Artsobservasjoner

mandag 19. mars 2018

Skogsglimt med Arve Henriksen

Møt opp på naturmuseet i morgen, tirsdag kl. 18.30. Da tar Arve Henriksen oss med til skogs gjennom hans kameralinse! Det blir filmglimt fra tur med zoologisk forening øst for Drangsholt i 2012, fra Risdalen i 2013 og ikke minst glimt fra Peter Valeur's siste skogstur til fots, på Erkleiv i 2010. Arve viser også en filmseanse fra ett år i "mine skoger i Erkleiv og i Beverdalen". Til slutt blir det en interessant gjennomgang av hendelser og forandringer i Beverdalen de siste par årene.
Arve viser film fra Peter Valeurs siste skogstur til fots.Dette er kart over Beverdalen og på møtet får du mye interessant stoff herfra!

onsdag 7. mars 2018

Velkommen til kveldstreff med fokus på prosjektene

Mandag 12. mars kl. 18.30 møtes vi på Naturmuseum og botanisk hage på Gimle gård. Vi presenterer og diskuterer prosjektene som går i regi av NZF Sørlandsavdelingen. Det gjelder slåttemarksprosjektene, felles kartleggingsprosjekter med andre foreninger. Det blir et innslag om herpetiler (amfibier og krypdyr) ved Beate Strøm Johansen. En presentasjon av øvrige kartleggingsprosjekter og skjøtselsprosjektene ved Asbjørn Lie.  Ta gjerne med bilder fra disse turene på en minnepenn! Møtet er felles med Agder botaniske forening.

Bilder fra tidligere slåttedugnad på Randøya. Fotos: Arvid H. Anthonsen.mandag 5. mars 2018

2 voksne kongeørn nær Abusland, Evje

Da Olav og Beate tok en skitur for å besøke orreleiken lørdag 24 februar 2018, og kom kjørende opp veien retning  Abusland/Eftevåg (Evje), så fløy 2 godt voksne kongeørner over veien i god høyde. Et dårlig bilde kunne konstatere at det ikke var hvite felt under vingene, altså var ørnene ikke ungfugl (ref Roar Solheim).
Derimot ble en ungfugl av kongeørn sett søndag 4mars 2018 da den ble jaget av kråker like ved Notodden. Den hadde store hvite felt under vingene. ikke foto.

Tekst og foto: beate strøm johansen

Besøk på orreleiken 24 februar 2018

Lørdag 24.februar 2018  tok Olav Didriksen og Beate S Johansen en skitur til NZFs orreleik på Abusland (Evje kommune, Aust-Agder) for å se om det var noe liv på orreleiken. Vi gikk på ski utover Bispevegen, og gikk så strake vegen over myrene ned til orreleikmyra. En snømåler ute på myra viste at det var 120 cm snødybde. Det var minus 5 grader C og ganske tungt å gå først og brøyte løype.


Det er en skikkelig vinter på Sørlandet denne vinteren! Det som er gøyest med snø er å se på dyrespor i snøen! Selv om det nylig hadde snødd litt, så hadde det  kommet mange nye spor. Nå i slutten av februar starter parringstida for ihvertfall rødrev og hare,  noe som fører til at dyrene aktivt oppsøker hverandre og bruker tid sammen. Det blir derfor mye mer sporavtrykk å se i snøen.


Over ser man spor etter 2 rever som har gått sammen. I det nederste bildet har de gått/travet i samme sporhull.

Over ser dere harespor. Haren har hoppet framover/oppover i bildet, og bakføttene kommer foran de små framføttene. Framføttene settes alltid etter hverandre.


De to bildene over er av røyskatt/snømus. Det er vanskelig å bli helt sikker på hvilken art fordi en snømushann kan være på størrelse med en røyskatt hunn. Jeg tror at det er mest sannsynlig å finne røyskatt her inni innlandet, og snømus nærmere kysten. Det var vanskelig fotolys denne lørdagen. Det typiske med snømus/røyskatt-spor er at det er kort og langt hopp annenhver gang.
Da vi kom fram til orreleikmyra, passerte vi 3 furuer som nettopp hadde blitt hardt beitet på at storfugl (tiur/røy). Det lå masse småbiter av furubar og ostepop-lorter på bakken under trærne, og furutrærne var blitt ganske tynne i barnålprakten.
Disse tiursporene fant vi i enden av Bispevegen. Skikkelig svære spor, og tydelig fugl med 3 tær framover og en tå bakover. Storfugl får ikke fjær under tærne om vinteren, slik som rypene får.
Ute på orreleikmyra var det masse spor etter harde slåsskamper, eller kanskje en orrfugl var tatt av en fiende? Det lå mye fjær og lort akkurat der de spilte mest i fjor vår.NZFs lille barhytte med presenning var virkelig nedsnødd, stakkars! Blir nok lenge til snøen forsvinner her!

Bekkeutløpet der vi pleier å ha bålgrilling om kveldene i orreleikhelgene var åpen, og en fossekall satt på iskanten og fløy litt fram og tilbake der.

Tekst og foto: Beate Strøm Johansen