Artsobservasjoner

søndag 20. mars 2011

Odd Kindberg og jeg var på tur i Helleviga, søndag 20 mars. Fire toppdykkere ved Romsviga og de første gravendene (3) ble observert ute ved Lyngholmen. En del grågås, noen sanglerker og ender (laksand, kvinand, siland og ærfug). Vi trakk ned mot Romsvika hvor toppdykkerene fisket. Det er mye toppdykkere i vår.
I Romsvika kom det en mink langs land! Den hadde tenkt seg videre!
Ikke helt trygt å passere?
Får vudere ei annen løsning!

Jeg svømmer over til andre bredden istedet!
Tekst og foto: Asbjørn Lie.

lørdag 19. mars 2011

Årets fugl 2011 er hettemåke.

Hettemåke Årets Fugl 2011
Rødlistearten hettemåke er Årets Fugl i 2011. Arten går tilbake i antall i Norge. Hovedmålet med kampanjen i 2011 er å få kartlagt hekkeforekomsten. Og, hvis vi kan klare å få det til, samle inn data om ungeproduksjon, og kanskje få vite litt mer om årsakene til tilbakegangen

Ringmerket hettemåke i Høllen vinteren 2010, denne fuglen ble registrert både i Høllen og Mandal flere ganger. Dette er voksen fugl i vinterdrakt. Merket i Mandal

Voksen fugl i sommerdrakt, sjokoladebrun hette. De første fuglene er kommet, sett idag i Høllen 4 stk.Dette er en ungfugl i sin første drakt dvs en juv eller 1 K fugl i sitt første kalenderår.


Det er en liten hekkekoloni i Leirkilen i Søgne, den ser ut til å øke noe i antall. Kolonien gir beskyttelse til andre fugler som hekker i nærheten. Tjeld og ender liker seg i nærheten, hettemåka er aggresiv og jager bort stormåker fra kolonien og området rundt.Vinterbildene er tatt i Høllen vinteren 2010, flere hettemåker hadde tilhold blandt ender og svaner her. Folk er flinke til å mate fuglene i Høllen gjennom vinteren.


Voksen hettemåke i vinterdrakt mangler hette, men har en mørk flekk bak øyet.
Dette er en ung hettemåke muligens en 2 K dvs i sitt 2. kalenderår.


I forbindelse med at hettemåken er valgt til årets fugl ønsker vi altså å gjennomføre en kartlegging av både hekkende par og ungeproduksjon i Norge.
I tillegg ønsker vi å kartlegge bevegelsene til hettemåkene ved å sette fokus på avlesinger av fargeringer. For å oppnå gode resultater i alle disse kartleggingene, trenger vi hjelp fra NOF sine medlemmer.
Ser du hekkekolonier eller unger i sommer, kan du bidra til at vi finner ut mer om hettemåka.
Noter det du kommer over av hettemåker.
Tekst sakset delevis fra NOF sin hjemmeside.
Alle foto av Odd Kindberg

onsdag 16. mars 2011

De første trekkfuglene er kommet til Søgne.

Sangvikjordene er et av distriktets beste fugleplasser, her er det sett utrolig mang arter og mange sjeldenheter gjennom tidene. Lokaliteten er besøkt av ornitologer fra hele distriktet
og folk på gjennomreise til Lista stopper ofte på Sangvik.
Idag tok jeg runden på Sangvil jordene i solskinnet, her var det kommet trekkfugl iløpet av natta og formiddag.Søgnejordene sett mot Tangvall sentrum, enda er det et aktivt jordbruk og inntakt kulturlandskap.


Sanglerka er hekkfugl i dette landskapet, men idag var det flere flokker med sanglerke på jordene. Jeg telte det ca 50-60 lerker som fant føde i stivfrossen stubbmark.Skogdua er en regelmessig vårtrekker i Søgne, den kommer alltid midt i mars. Den varierer i
antall fra år til år. Idag var det 1 på Sangvik og 6 på Tjomsemoen.


Dagens høydepunkt var den lille flokken med snøspurv 5 stk som fant frø i gammel åker. En utrolig flott fugl som er relativt sjelden å oppdage i Søgne. Sees i varierende antall, enkelte år
uteblir den helt.
Vårfuglen nr 1 vipa er kommet til Søgne, idag satt det flere fugl på jordene. 4 på Sangvik-7 på
Tangvall og 6 på Tjomsemoen.
Enkelte individer er det mulig å komme litt nærmere, spesielt når de leter etter mat.Foruten disse fuglene så jeg flere duetrost-musvåk og stær.
Det er godt å se at trekkfuglene er i rute og at de finner tilbake til landet vårt.
Foto: Odd Kindbergmandag 14. mars 2011

Australia og Ny-Caledonia, Fiji og Samoa i NOF/NZF

Hei! På onsdag skal jeg holde foredrag om mine to år som student i Australia og mine reiser i regionen. Fra januar 2008 til november 2009 studerte jeg ved James Cook University nordøst i Australia. En av hovedgrunnene til at jeg reiste dit var at jeg samtidig ville få muligheten til å oppleve et rikt fugle- og dyreliv. Fikk på den tiden jeg var der stiftet bekjentskap med en lang rekke fascinerende fugler, pattedyr og krypdyr, ikke bare i Australia, men også på Ny-Caledonia, Fiji og Samoa. Under følger noen smakebiter av det dere får se på onsdag!

Piskhalewallaby var en av pattedyrartene man kan se på campus ved james Cook University


Rypedue er som navnet tilsier en bakkelevende art som ofte kan ses langs grusveier i det nordøstlige Australia .


Kystlandskap i Queensland
Kaguen finnes kun på Ny-Caledonia og er den eneste arten i sin familien. Ikke kan den fly heller!


På Ny-Caledonia fikk vi også oppleve dusinvis av svært giftige havslanger som krøp opp på stranden for å overnatte på land

Denne boobookuglen jaktet rundt parkerinsgplassen der jeg bodde en kveld Er man heldig kan man få øye på den godt kamuflerte uglefroskemunnen i den Australske bushen. Vanlig snohalepungekorn er en av flere fascinerende pungdyr som lever i de australske skoger Tekst og foto: Petter Zahl Marki.

For orden skyld møtet er felles mellom NOF og NZF og holdes på Agder naturmuseum onsdag 16. mars kl 18.30. Alle er velkommen. Asbjørn Lie

Vinterfugltelling mars 2011

Vinterfugltelling langs Søgnekysten kan være vårens sureste eventyr. Asbjørn og undertegnede hadde runden i helga, det var faktisk ikke så kaldt. Det varmet at vi fikk se bra med sjøfugl og
flere flotte arter.Asbjørn drasser alltid på 500 mm det gjorde ikke jeg, hadde nok med teleskop og kikkert denne gangen.

Tellepunktet i Paradisbukta ved Hellevika bød på årets første tjeld, Asbjørn fotograferer.


Kussevika i Søgne, det er Asbjørn og min favorittplass. Dette er en utrolig bra plass for å se etter sjøfugl. Her har vi sett mange flotte arter gjennom tidene, en trenger nok teleskop for å få med seg det som er av fugl. Like innenfor ligger Kvernhusvannet en annen glimrende fugleplass i Søgne. Kussevika er plassen der vi har sett, gråstrupedykker-toppdykker-dvergdykker-islom
gulnebblom-storlom-smålom -teist-lomvi-alke-lomvi-hønsehauk-havørn-myrhauk og gravand. Det mangler heller ikke på de fleste vanlige andeartene.


Det er mange hytter i området, men lite folk om vinteren og våren som er beste tiden for
sjøfuglskåding. Dessuten er det faktisk flere hyggelige hytteiere. Ta en prat med dem og spør om lov til å stå på brygga.

Den store opplevelsen ble hele 6 toppdykkere i Kussevika, jeg har aldri sett så mange samlet i Søgne. Det har vært kjempebra om vi har sett en toppdykker med års mellomrom. Ettersom jeg ikke hadde kamera med på lørdag dro jeg tilbake idag, alle 6 toppdykkerene var der fremdeles. Jeg gikk i skjul bak ei sjøbu og etter en times tid var de på fotohold, fikk se den ene
fange en relativt stor fisk som den gulpa rett ned.

Toppdykkeren hopper litt opp i lufta når den dykker, kamera på full speed og da sitter sekvensen.
Fikk bare bilde av 5 fugl sammen, det var alltid en utenfor bilde selvfølgelig.Denne var nærmest, men den hadde nok mistanke om at jeg satt der med tela.


Den ene fuglen drev hele tiden på å pusse fjærdrakta, en kikk i teleskopet bekreftet mistanken om at den dessverre hadde olje i fjærdrakten. En ser flekken på siden av halsen, den dykket som de andre, så muligens vil den klare seg. Håper bare den ikke får i seg for mye av faenskapen.

Flere av fuglene hadde fått noe sommerdrakt og denne viser hvorfor den har navnet toppdykker.


Det var noen fine timer sammen med toppdykkerene i Kussevika, anbefaler plassen for naturinteresserte. Kommer tilbake med omtale av Kvernhusvannet, dette er også en bra
fuglelokalitet.
Tekst og foto: Odd Kindberg-

søndag 13. mars 2011

Vinterfugltelling i Søgne

Medlemmer av fugleforeninga teller vannfugl i Vest-Agder to ganger hver vinter, i januar og nå i mars. Odd Kindberg skulle dekke området mellom Helleviga og Kusseviga i Søgne. Jeg ble med.
Tjelden er kommet, den første jeg har sett i vår, her i Paradisbukta. Til sammen så vi noe over ti tjeld på ruta. Våren er i anmarsj. Ellers talte vi mye toppskarv på de ytre skjærene, denne gang så vi flere toppskarv enn storskarv. Toppskarven øker. En smålom passerte mot øst.
Kusseviga er en av mine favorittplasser. Toppdykker er et nokså sjeldent syn langs Sørlandskysten.

Her fant vi hele 6 toppdykkere, to var allerede i praktdrakt, de andre fire trolig unge eller 2K fugler, dvs i sitt andre kalenderår.
Her er fem av toppdykkerene samlet.
Silandflokk inn for landing, en karakterfugl i Kusseviga.
Det var også noen laksender og kvinender.
Silendene på ei blank havflate. En hønsehauk passerte på nært hold og ei steinkobbe fisket ute i bukta. Alltid noe å oppleve mens vi venter på at våren og varmen skal komme for fullt.
Tekst og foto: Asbjørn Lie.