Artsobservasjoner

onsdag 29. januar 2014

BAIRD'S TAPIR in Costa Rica (Tapirus bairdii)

I actually saw a tapir in Costa Rica in January (2014) !!!! Wow! I had not expected to be that lucky!
 
This was in Corcovado national park, at the Pacific coast (west coast). I joined an organized tour one day in the park. We met other groups who had just seen a tapir. But when we arrived at the location, it was gone.
However, we found fresh footprints of a tapir. For me, that was more than fantastic. As I live in Norway, tapirtracks are extremely exotic! 
I was surprised that the footprints were so big. In deep tracks, as in this mud, the fourth toe on forefoot appears. Hind foot is about 17 cm with.

 The tapir had eaten bark. They have really big tooth. They eat 15 kg food per day.
They are vegatians, and eat mostly leaves and stems, but also fruit, bark and flowers.
 
 Here is the tapir sleeping! Finally I saw my first tapir!
Research on 5 tapirs with radio-collars in Corcovado showed peak activity  at around 7:00 pm and from 3:00 to 4:00 am. So this was in the early afternoon, not unnormal that it was sleeping. Tapirs are about 2 meters long.
 
It is sad to read that in Corcovado, tapirs are frequently killed (hunted by people) around the edges of the park, and even inside the protected area. Tapirs mature and reproduce so slowly that populations still have not recovered from past hunting. There are only few hundreds left in Costa Rica today.
 
Corcovado is the area where tapirs seem most common. The area is 40,000 ha, and is the largest area of protected lowland forest along the Pacific coast of Central America.
 
Text and photo: Beate Strøm Johansen.
Text is from the book: The Mammals of Costa Rica, by Mark Wainwright.

Fargerike, små fisk i Costa Rica

Stillehavskystens fargerike småfisker:
 
Jeg var i Costa Rica i januar 2014 (sammen med samboer Olav Didriksen), og da var vi blandt annet med på en snorkletur. Dette var i Corcovado Nasjonalpark, sørvestkysten (Stillehavskysten).
 
Når man har vært på snorkletur på Maldivene, Thailand og Rødehavet, så var ikke korallrevene akkurat her noe særlig imponerende. (Det kan jo hende at det er flottere korallrev andre steder langs Costa Rica's to kyster).
 
Det var likevel noen flotte fisk å se. Jeg har ikke forsøkt å artsbestemme denne arten ennå, så her får vi bare nyte synet!Tekst og foto: Beate Strøm Johansen

fredag 24. januar 2014

Rødstrupe

En rødstrupe har forvillet seg inn på nærbutikken, Kiwi, på Flekkerøya. Den var der i går og nå for 2 timer siden. Jeg tror den hadde funnet litt mat der...

torsdag 16. januar 2014

Lomvi, kritisk truet art - oljedøden truer!

 Denne lomvien kom jeg over ved innløpet til Olavssundet i Ny-Hellesund i Søgne søndag 12. januar 2014. Det er ikke så vanlig å treffe på lomvi som sitter på land.
 Den satt med nebbet godt trukket inn i fjærdrakten.
 Det var liv i den. Legg merke til at den er litt skitten i hode og halsregionen, trolig litt oljesøl.
 Det gjør fjærdrakten utett og sjansene er store for at vil fryse i hjel. Bedre å holde seg på land! Det har vært flere meldinger om oljeskadet fugl lenger vest i fylket de siste dagene. Klarer denne seg?
 Jeg traff på en lomvi til på vestsida av Monsøya, Ny Hellesund. Denne var hvit og fin i fjærdrakten - uten oljesøl.
Jeg har vært mye på sjøen i vinter, men dette er de første lomviene jeg har sett i år. Odd Kindberg og jeg observerte en utenfor Helleviga i Søgne under vinterfugltellingen dagen før. Tidligere i år har jeg sett alke et par ganger inne i Kristiansandsfjorden og noen få alkekonger.
 
Trusselen mot alkefuglene er mye matmangel  - vi fisker for hardt på de fiskebestandene lomvien lever av, eller kanskje at klimaendringene gir endringer i havmiljøet som er ugunstige for lomvien?
 
Oljesøl er tydeligvis en annen negativ faktor, veldig uheldig for alkefuglene som lever lenge, og bare får fram en unge i året, max!
I følge Artsdatabanken er
"nedgangen i den Norske bestanden vurdert til over 80 % for perioden 1962-2009"
 
Tekst og foto: Asbjørn Lie
Ny-Hellesund 12. januar 2014.
 

onsdag 15. januar 2014

Mangfold av arter - truete arter av insekter i Rislevikområdet på Flekkerøya i Kristiansand

 Furusotblomsterflue hunn på hundekjeks. Det er en art som bare er funnet to plasser i Norge, blant annet av Frank Arild Strømmen. Blomsterenger er viktig for mange arter skulle en tro, men ikke bare det - larven er knyttet til gammel skog dvs gamle løvtrær med råtehull i følge Artsdatabankens faktark. Interessant!
 Gulflekket fotblomsterflue, hunn på hundekjeks. Denne er ikke på rødlista i Norge, men Norge har kanskje halvparten av verdensbestanden.
 En hann av samme art!
 Svart pelsblomsterflue, nok en sterk truet art (EN) fra Rislevikområdet.Den holder til i gammel løvskog hvor larven lever i - og er avhengig av - fuktig, råtnende ved i trestammer og -røtter. Det surrer av blomsterfluer i enga. Men ved å kikke nærmere på mange sjeldne arters krav til miljøet får en et annet bilde!
 Junivepseblomsterflue, enda en sterkt truet art. forekommer i våre varme og tørre kyststrøk på Sør- og Østlandet. Larvens næring er ukjent (lever i maurkolonier).
 Vi beveger oss nå over i ei annen spennede artsgruppe, breiteger! Det er nylig kommet ut ei lita svensk bok med alle artene som gjør det mer inspirende å kikke på disse. Denne dvergbreitega er sårbar (VU) på rødlista. Arten finnes på maskeblomster eller leppeblomster på varme steder, i rasmarker og kantsoner mot skog. Nok en art som er funnet i Rislevikområdet.
Greinflattege, er ikke truet - men likner veldig på en annen art som også er funnet i Risleviga, løvflattege (sårbar). En art vi har lite kunnskap om, men er gått kraftig tilbake i Sverige. Skogbruk og moderne jordbruk ses på som trusler mot arten.

 
Frank Arild Strømmen er en entusiastisk og dyktig insektfotograf, og det er mye spennede å oppdage i blomsterengene på Flekkerøya. Åpne blomsterrike enger er viktige for mange insekter, men disse korte glimtene inn i insektenes verdengir et interessant bilde på hva som skal til fo å få et rikt og spennede insektliv. Død ved av lauv, ulike blomsterarter, et gunstig klima.
 
Gjengroing av kystlandskapet er kanskje ikke bare negativt, gamle døde trær sammen med åpne blomsterenger gir til sammen levesteder for mange sjeldne arter..
 
 
Vi må altså både ta vare på de gamle slåttengene og gammelskogen!
 
Hvorfor dette innlegget akkurat nå? Jo det er tid for å søke om midler til et slåttemarksprosjekter!
 
NZF Sørlandsavdelingen er allerde i gang med flere prosjekter, men vi ser at behovet er stort og forsøker derfor å få til et nytt prosjekt i dette området.
 
Fotos: Frank Arild Strømmen
Tekst: Asbjørn Lie.

Ny bjørneutstilling åpner på Agder naturmuseum 19. januar kl13

 
 

Flott bjørneutstilling på naturmuseet, åpner førstkommende søndag, kl. 13!
Se isbjørner, svartbjørner og ulike brunbjørner.
Museets førstekonservator i zoologi, Roar Solheim,
holder et lite kåseri om bjørner i forbindelse med åpningen.
Velkommen!
 
Hilsen Kari Fiskvatn, museumpedagog på Agder naturmuseum.
 

søndag 12. januar 2014

Et rov

Hvem har tatt og ribbet denne kråka? Jeg fant ingen spor etter tenner. Og hvilken fugl er så stor at den tar kråker? Hønsehauk hunnen er stor nok til å greie det og kan spesialisere seg på nettopp slik kost. Har noen, andre forslag?
På Møvig.

torsdag 9. januar 2014

Velkommen til årsfest og årsmøte


I henhold til god, gammel tradisjon inviterer Sørlandsavdelingen av NZF til årsmøte og årsfest med reker og mere attåt. Vi møtes som vanlig på Agder naturmuseun, merk deg tirsdag 14. januar kl. 18.30. Selv om vi må gjennom årsrapport og andre tyngre dokumenter, er det rikelig med tid til sosialisering. I tillegg til nevnte rekefest, får vi servert en bildeserie fra Hilde Skiffard som omhandler mange av årets turer og aktiviteter.

Gi gjerne beskjed til styret så snart som mulig, så mengden reker blir nogenlunde riktig bestilt. 

Vel møtt!! 

fredag 3. januar 2014

Steinkobbe utefor bryggene i Kristiansand i jula 2013 Steinkobbe ved Dybingen like utenfor Kristiansand sentrum lille julaften 2013.
 Ikke bare ei men to!
 Litt nysjerrige var de og ikke så veldig sky!
 Havmenn!
 Øret sitter som ei "grop" høyt oppe på hodet.
 Klart for nytt dykk!

Et artig møte som setter en spiss på hverdagen - og i eget nærområde! Det varmet mellom hagl og regnbyger før julefeiringa startet lille julaften.
Tekst og foto: Asbjørn Lie.

Skjærgård i Kristiansand i vinterlys!

 Kvinand i skumringstimen. Steinsundet mellom Andøya og Bragdøya 26. desember 2013.
 Gråmåke. Flekkerøya 26.12 2013. Sjekk det blikket!
 Ung storskarv ved Justnes i Topdalsfjorden 29. 12 2013.
Ærfugl hann i Fosseviga, Vågsbygd 26. 12 2013.
Ærfuglpar Fosseviga 23.12 2013.
Tekst og foto: Asbjørn Lie.

torsdag 2. januar 2014

Gråmåke med gule bein - en egen underart? Odderøya 29. desember 2013

 Gråmåke med "vanlige" kjøttfargede bein, og grå i hodet - typisk gråmåke i vinterdrakt.
 Det hvite på vingespissen er omtrens om på ei sildemåke. Ved en kjapp titt i "gyldendals store fugleguide" ser det ut til å være ei måke i sin 3. vinterdrakt +.  Det lå mange måker og spesielt gråmåker utenfor vestsida av odderøya denne ettermiddagen.
 Her er det noen gråmåker til!
 Når disse fløy opp vise det seg at den ene hadde gule bein - en egen variant eller underart?
 "gulbeinmåka"!
 "Gulbeinmåka" forran og ei måke med "normalt" fargete bein i bakgrunnen.
 De hvite tegningene på vingespissen er forskjellig fra den første måka.
"Lokalt i N.-Fennoskandinavia har noen eller de fleste gråmåker gulaktige eller klargule bein (var 'omissus')" jf. Gyldendals store fugleguide. I søreuropa finnes andre "gråmåkearter" med gule bein, men dette er vel bare en variant av vanlig gråmåke!
 Ei ny gråmåke.
 Da den lettet viste det seg at denne hadde normalfargede bein!
Ulike underarter eller varianter? Er det noen som vet? Interessant å studere vanlige arter litt mer i detalj!
Tekst og foto: Asbjørn Lie
Odderøya, 29. januar 2013.