skal ha en meget spennende tur ned i fjorden og bort til forskningsfronten denne oktoberkvelden, så møt opp!   


                         Even Moland bedriver så mye interessant marin forskning at jeg ganske sikkert tror vi vil ha fatt i han igjen også ved en senere anledning, så møt opp, klapp heftig og oppfør dere f.ø. pent!  Vel møtt til høstens første innemøte! 
    

    Bildet under viser foredragsholderen med en av sine medhjelpere, Even Moland til høyre i bildet. 


Og som en teaser på kommende marine aftener håper jeg; Even under feltarbeid i Sudan!  
onsdag 5. oktober 2016

Nytt program for de neste månedene er klart!

Mange godbiter venter deg som blir med på Zoologisk forenings aktiveteter i høst og tidlig vinter! Se det nye programmet som nå ligger ute: Høstprogrammet

mandag 29. august 2016

Listaturen er under igangsveiving! 

 Sesså - da er det altså avsluttende kalenderarbeider på august før man om noen få dager åpner september og det er på tide å igangsette høstdepressjonen! Som oppstart til denne overgangen anbefales deltagelse på NZF's Listatur til Jølle nå helgen 2-4/9 for fellesskap med andre deprimerte. Kontakt bobestyrer for medhiving på høstens høydepunkt! Fra programmet saxes følgende nøkkelinfo om dette tradisjonelle evenementet! For ordens skyld treffes Bobestyrer på 95 24 48 12. Voksengruppas Listatur! Gjennom en enkel tildragelse i Foreningens Sveitservilla på Jøllestø helt vest på Lista åpnes officielt høsten. Med 10 sengeplasser, velutstyrt kjøkken, strandvandring, havsudsikt, kveldssol, trekkfugl, teleobjektiver, stettglass og oppvarmede tallerkener beredes grunnen til flotte dags- og kveldsopplevelser!  Ydderligere informasjoner så vel som påmelding rettes til Bobestyreren, som også besørger koordinering og samkjøring av den motoriserte delen av medlemsmassen, noe som betyr at også bilfrie medlemmer er hjertelig velkommen til å hive seg med!


 

mandag 25. juli 2016

Et flott insekt

Kan noen hjelpe meg med å artsbestemme dette insektet?
Størrelse: Som en vannymfe. Og jeg trodde først det var en vannymfe eller en øyenstikker, men da jeg kom hjem ble jeg usikker.
Den ble sett i noe kratt ved en skogsbilveg i Songdalen, ikke langt fra Bergstølhytta. Den ble sett 2. juli i år. Se også http://gislesnaturblogg.blogspot.no/2016/07/blabr.html.

torsdag 14. juli 2016

Marin kartleggingstur til Kvarodden søndag 17. juli kl 10


Hei her er Ann-Elin Synnes og Lillian Tveit gått i vannet for å kartlegge livet under vann. Bildet er tatt av Kristoiffer Bøhn under en kartleggingstur til Oksøy i fjor.

Det bli ny felles kartleggingstur på til søndag (17. juli) hvor dykkererne på bildet og flere til  blir med. Denne gang drar vi til friluftsområdet på Kvarenes. Ta med dykkerutstyr/snorkleutstyr eller bare bli med på land for å kikke nærmere på det vi henter opp fra dypet, eller finner i fjæra. Vi planlegger videre framdrift i kartleggingsprosjektet der vi har fått støtte fra SABIMA (samarbeidsrådet for biologisk mangfold). Vi ser mer på utstyrsbehov og veien videre!

Vi har videre utover sommeren og tidlig høst planer om ei kartleggingshelg første eller andre helga i august (trolig på Østre Randøya). Tredje helga i august drar flere av oss på kurs i Drøbak (marin kartlegging - sjekk eventuelt på SABIMAS hjemmeside om det er flere ledige plasser!). Tidlig i september 2.-4. september skjal vi se på vannplanter i rike kulturlandskapsjøer - Gillsvann i Kristiansand på lørdagen og Nesheimvann på Lista søndag. Dette går i regi av botanisk forening og Honorata Kaja Gadjet fra NBF og Per Arvid Åsen fra Agder naturmuseum blir med.

23. - 24. september setter vi fokus på fremmede bartrær  og andre fremmede arter som også er en prioritert tema i årets kartleggingsprosjekt. Igjen blir Honorata fra NBF med.

Sopp, insekter er også temaer i året kartlegging, i tillegg til terne- og sjøfuglregistreringer. Her forsøker vi å få til en del korte registreringsturer - meld i fra hvis du ønsker å bli med!

Dette får du mer informasjon om via blogg og e-post, så følg med.

Da sees vi på Kvarenes på søndag.

Mvh Asbjørn, Ann-Elin og Lillian.

PS! Ring eller send SMS til 97064081 utenom kontortid.


søndag 10. juli 2016

Innendørs-zoologi

Jeg har lyst til å tipse om MOOC-tilbudet Edex, som blant sine 102 biologi-rettede kurs har et spennende hai-kurs akkurat nå, og som skal holde kurs om dyreadferd i august. Alle kursene er på engelsk, og det er lov å bare skumme gjennom og bare se på videoene man synes er spennende. Eller man kan teste seg selv for hvert kapittel, og få vitnemål til slutt.

torsdag 7. juli 2016

Vipa en sterk truet art i kulturlandskapet

 Vipe med nyklekt kylling på Årosjordet i Søgne. Odd Kindberg har i flere år tatt kontakt med brukerene av den dyrka marka og fått til et godt samarbeid. Reirene blir nå merket og når bonden kommer med traktoren, sørger de for å ikke ødelegge reiret. Tidligere var det mindre fokus på dette og mange reir og unger ble tatt i jordbruksredskapene. Takket være Odd og de som dyrker jorda på Åros klarer ungene seg mye bedre. Odd sjekket forholdene for ei uke siden og fant hele 12 flygedyktige unger. Så bra går det ikke andre steder. På Tangvall kom det ikke en eneste unge på vingene i år.
 Litt fuktige kantsoner hvor vipemor kan ta med ungene på matjakt er bra.

Vipeungene trives godt i det aktivt brukte kulturlandskapet, spesielt der graset ikke er altfor høyt. Det er riktig trivelig å oppleve dette, også god PR for de som driver jordbruk og tar slike hensyn!.

Et tilsvarende prosjekt er satt i gang i Kristiansand.

Inspirert av Odds innsats for vipene i Søgne sendte Agder naturmuseum i samarbeid med med den lokale fugleforeningen inn søknader om vipeprosjekter i Søgne, Kristiansand, Songdalen og Vennesla. I slutten av juni fikk vi svar og støtte til prosjekter i alle disse kommunene.

For å kunne gjøre en god innsats må vi få kartlagt vipene skikkelig slik at vi kan utvide aktiviteten neste vår. 

Veldig fint hvis du har spesiell fokus på vipene og legg dine observasjoner ut på Artsobservasjon, eller tar direkte kontak med meg på e-post asbjorn.lie@kristiansand.kommune.no , ringer eller sender SMS til tlf 97064081.

Veldig spennede er det jo hvis da har sett unger eller reir i år! Meld gjerne fra om eldre observasjoner også. Da høre vi fra deg :-)

Alle fotos: Odd Kindberg.

Mvh Asbjørn Lie

torsdag 9. juni 2016

Randøyadagen - ny dato!!

Yessyess - som sikkert kjent, så lages Sørlandsavdelingens zoologiske hovedmeny (dvs programmet) en del tid på forhånd. Således var 2016 programmet ute av trykken om trent samtidig med at Nansen spente av seg skiene. Denne fremsyntheten har tidvis sine ulemper - og i dette tilfellet har altså en eller annen myndighetsperson gått bananas i kalenderen sin, og flyttet Randøyadagen fra søndag 12. juni - som vi mente det burde være (jf nevnte program...) - og til SØNDAG 19 JUNI.

Dette er jo egentlig bare flott, og betyr at du har en ekstra uke til pakking, planlegging av hva du vil bidra med og fremskaffelse av unnskyldninger til evt etterlatte som motsetter seg at du bedriver denslag aktiviteter!

Bortsett fra disse detaljene med datoen, så gjelder programmet fullt ut; det planlegges dugnad, både nedlegging av trær, maling, skraping etc. på lørdag 18 juni, dvs dagen før Randøyadagen, med overnatting for dem det passer for. Dugnaden toppes med grilling på kvelden om Vårherre og Gislefoss tillater, før Randøyadagen slår til på søndag.

Vi vil prøve å gjenta suksessen med litt marint innslag - er vi heldig får vi Eldar som kåsør i akvariet, og ellers kjøres quiz for de minste, pushes vervemateriale og (gud forby!) gamle nummer av "Fauna", serveres kaffi og tvilsomme historier.

Hiv deg med! jo flere som er med jo mer får vi gjort (på lørdag) og jo mer kan vi réke rundt til de andre aktivitetene på selve Randøyadagen og ha ferie (på søndag).

For å komme seg ut på Randøya på lørdag for å bli med på dugnad; ring bobestyreren (95244812) for avtale, hva-du-skal.-ha-med og viderekobling. 

På Søndag er det flere muligheter; det går gratis Randøya-båtskyss fra Kongshavn mellom kl 11.00 - 12.00 med retur 15.30 eller 16.30.

Pip om d er noe - sees på Randøya!! 

Bobestyraren 

  


torsdag 26. mai 2016

Fuglesang tur fra "Kjettingen" til Nygård + litt til og retur!Åtte sangglade personer møtte opp ved "Kjettingen" tirsdag 24.5. kl. 18.00 (fotografen var også med).  Det var en perfekt vårdag, det tror vi fuglene også syntes.  Det hørtes i alle fall slik ut.  Det var et sammenhengende kor av i alt 28 arter ( se turleder og dirigent Eldars notatbok nederst ).

Da snittalderen på deltagerne er godt over 30, ble det lagt inn en pause med kaffetår og oppbyggelig samtale om "faul" eller lyd av "faul".  Ikke et vondt ord ble mælt. Idyllen på bildet lyver således ikke.

Som nevnt ble det registrert sang fra 28 forskjellige arten i år, mot 32 arter i 2015.  En nedgang på 4 arter.  De aller fleste arter ble også observert visuelt, se bildet under.  Det må her nevnes at bildet er tatt under kontrollerte forhold.Som bildet under så vakkert illustrerer, førte gassen Eldar gåseflokken trygt gjennom Timenes skogen.
Artslisten ble slett ikke verst, men altså ikke så bra som i fjor. Vi håper Eldar Wrånes viderefører fuglesangturen, slik at vi møtes i 2017 ved "Kjettingen".  Klarer vi å øke ikke bare registrerte arter, men også antall observatører?
onsdag 25. mai 2016

Fantastisk ugletur , om enn med en tragisk start.

Ugleturen vår startet med en familietragedie.  Måren hadde vært i uglekassa og tatt liv et av de tre
ungene.  Naturen er nådeløs, det fikk de 72  fremmøtte barn og vokse se på nært hold (se bildet under).  Måren har også unger, og de trenger kjøtt for å vokse opp.  Det kjøttet må mår foreldrene skaffe til sine unger, og det gjør de altså.  Da lærte vi det.Turleder Jan Ivar Eeg hadde heldigvis ei uglekasse til som vi kunne besøke.  Her var det tre store unger som levde i beste velgående.  Det er få ugleunger forunt å oppleve så mye omsorg, kjærlighet og kos som disse ungene oppleve på mandag.  De gikk fra hånd til hånd og ble smeiget og kjælt for til den store gullmedalje.


Birger Westergren delte rundhåndet fra sin viten om kattuglene.  Om vi ikke ble vise som uglen, så tror jeg alle dro hjem litt mer "ugle kloke" enn da de kom. Selv om det ble en trist start på turen, så ble  avslutningen en "indre tier".  Vi sier tusen takk til herr og fru Ugle med barn, turleder Jan Ivar og uglelærer Birger.  Jeg hørte på hjemveien at flere snakket om at de blir med til neste år også.  Da håper vi bare at Jan Ivar Eeg også blir med i 2017 !!  Velkommen skal han være!!


lørdag 21. mai 2016

Artsjakten

Søndag 22. mai arrangeres Artsjakten, en nasjonal dugnad for å kartlegge flest mulig arter. Bli med, og ta med andre på "jakt". Det dere finner, legges inn på www.artsobservasjoner.no. Lykke til!

onsdag 18. mai 2016

Ugletur i Randesund mandag 23. mai


Barnegruppa i NZF drar på tur i Randesundskaogene for å se hvordan det har gått med kattuglene i år. I fjor ble turen avlyst på grunn av dårlig hekking - det var nesten ingen unger som vokste opp. Det skal være bedre i år, så turleder Jan Ivar Eeg tar oss med ut i maiskogen for å sjekke uglekassene sine. Det er en fin opplevelse for store og små, så bli med ut på tur mandag 23. mai 2016 med oppmøte ved Frigstad kirke i Randesund kl 18.

For å antyde hva du kan oppleve har vi lagt til en bildeserie som Beate Strøm Johansen tok i 12. mai i 2012. Det er bare å glede seg - dette er artig!

Alle er vel møtt!

Asbjørn Lie


Fotos: Beate Strøm Johansen Ådnevig 12. mai 2012.

mandag 9. mai 2016

Naturlosturer til Slettane slåttemark og Belteviga slåttemark på Flekkerøya i mai!


Vårmarihand en flott orkide som blomstrer nå i mai og kan oppleves i slåttemarka i Holskogen. Den må ikke plukkes men nytes i naturen. Et annet betegnende navn e "pissblomst", den lukter fryktelig vondt hvis du plukker den og setter den i en vase. Den skal nytes ute i naturen!


Som dere ser er det to arrangementer, felles er at områdene skjøttes som slåttemark. Turen til søndag 15. mai går til et område hvor vi allerede i 2009 startet opp det første slåttemarksprosjektet vårt!

På tirsdag drar vi til Slettane slåttemark som ligger langs Holskogveien, på høyre side like etter Bladdalstjønn. Det er mye skog der, men når vi kommer inn i området er det åpen slåttemark med orkideene vårmarihånd som blomstrer nå, og mye grov nattfiol som kommer litt senere. Det er mai og mye fuglesang, så det blir også tema på turen. Det er plass til noen biler ved Bladdalstjønn, men eller er det mange parkeringsmuligheter inn langs veien mot Rossevann.

Detaljene om turene finnes i ramma ovenfor..


Da ses vi ute i det flotte maiværet på tirsdag og søndag, Asbjørn

tirsdag 3. mai 2016

Flammesandbie ny art for Norge oppdaget på Flekkerøya

 Flammesandbie, hunn fotografert på Flekkerøya. Det er en art som er i spredning i Nord-Europa og var forventet å dukke opp i Østfold. Der er den enda ikke funnet, men Frank Strømmen fant den allerede i 2013 på Bergemyra! Frank mener at de kanskje kan ha tatt turen direkte fra Danmark!
 Det er en art som flyr tidlig på våren. Frank observerte den så tidlig som 11. april i år på Myren gård i Vågsbygd. En av de flotteste vepsene vi har?
 Her er hunnen. Det er store sjanser for at den kan dukke opp i hagen din. Frank har fotografert den på rips, stikkelsbær, vårkål, høstberberis og laurbærhegg.
Flammesandbie hann
Flammesandbie hann.
Bilde 4 og 5 er hanner, resten av bildene er av hunner. Hunnen kan ikke forveksles med noen andre arter, hannen er noe verre.

Ta med deg fotoapparat og gå ut og let i hagen, den er funnet flere plasser på Flekkerøya, ved Tveit kirke og som nevnt på Myren gård. Vi hører gjerne fra deg hvis du skulle finne den.
Nå i mai er sjansene gode for å finne den, den flyr til i begynnelsen av juni.

Alle fotos og bakgrunnsinformasjon Frank Strømmen.

Interessert i insekter, biler og blomsterfluer? Det skal være kurs i artsbestemmelse (av blomsterfluer) i regi av SABIMA 21.-22. mai på Flekkerøya. Du finner lenke til SABIMA her på bloggen.

Nyttige lenker:


 


 
Mvh Asbjørn Lie

fredag 11. mars 2016

Elg og ryper i Denali nasjonalpark, bjørn ved Silver Salmon Creek Lodge i zoologisk tirsdag 15.mars kl 18.30.Alaska!  En av våre mest frittflytende Telegrafer, hr Jørn Johnsrud begikk høsten 2015 en tur i skauen sånn reeelativt langt unna. Vi snakker Alaska, Silver Salmon Creek og Denali National Park med bushplane som atkomstvei og grizzlybjørn og mose (skal visst være non form for elg) rekende rundt i nabolaget! Bli med til skauområder og heier som får til og med storskogene rundt Moseidvarden til å blekne!  Tekst: Tor Kviljo

Kanskje litt større en det vi er vant med fra Sørlandsskogene? Ryper i Denali nasjonalpark
 Der skulle vi ha vøri...


Fotos: Jørn Johnsrud

Alle er vel møtt!

Møtet starter kl 18.30 tirsdag 15. mars på Agder naturmuseum

Mvh Asbjørn Lie


VELKOMMEN TIL NZFS ÅRSMØTEHELG VED NORDRE ØYEREN, AKERSHUS FYLKE 29.APRIL -1. MAI, 2016


Foto: Øystein Søbye
Nordre Øyeren naturreservat er Nord-Europas største innlandsdelta, og er et fantastisk naturområde og en vannbotanisk perle i Fet, Skedsmo, Rælingen og Enebakk kommuner i Akershus fylke. Her finnes det største antallet ulike ferskvannsfiskearter i hele Norge og over 350 karplanter. Fuglelivet begynner å myldre på denne tiden av året, og NØ har siden 1985 hatt status som ramsarområde på grunn av sin betydning for trekkfugler.  Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren ligger i utkanten av reservatet og byr på en omvisningen i naturskjønne omgivelser like ved Fetsund Lenser i Fet kommune. Programmet ser slik, med forbehold om små endringer:Fredag 29.4.2016:


Booke inn på Thon Hotel Arena (i Lillestrøm) fra 17.00 og utover. 18.30 Vi møtes på Besøkssenteret i Fet kommune (15 min. kjøretur fra hotellet) og får en omvisning der, samt et foredrag i kafeen om Nordre Øyeren og kort om fløtningsvirksomheten av Trude Starholm. Vi får også et foredrag om fuglelivet i Nordre Øyeren av Thomas Sæther. Avslutter ca. 21.00.Lørdag 30.4.2016:


Oppmøte ved Fet kirke kl. 09.00. (15 min. kjøretur fra hotellet). Vi drar på kombinert bever- og fugletur til Jørholmen med Trude Starholm som turleder. Det er lurt med kikkert og eventuelt et teleskop. Vi avslutter 14.00.  Årsmøtet 2015: Besøkssenteret kl. 16.00-18.30. Enkel middag 18.30-19.30.  19.30: Foredrag om flaggermusmottaket og flaggermusarbeidet i Norge ved Jeroen van der Kooij. Vi jobber med å få på plass foredrag om fiskefaunaen.Søndag 1.05.2016:


Felles avreise fra Thon Hotel Arena til Årnestangen i Rælingen kommune. (25 min. kjøretur fra hotellet). Turleder: Knut Eie.  Vi går i rolig tempo ut til fugletårnet ytterst på tangen, og får med oss det myldrende fuglelivet på vei ut og inn. Kikkert og teleskop er bra å ha med på turen. Avslutter 14.00 og god tur hjem.Overnatting:

Vi har holdt av ti dobbeltrom og fem enkeltrom på Thon hotel arena i Lillestrøm som ligger ca. 15 minutters kjøretur fra Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren. Pris for overnatting er 1295 kr pr.pers pr. natt på enkeltrom eller 799 kr pr. natt hvis man er to som kan dele et dobbeltrom. Da er frokost inkludert på hotellet. Frokost serveres 07.00-10.00. Lunsjniste kan smøres på hotellet til kr. 90. Deltakere betaler selv for overnatting ved utsjekking. I tillegg kommer 150 kr pr pers. for en enkel middag og to kveldsmåltider med kaffe/te som arrangøren ordner. 150 kr kan betales ila årsmøtehelgen. Mat, snop og drikke utover kaffe, te, melk, saft og vann, tar man med selv. Det er mange butikker i området rundt hotellet.

NZF-styret dekker kostnader for styrets medlemmer og for en fra styret i hvert lokallag. Lokallag som ønsker å ta med flere kan selv dekke for representanter. Påmelding på e-post til nzf@zoologi.no eller til Mette på 48 06 69 88 innen 22. april.  Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren,  Foto: Trude Starholm