Artsobservasjoner

tirsdag 31. desember 2013

Havelle ved Odderøya i Kristiansand 29. desember 2013 Jeg kom over disse to havellenepå vestsida av  Odderøya.
 Det er ikke så ofte de holder seg så langt inne i fjorden, men jeg har sette dem i Otra og indre Vågsbygdskjærgården noen få ganger i vinterhalvåret.
 De flerste holder til i den ytre skjærgården.
Lyset var spesielt, og skyldes reflektert lys fra skogen og svabergene på øya.
 
Tekst og foto: Asbjørn Lie
Odderøya Kristiansand, 29. desember 2013.


Havellene ved Songvår i ytre Søgneskjærgården

 Endelig en stille dag på sjøen, datoen var 23. november 2013, og det var mulig å gå med småbåt ut i de ytre skjærene.
 Det er her ute havellene holder til, ikke så mange men denne dagen holdt det til en liten flokk på 4-5 stykker på yttersida av Søngvår.
 Et lokalnavn på havella er flosshaueneder. Reidar Mofjell kom med ei forklaring på navnet, floss betyr tang. Flosshauer er tangvaser ved undervannskjær, som er et typisk sted hvor ofte havellene holder til.
 Det er mest vintersid jeg ser dem der ute, havella hekker i høyfjellet og i arktiske strøk.
 Selv på stille dag er det drag i sjøen utenfor Songvår:
 Det hender at det ligger haveller lenger inne, f.eks lå det ei havvelle i Kvernhusvannet i høst.
 På Lista er havellene mer vanlige og jakter gjerne helt inne i brenningssonen.
 
Tekst og foto: Asbjørn Lie
 
Songvår, 23.11 2013

torsdag 12. desember 2013

Møte i "Snikkedalsgruppa".

Vi møttes på "Bakgården, både &" i sekstiden onsdag ettermiddag. En uformell samling over en øl og litt mat. Program for våren 2014 ble diskutert og planlagt. Ellers snakket vi om løst og fast; alt fra ulv i Sverige og rådyr her på Sørlandet, foto og friluftsliv til bil og musikk. Vi pleier å treffes på hytta i Snikkedalen, griller pølser, koker kaffe og prater. Det er en liten hytte med fôringsplass for småfugler. Et fantastisk lite sted der en kan slappe av fra hverdagens stress og mas.

Dette kan vi gjøre oftere!

Knoppsvane i høstlys, 17. november 2013 Åros

 Disse knoppsvanene kom jeg over like utenfor Åros i Søgne 17. november - en flott dag med varmt lys fra svaberg som gir speilinger seg i sjøen.
 Knoppsvanene er et takknemlig fotoobjekt, de lars seg ikke affisere av at noen tar bilder.
 .. da blir utfordringen lyset og posisjon.
 Det er vel et unntak ved fuglefotografering i skjærgården.
 
Tekst og foto: Asbjørn Lie
Åros 17. november 2013.

tirsdag 10. desember 2013

Alke i Byfjorden, Kristiansand 1. desember 2013

 Alke forbereder et dykk. Havblikk i Byfjorden, noen timer med finvær.

 Det er veldig lite alkefugl på fjorden og i skjærgården. Alka er med på lista over sjeldne og truete arter i Norge som truet. Enda verre er det for lomvien som er klassifisert som kritisk truet.
Jeg har enda ikke sett en eneste lomvi etter mange turer ute i skjærene nå seint på høsten og vinter.
Har vi overfisket maten dens?

Skjærgården blir fattigere uten alkefuglene, det er ikke mange titalls år siden at alkefuglene var vanlige i skjærgården høst og vinter!

Tekst og foto: Asbjørn Lie
Ved Dybingen like utenfor Kristiansand sentrum 1. desember 2013.

mandag 9. desember 2013

Tjeld i skjærgården på vinteren, Langenes, Søgne

 Tjeld i klippekyst 17. november. På sommeren et vanlig syn i skjærgården.
 De fleste tjeldene kommer til Sørlandet på trekket i mars, mange drar sørover i allerede i august.
 Utover høsten og på vinteren er det bare noen få fugl som frister tilværelsen i Sørlandsskjærgården.
 Jeg ser gjerne en til to fugl blant de ytterste skjærene vinterstid.
Et hvitt felt under haka skiller den fra fugl i sommerdrakt.


Tekst og foto: Asbjørn Lie
Langenes, Søgne 17. november 2013

søndag 8. desember 2013

Rapport fra Byfjorden (Kristiansand) søndag 8. desember 2013

 En større flokk kvinender ved Dybingen like utenfor Kristiansand sentrum. I noen timer klarnet det opp og det ble noen smeigetimer på fjorden,
 Ellers holdt det til 4-5 svartender, noen spredte silender i området rundt Bragdøya. 
 Ei alke holdt til nord for Dybingen.
Noen storskarvet hadde vaglet seg på et sjømerke drevet på solenergi. 
Ei stenkobbe jaktet i området, litt nyskjerrig.
 Spennende dyreliv rett utenfor Kristiansand entrum vinterstid.
 Siste dagslyset med en ærfugl i søkeren i Steinsundet mellom Bragdøya og Andøya i Vågsbygd.
Ellers satt det en voksen hønsehauk på Batteriodden på Møvig, en flokk på rundt 50 sidensvans på Møvig. 

..som alltid mye liv i skjærgåerden vinterstid!
Tekst og foto: Asbjørn Lie
Kristiansandsfjorden 8. desember 2013.

lørdag 7. desember 2013

Storlommen i Kusseviga 17. november

Storlom i Kusseviga
Reflekser fra rødmalte bygninger.
Legg merke til den hvite flekken i "vannspeilet" - typisk for storlom.
Kikker under vann..
...før dykk,
Trolig er dette en ungfugl.
Etter et dykk kom den opp rett ved båten..
..og fant ut at det var best å stikke av.

Tekst og foto: Asbjørn Lie
Kussevia Søgne, 17. november 2013.