Artsobservasjoner

mandag 25. juli 2016

Et flott insekt

Kan noen hjelpe meg med å artsbestemme dette insektet?
Størrelse: Som en vannymfe. Og jeg trodde først det var en vannymfe eller en øyenstikker, men da jeg kom hjem ble jeg usikker.
Den ble sett i noe kratt ved en skogsbilveg i Songdalen, ikke langt fra Bergstølhytta. Den ble sett 2. juli i år. Se også http://gislesnaturblogg.blogspot.no/2016/07/blabr.html.

torsdag 14. juli 2016

Marin kartleggingstur til Kvarodden søndag 17. juli kl 10


Hei her er Ann-Elin Synnes og Lillian Tveit gått i vannet for å kartlegge livet under vann. Bildet er tatt av Kristoiffer Bøhn under en kartleggingstur til Oksøy i fjor.

Det bli ny felles kartleggingstur på til søndag (17. juli) hvor dykkererne på bildet og flere til  blir med. Denne gang drar vi til friluftsområdet på Kvarenes. Ta med dykkerutstyr/snorkleutstyr eller bare bli med på land for å kikke nærmere på det vi henter opp fra dypet, eller finner i fjæra. Vi planlegger videre framdrift i kartleggingsprosjektet der vi har fått støtte fra SABIMA (samarbeidsrådet for biologisk mangfold). Vi ser mer på utstyrsbehov og veien videre!

Vi har videre utover sommeren og tidlig høst planer om ei kartleggingshelg første eller andre helga i august (trolig på Østre Randøya). Tredje helga i august drar flere av oss på kurs i Drøbak (marin kartlegging - sjekk eventuelt på SABIMAS hjemmeside om det er flere ledige plasser!). Tidlig i september 2.-4. september skjal vi se på vannplanter i rike kulturlandskapsjøer - Gillsvann i Kristiansand på lørdagen og Nesheimvann på Lista søndag. Dette går i regi av botanisk forening og Honorata Kaja Gadjet fra NBF og Per Arvid Åsen fra Agder naturmuseum blir med.

23. - 24. september setter vi fokus på fremmede bartrær  og andre fremmede arter som også er en prioritert tema i årets kartleggingsprosjekt. Igjen blir Honorata fra NBF med.

Sopp, insekter er også temaer i året kartlegging, i tillegg til terne- og sjøfuglregistreringer. Her forsøker vi å få til en del korte registreringsturer - meld i fra hvis du ønsker å bli med!

Dette får du mer informasjon om via blogg og e-post, så følg med.

Da sees vi på Kvarenes på søndag.

Mvh Asbjørn, Ann-Elin og Lillian.

PS! Ring eller send SMS til 97064081 utenom kontortid.


søndag 10. juli 2016

Innendørs-zoologi

Jeg har lyst til å tipse om MOOC-tilbudet Edex, som blant sine 102 biologi-rettede kurs har et spennende hai-kurs akkurat nå, og som skal holde kurs om dyreadferd i august. Alle kursene er på engelsk, og det er lov å bare skumme gjennom og bare se på videoene man synes er spennende. Eller man kan teste seg selv for hvert kapittel, og få vitnemål til slutt.

torsdag 7. juli 2016

Vipa en sterk truet art i kulturlandskapet

 Vipe med nyklekt kylling på Årosjordet i Søgne. Odd Kindberg har i flere år tatt kontakt med brukerene av den dyrka marka og fått til et godt samarbeid. Reirene blir nå merket og når bonden kommer med traktoren, sørger de for å ikke ødelegge reiret. Tidligere var det mindre fokus på dette og mange reir og unger ble tatt i jordbruksredskapene. Takket være Odd og de som dyrker jorda på Åros klarer ungene seg mye bedre. Odd sjekket forholdene for ei uke siden og fant hele 12 flygedyktige unger. Så bra går det ikke andre steder. På Tangvall kom det ikke en eneste unge på vingene i år.
 Litt fuktige kantsoner hvor vipemor kan ta med ungene på matjakt er bra.

Vipeungene trives godt i det aktivt brukte kulturlandskapet, spesielt der graset ikke er altfor høyt. Det er riktig trivelig å oppleve dette, også god PR for de som driver jordbruk og tar slike hensyn!.

Et tilsvarende prosjekt er satt i gang i Kristiansand.

Inspirert av Odds innsats for vipene i Søgne sendte Agder naturmuseum i samarbeid med med den lokale fugleforeningen inn søknader om vipeprosjekter i Søgne, Kristiansand, Songdalen og Vennesla. I slutten av juni fikk vi svar og støtte til prosjekter i alle disse kommunene.

For å kunne gjøre en god innsats må vi få kartlagt vipene skikkelig slik at vi kan utvide aktiviteten neste vår. 

Veldig fint hvis du har spesiell fokus på vipene og legg dine observasjoner ut på Artsobservasjon, eller tar direkte kontak med meg på e-post asbjorn.lie@kristiansand.kommune.no , ringer eller sender SMS til tlf 97064081.

Veldig spennede er det jo hvis da har sett unger eller reir i år! Meld gjerne fra om eldre observasjoner også. Da høre vi fra deg :-)

Alle fotos: Odd Kindberg.

Mvh Asbjørn Lie