Artsobservasjoner

fredag 30. desember 2011

Stjertmeis i vinterskog!

Stjertmeis på matsøk ved Tjomsevannet. De oppter gjerne i familiegrupper på 8-12 individer i lauvskogen - ofte nærvann.

Tekst og foto: Asbjørn Lie.

Desember 2011.

Kvernhusvannet i desember

Stokkender i kveldslys.
Kvinand hunn, en karakterart vinterstid i Kvernhusvannet.

En større hegreflokk, opptil 30 har tilhold her. Her nyter de den lave sola i toppen av furutrær!

Gråhegrer i takrørskogen.


Tekst og foto: Asbjørn Lie


Desember 2011.

torsdag 29. desember 2011

Rovfugl i palme


På denne tiden av året ,er det lett og drømme seg vekk til varmere strøk.
Denne rovfuglen ble fotografert på Maldivene i fjor høst.
Den slet faktisk noe med og sitte i den palmen.

Morsomt om noen vet vilken type rovfugl dette er.Tekst og foto Olav Didriksen

onsdag 21. desember 2011

Gråstrupedykkeren i Kusseviga

Ung gråstrupedykker fotografert i Kusseviga i Søgne. Det har holdt seg 2 unge gråstrupedykkere der i høst og vinter. Den rustrøde halsen og strektegningene i hodet viser at det er en ungfugl! Det er spennede å gå å kikke langs kysten nå på vinteren, en vet aldri hva som dukker opp. Nå som ferskvannene fryser til trekker det mer fugl ut i sjøen! Og da gjør det ikke så mye at det er litt kaldt - ut må man.

Tekst og foto: Asbjørn Lie.

Tartarfalken - et minne fra varmere tider

Ung tartarfalk, en av europas største falker.
Her to som leker !


Tartarfalkens byttedyr, europeisk jordekorn (sisselik)klar til å søke tilflukt i sin jordhule.


Falkene i akrobatiske svev1

Akrobatikk.

Bildene er tatt på Svartehavskysten i Romania i september i år. Det var så varmt at vi måtte trekke i skyggen. Her hjemme er det så mørkt å kalt at det er mest behagelig å holde seg innendørs.

Tekst og foto: Asbjørn Lie.

tirsdag 6. desember 2011

Spurveugleår på Sørlandet

Portrett av spurveugle
I år har jeg igjen fått oppleve spurveugla på nært hold. Det var da sikkert 40 år siden jeg så ei sist.

Her på Tjomsemoen i Søgne har jeg vært så heldig å treffe på den to ganger! Sist gang dukket det opp to fugl!


Jaktende spurveugle.

Fin naturopplevelse å få se den så nært!

Tekst og foto: Asbjørn Lie

fredag 2. desember 2011.

lørdag 3. desember 2011

Lomvi på grunnt vann

Jeg stoppet ved Søylekilen i Søgne, det var ikke noe fugl å se i bukta.
Ikke helt, jeg hørte mye plaskelyder helt inne på grunna. Det holdt seg tydligvis ett eller annet inne bak beltet med havsivaks!

En lomvi dykket intenst inne på 10-20 centimeters dyp, så grunnt at hele fuglen ikke kom seg under i dykket!


Derfor plaskelydene. Her ser vi også at den virvler opp mudder mens den åpenbart jakter småfisk inne på grunna.


Vel den klarte nesten å dykke helt under.


Klar for et nytt dykk!


Etter en aktiv periode med fiske la den seg til å slappe av helt inne i kanten av havsivaksbeltet.


En litt uvanlig adferd for en lomvi som normalt holder til på dykere vann og langt til havs.


Men mat må den ha funnet der ikke grunna. En artig episode med en fugle som ses regelmessig lang kysten nå om dagen. Det går ikke så bra med arten, den er klassifisert som kristisk truet på rødlista!


Tekst og foto: Asbjørn Lie


Søylekilen 16. september 2011.

fredag 2. desember 2011

Brunstgrop etter hjort i Kristiansand

Jeg var på befaring sammen med Olav Eikeland i et område på Drangsholt i Tveit, helt på grensa mot Lillesand onsdag 30. november. Der kom vi over to flotte brunstgroper etter hjort. Olav hadde observert hjort i dette området bare noen dager tidligere. Han kjenner godt til hjorten etter mange jaktturer på Vestlandet. Det var et flott gammelskogsområde dominert av gran. Spennende område, vi så også en flott tretåspett hann i området.

For meg er hjorten et dyr jeg enda ikke har sett på Sørlandskysten, men den ekspanderer og er kjent fra de fleste Sørlandskommunene nå, så da.....

Tekst og foto: Asbjørn Lie