Artsobservasjoner

onsdag 9. desember 2009

Steinkobbe i Søgne skjærgården


Steinkobbe fotografert i Søgne skjærgården de
første dager av desember.
En fin opplevelse å ta med seg.
Odd Kindberg

Lappugle Mandal høsten 2009


En lappugle besøkte skogstraktene i Mandal i høst, jeg var heldig å oppleve lappugla jakte
i sumpskogen mens det siste kveldslyset laget
stemning i skogen.
Odd Kindberg

tirsdag 8. desember 2009

Bevertur til Tveit


Beverturen i slutten av november i regntung og grå sørlandsskog i Tveit på grensa mot Lillesannd
Bjørn Haugerud leder an mot et flott beveranlegg han har under oppsikt.


Bjørn studerer bevergnag på eik.

Flott beveranlegg med hytte og demning
Bjørn Vidar og Tor nyter kaffen

.

Snømus ved Maurtjønna i Søgne

På tur i Søgne VestAgder kom jeg over denne
krabaten en snømus i full vinterdrakt i slutten av november i et søkkvått landskap.
Opplevelsen varte i ca 10 sek.

Mvh
Odd Kindbergonsdag 11. november 2009

PROGRAM Nov 2009 - April 2010

Norsk Zoologisk Forening – Kristiansandsavdelingen
november 2009 - april 2010


Søndag 29. November. Bjørn Haugerud tar oss med ut i skogen for å se hva som rører seg nå i den siste tiden før vinteren tar kvelertak på folk og fe. Ikke minst skal vi se hva beveren foretar seg sånn rett før isen stenger butikken. Siden såkalte jegere fortløpende tar knekken på bevere nesten uansett hvor de er og hvor liten skade de gjør, så må Bjørn først finne en av de overlevende før han vet hvor turen går. Møtested annonseres derfor av Asjørn på mail lista et par dager før.


Tirsdag 8. Desember. Barnegruppa! Beate Johannessen og Janicke Nicolaisen lærer småkrapylettene å lage steinsmykker. Et må-tiltak sånn rett før jula senker seg! Ta kontakt med Janicke eller Beate for påmelding og eventuelt for å klarere om slyngelen øyenstenen din er i rette aldersgruppe.


Onsdag 9. Desember. Fellesmøte med gjøkeredet Fugleforeningen. En av våre aller mest frittgående Zoologer bladde seg herforleden ut av reisekatalogen og havnet kort etter i Asabadjan. Lett rystet men med fulle minnekortet returnerte Dr. Roar Solheim og uttalte ved ankomst at dette burde flere advares mot. Forvent et fagspekket billedforedrag med vekt på fugl men slett ikke fritt for andre zoologiske så vel som kulturelle utgydinger fra framand land.


Tirsdag 19. Januar. Det var i de dager det gikk ut befaling fra formannen om at alle skulle skrives inn i manntall, med andre ord ÅRSMØTE! I tillegg til valg & papirarbeid & årsberetning & regnskap, så omfatter årsmøtet bevertning (reker! – for å få distanse te jula) samt billedkavalkade fra årets aktiviteter. Bilder (.jpg) leveres til Hilde Skiffard senest 15 desember!! NB til årsmøtet er det BINDENDE PÅMELDING TIL FORMANNEN > 1 VEKE FØR!


Tirsdag 26. Januar. Karl Erik Kilander, en av foreningens mest bereiste korresponenter, ble nylig pekt ut som frivillig til å være cruiseguide på Falklandsøyene, Sør-Georgia og Den antarktiske halvøy!! Vi snakker pingviner, sel, albatross (eller var det albatrost?) hvalfangst-minner og antarktIS og annet snacks aldeles hinsidig langt hjemmefra. En høydare!


Onsdag 17. Februar. Formannen har vært på Island! I fremsynthetens lys tok han med seg et fotografiapparat og en teleskoplinse og kunne derved samle natur & fuglebilder over en lav sko. Forvent masse bra bilder & nyttige reisetips fra en del av Norge de færreste har vært i. Møtet er sammen med fugleforeninga, noe vil selvsagt beklager.


Onsdag 24. Mars. Foreningens ubestridte polarrev, Odd Kindberg, har nå tilbrakt så mange somre på Bjørnøya at det går rykter om at han er hemmelig forlovet med ei binne der oppe. Nåvel, innimellom fotograferer han, og etter mange år som forskningsassistent på Bjørnøya, så er det få som kan vise oss denne utilgjengelige del av Norge i ord og bilder som Odd. Fett! Møtet er sammen med fugleforeninga, noe vi selvsagt beklager.


Onsdag 14. April. Nestformannsturen 2009 gikk til Hornborgarsjøen i Sverige med avstikkere til skånske verneområder & nasjonalparker. 15754 traner var på stedet da vi ankom, og vi har bilder av alle bortsett fra to, som var i buskene og hekket akkurat da. Forvent usannsynlig masse bilder fra mellomsørsvensk natur på denne happeningen!


Lørdag 24 – søndag 25. April. Orreleik på Abusland! Skauturansvarlige Bjørn Haugerud tar tradisjonen tro med interesserte kikkere til vårens mest dampende eventyr (nåvel innimellom har det sluddet vannrett på disse turene, så dampingen har uteblitt). Bålkos, våt sovepose og skautur på søndagen er faste innslag. Hytta ligger ca en times gange fra parkeringen. Barhytta kan etter avtale med Bjørn også lånes for medlemmer. Det er liten plass i hytta og derfor absolutt betingelsesløs påmelding til bjørn!


Alle innemøter holdes på Agder Naturmuseum (Gimle gård) kl. 18.30 om ikke annet er nevnt!


Aktiviteter ud over programmet...


Akkurat nøyaktig, presis når dette skrives, så bærer foreningens utskremte medlemmer ut skaldyrlik og avfall fra foreningshytta på Randøya etter et utvilsomt meget vellykket krabbelag helgen 7-8/11. Det er et online-eksempel på aktiviteter som ikke rekker å komme på programmet før løpet er kjørt! En rekke sånne aktiviteter, hvorav flere med tvilsomt tilsnitt, bekjentgjøres udelukkende pr. formannens mail liste! Send kode ”jeg-er-et-typisk-foreningsmenneske!” til epost asbjorn.lie@kristiansand.kommune.no for å komme på zoologisk forenings liste og derav nyte godt av påminnelsesmail på alle foreningsaktiviteter så vel som altså enkelte udvalgte utenomsportslige aktiviteter!


Aktiviteter som kommer men som ikke er datofastsatt når dette skrives er eksempelvis:  • Vegetasjonstiltak i verneområde på flekkerøya - dugnad. Dette er del 2 av et skjøtselstiltak som Zoologisk forening har tatt på seg for kommunen (mot betaling til foreningskassa) og hvor busker og trær skal fjernes/skjøttes/tilrettelegges for å få opp det riktige vegetasjonsbildet. Asbjørn kaller inn til denne nå i midten/slutten av november, så vær på mail-listen om du er interessert. Kommer til å ta noen timer på en lørdag eller søndag eller begge deler.


  • Turer og uteaktiviteter i Barnegruppa som kommer til etter hvert. Her er det viktig at oppegående foreldre kommer frem med gode ideer til innen- eller utendørsaktiviteter for de minste. Skriv epost til asbjørn, så sender han den over til riktige vedkommende.
  • Hyttetur på Lista. Det kjøres gjerne to slike turer hver vinter (desember og februar), hvor foreningen leier en eller flere av Gaia-hyttene som ligger straks innenfor verneområdet/stranden på Kviljo. Kjempekoselige turer med fuglekikking og kyst på dagtid og social aktivitet på kvelden. Ta kontakt med Hilde eller Asbjørn for å bli orientert om slike turer når datoene etter hvert fastsettes, og avtale påmelding.
  • Hytta på Randøya drives av NZF, NOF og Botanisk forening i fellesskap. Hytta brukes mye i sommerhalvåret av Zoologisk, og vår & høst dessuten mye av NOF. I Zoologisk er det Hilde og Asbjørn som har overoppsyn med aktivitetene, så ta kontakt med dem for å delta på eller foreslå aktiviteter ut over det Asbjørn orienterer om på sin mail-liste.
  • Snikkedalens Samtaleforening kjøres ca annenhver onsdagskveld, med stillferdig sladder om kring peisen i Snikkedalen foreningshytte. Innkalling via SMS. Send ”snikkis” til 95244812 for å komme på listen! Innkalling skjer samme dag, ut fra den filosofi at planlegging er feigt.
  • Fuglefotografering på Snikkedalen Fórstasjon & Fotokulisse for småfugl & ekorn. Bjørn Vidar Olsson har ansvaret for et system av fórautomater plassert for å gi glimrende fotomuligheter for småfugler – og så disse fordømte ekornene som raider fórautomatene av og til. Ta kontakt med Bjørn Vidar for å få info om å bruke Snikkedalen til foto og drift av automatene. PS: nye elementer ønskes: 1 st. gammelt melkespann og 1 st. trerot med to kjuker på høyre side!
Foreningen har egen blogg! Se http://zoologisk.blogspot.com/ eller hovedforeningens hjemmeside www.zoologi.no Kontakt Asbjørn for skriveadgang til bloggen!


Styret
Leder: Asbjørn Lie tlf 97 06 40 81 Nestleder: Tor Kviljo, tlf 95 24 48 12
Sekretær: Janicke Nicolaisen tlf 48 21 73 22 Kasserer: Nils A. Nilsen tlf 38 09 62 96
Styremedlem Hilde Skiffard, tlf 90 65 21 29 Styremedlem Bjørn Haugerud tlf 38 19 93 48


Barnegruppa: Beate S. Johansen 38 09 23 88 (dagtid)


Post: NZF Kristiansandsavdelingen v/Nils Arnt Nilsen, Teglverksveien 30, 4632 KRISTIANSANDtirsdag 2. juni 2009

Frosketreff på Finnøy!

NORSK FELTHERPETOLOGISK FORUM's årlige ekskursjon:
Pinsen 2009 var det feltherpetologisk treff på Finnøy i Rogaland, der vi skulle se på en nylig innført froskeart. Her er deltakerne. De kom fra Trondheim, Bergen, Oslo, Østfold, Sørlandet og Rogaland.
Hva er herptologi? Det er læren om amfibier og reptiler (krypdyr).


Amfibier og reptiler kalles med et fellesnavn for herptiler.

Her ser du bilde av en damfrosk (Rana lessonae) hann som kvekker. De grønne Rana-artene har kvekkeposer på sidene, mens de brune Rana-artene har kvekkepose under haken.
Vår vanlige buttsnutefrosk og spissnutefrosk er brune Rana-arter.Her ser du Rana esculenta, hybridfrosk. De parer seg med damfrosk og kan bli triploide, altså flere kromosomer enn normalt. Derfor blir de større enn damfrosker. Se hvor stor denne er i forhold til hånden! Dette er en hunnfrosk, og hunnene blir større enn hannene.


Nydelige omgivelser rundt dammene på Finnøy der froskene har spredt seg.

Froskene kom til Finnøy ved ulovlig utsetting av rumptroll fra Polen for 6 år siden, og de har nå spredt til 2/3 av øya. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er lov å innføre fremmede arter til Norge. Heldigvis er Finnøy en øy som froskene ikke kan spre seg ut i fra.


Har du lyst til å bli med i Norsk Feltherpetologisk Forum (NFHF), så se på internettsidene under Norsk Zoologisk Forening (http://www.zoologi.no/). Det er ikke en forening med medlemmer og medlemskontingent osv, men bare et uformelt forum for dem som er interessert. Det legges opp til å få til en ekskursjon årlig. Amfibieforsker Dag Dolmen ved NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim er primus motor for forumet.
Tekst og foto Beate Johansen

torsdag 28. mai 2009

Beverturen til Gill 27. mai

Vi var en liten gjeng med på turen, fra høyre Tor, Geirulv, Bjørn Vidar, turleder Bjørn Haugerud, beveren Beate og Olav. Her kikker vi nærmere på ei stor beverfelt eik.Beverhytta i Grotjønn.


Langs veien ved Gill fant vi en stålorm. Den var allerede død da bildet ble tatt.
Geirulv hadde tatt med en nattravn han hadde fått av en nabo. Den havnernok i (skinn)samlinga på Agder naturmuseum. Turen ble avsluttet i regn, noe vi var godt forberdt på. Tekst og foto Asbjørn Lie (som også var med).

onsdag 27. mai 2009

Hjem til flaggermusene i parken ved Agder naturmuseum

Roar Solheim er i ferd med å henge opp den første kassa i bøkeskogen ved Agder naturmuseum. På tralla til høyre står resten av kassene, spesialkasser i trebetong som er handlet inn fra Tyskland. Så får vi se om flaggermusene dukker opp etter hvert.

27. mai 2009 Asbjørn Lie
tirsdag 26. mai 2009

På bryggekanten

Makrellterne rister fjærene på plass!

Gymnastiske øvelser for å fjærene i orden!

Fisk glir ikke alltid like lett ned, men det er mat for terna som mange plasser
sliter med å finne nok mat til oppfostre ungene.
Makrellterna er idag med på lista over utryddingstruede arter.


Terneakrobatikk
Hettemåka har inntatt ternekolonien, og det ser ut til
å gå bra - safety in numbers!

Silandakrobatikk, hva holder de på med?

Merkelige positurer!

Silender utenfor bryggekanten, hva holder de på med? Vel det er vår!Silandstudier!
Vågsbygd 24.mai 2009 Fotos: Asbjørn Lie

fredag 15. mai 2009

Fugleturbilder

Her er noen av bildene fra turen. Anna-Camilla var helt i ekstase da hun kom hjem. Slike opplevelser gir sterke inntrykk og gir masse lærdom og forståelse om naturen og dyrene vi har rundt oss. En fantastisk opplevelse både for voksne og barn ser det ut til.

Asbjørn kommenterer: Agder naturmuseum hadde fuglesangsekskursjon i parken på Gimle gård. Etterpå dro vi ut til Jan Ivar Eeg på Tømmerstø som har dueslag og driver på med brevduer. Her fikk vi se de merkelige ungene til duene, både nyfødte og halvstore unger. Jan Ivar er også ivrig på å sette ut fuglekasser, og vi dro videre til ei kattuglekasser for å kikke på hvor store ungene var blitt - en fin avslutning på fuglesangsekskursjonen. Det blir ikke siste gang!! Vh Asbjørn Lie

Dueunger Jan Ivar Eg Dueunger Jan Ivar Eg (4)
Dueunger Jan Ivar Eg (6) Dueunger. At de er vakre er vel en overdrivelse. Men noe så sjarmerende skal man lete lenge etter.
Fluffy kattugleunge 016 Fluffy kattugleunge 018
Ugleunger. En klem til “Fluffy”
Fluffy kattugleunge 020 Fluffy kattugleunge 024
Fluffy kattugleunge 029 Fluffy kattugleunge 030
Fluffy kattugleunge 022 Mer referat fra turen kommer litt senere.


Foto: Beate Johansen.

tirsdag 14. april 2009

Traner og våtmark i Sverige påska 2009

En liten gjeng fra zoologisk - Tor, Hilde, Bjørn Vidar og Asbjørn dro til Sverige ei uke i påska for oppleve traner og natur i Sør-Sverige. Vi besøkte Hornborgarsjøen og Hallandkysten sør for Gøteborg. Her er noen bilder fra turen.


Tranene blir foret med korn.


Traner ved Hornborgarsjøen, det var 15-16 tusen
traner da vi besøkte området 4.-5. april


Taffeland hann i Hornborgarsjøen


Snadderand hann

Avocetter nede på Hallandkysten


Kvinand i dam i Søderåsen nasjonalpark i Skåne.

fredag 3. april 2009

Praktærfugl i Torvefjorden


Hei denne flotte praktærfuglhannen kan du finne i Torvefjorden utenfor Agderstrand om dagen. Det er en sjelden gjest på Sørlandet fra det høye nord. Bildet ble tatt 2.4 2009. Hva med å ta en tur ut for å kikke etter den i påska?
Asbjørn Lie

torsdag 2. april 2009

Dugnaden i tørrengene Belteviga gjennomført for i vår


Dugnadsgjengen ble ferdig med å fjerne furu, einer og røsslyng fra tørrengene i Belteviga i går. Neste fase i skjøtselsarbeidet kommer i september. Da skal vi i første rekke fjerne osp og annet oppslag av lauv.

Vi skal også lage et opplegg for dokumentasjon effekten av skjøtseltiltakene, altså hvordan skjøtselstiltakene virker inn på flora og fauna, spesielt insektfaunaen. Belteviga og Bergeneset ligger sørvest på Flekkerøya i Øksøy-Ryvingen landskapsvernområde med mange flotte turstier, og er vel verd et besøk. Bergeneset, heilt i sørvest, er i ferd med å restaureres som kystlynghei, med lyngsviing og beite med villsau.

Dra på tur i området, og meld gjerne fra til oss (f.eks på bloggen) om du gjør noen spennende observasjoner i området.

Denne gang var Hilde, Bjørn H, Olav, Nils Arnt, Knut R, Bjørn Vidar og Asbjørn med på dugnaden

Hilsen Asbjørn Lie

onsdag 1. april 2009

Gratulerer med bloggen!

Kristiansand har alltid vært vårt mest sprelske lokallag, med mange medlemmer med gode ideer. Det er fantastisk fint å se igjen kjente og kjære fjes og følge med hva dere finner på etter at jeg flyttet til Vestfold. Dengang da jeg var aktivt med i foreningen i Kristiansand, husker jeg det gikk mest på analog fotografering, flytting av bever oppover Setesdalen med Peter Valeur og selvfølgelig overvåking av amfibier.
Jeg har jo vært tilbake fra tid til annen og tatt den nye hytta deres i øyesyn og truffet venner som stort sett er dere i Zoologisk forening, men det er fint å følge dere på nett. Det gjelder sikkert ikke bare meg, andre har også flyttet ut for en tid eller bare trenger gode idéer til sitt eget lag.

Siden sist er jeg blitt nestleder i NZF med spesielt ansvar og interesse for registreringsverktøyet Artsobservasjoner. Det ble startet 5. mai i fjor og har allerede nådd over 1,6 millioner observasjoner lagt inn! Det vil si at det legges inn over fem tusen observasjoner hver eneste dag selv nå om vinteren, og det bare øker på. 

Jeg har samarbeidet litt med deres dyktige webmaster Charlotte om hurtigknapper til observasjonene i Vest-Agder, flere kommer nok, f eks Google maps over alle amfibier i Mandal kommune eller alle pattedyr i Kristiansand kommune hvor man kan klikke på prikkene og få opp mer opplysninger. Men gå heller inn på programmet og gjør utvalget selv for ditt hjemmeområde!

Artsobservasjoner utvikles sammen med svenskene, jeg ser de har tre-fire hundre tusen uttak av data hver dag i gjennomsnitt, vi har nok foreløpig noe mindre. Men det viktigste for meg og de fleste er ikke bare å se andres data, men å legge inn sine egne observasjoner! Helt siden guttedagene har jeg skrevet i 7.sans-bøker hva jeg har sett, nå kan jeg samle det på ett sted og få oversikt på kart av mine egne observasjoner, med statistikk og slik jeg vil ha det. Og de dyra jeg ser og rapporterer inn brukes av forskning og forvaltning - universitetene har ikke ringeste sjanse til å selv klare å få inn mer enn en brøkdel av hva alle vi klarer til sammen. Det vil si at kartlegging av biologisk mangfold og overvåking av naturen må gjøres av oss, ingen andre kan klare det. Det er derfor Artsobservasjoner har blitt en så stor suksess og øker så raskt.

Det er lett å starte: Gå inn på http://www.artsobservasjoner.no og registrer deg. Trykk på "Manual" så får du opp en fyldig bruksanvisning. Så gleder jeg meg til å ikke bare fryde meg over å følge med på hvor dere har vært og hvem som var med, men også over hva dere har funnet og bilder av funnene. Kan jeg hjelpe med noe, så skriv gjerne til Magne (at) Flåten.no eller Flaten.no - lykke til videre!

tirsdag 31. mars 2009

Dugnad i Beltevika på FlekkerøyaVi var 10 entusiaster som møttes i strålende sol i Beltevika. Vi fikk ryddet mye på kort tid. Entusiastene var: Asbjørn, Bjørn Vidar, Jan Ivar, Viggo, Per Kristian, Olav, Nils Arnt, Kai, Knut, Lars og Janicke.


Nils Arnt var en kløpper med
motorsagen, vi andre bar
kvister i et forrykende
tempo.Asbjørn var dirigenten vår
og visste akkurat hvilke
busker som skulle bort og
hvor kvistene skulle legges.


Ganske snart var tiden moden for en matbit. Nils Arnt hadde med kaffe og god og sunn mat som gikk ned på høykant. Janicke hadde med tidenes største pose med smågodt til barna. Da det ikke kom noen barn, ble posen raskt forfremmet til dessert.
Olav, Per Kristian, Knut og Kai jobber som noen helter.

Viggo fikk også
litt mat, han
sjarmerte oss i senk.Bjørn Vidar sleper
med seg utallige
einerkvister inn
i skogen.
Per Kristian og Asbjørn fjerner restene av en furu som Nils Arnt sagde ned.


Vi hadde en flott tur og anbefaler alle å besøke området.Ved å klikke på bildene, kan du se dem i større format.