Artsobservasjoner

søndag 27. juli 2014

Kanotur i villmarka - endret dato!!

Da antar jeg at nettabstinensen hos foreningens medlemmer har inntrådt sånn etter en webfri sommerferie, og at bloggen igjen har sine lesere!

Tiden er da inne til å opplyse om at foreningens aller nyeste innslag på aktivitetsfronten; KANOTUR I VILLMARKA - er flyttet fram til lørdag & søndag 16-17 august!

Sannsynligvis vil KanoKameratene Jan Ivar Eeg & Arvid Anthonsen ta oss med til den hittil uudforskede innlandshavet Grimevannet sånn i Lillesandstraktene noesteds, men det fastslåes sånn nærmere turen; uansett er det til flott natur reisen går!

Jan Ivar og Arvid besidder de nødvendige kanoer og utstyr til dette, så det er vanlig ude-overnatting den enkelte må besørge (dvs sovepose, liggeunderlag, pølsepinne og - dersom man er mørkredd - kanskje en Luger og en eske patroner).

Har du egen kano, så kan du selvfølgelig bruke den på turen, og ha frihetsgrad til å begrense deltagelsen til dagstur dersom timeplanen den helgen har gått i vranglås!


Påmelding & praktiske opplysninger; ring Jan Ivar på 91573044!

Vel møtt!


onsdag 16. juli 2014

Slått i Holskogen

Fra tredje slåttedag i Holskogen.
Asbjørn, Hilde og Arnold
(et par andre hadde gått da vi husket å ta bilde av noe annet enn dyr og planter...)
Her slås det for å bedre bestanden av grov nattfiol.
Det ble tatt noen trær mandag, noen flere tirsdag og onsdag.
Hele enga ble slått tirsdag, og de første som kom onsdag fikk hilse på både stålorm og mus som kom fram.
Onsdag ble hele enga ryddet for det visnende plantematerialet, i tillegg til at en del kratt ble fjernet.