Artsobservasjoner

fredag 23. februar 2018

Vårprogrammet er klart!

Vårprogrammet for NZF Sørlandsavdelingen er nå klart! Vi syns det har blitt en variert og spennende sammensetning av foredrag og turer som mange vil sette pris på. Se i høyre kolonne på denne siden under "Program vår 2018".

onsdag 21. februar 2018

Velkommen til foredrag om snø- og lappugle!

Velkommen til spennende foredrag tirsdag 27. februar 2018:

Hvordan alders- og individbestemme snøugler og lappugler ved hjelp av fuglenes vingefjær?
Roar Solheim ved naturmuseet (UiA) har studert mytemønster hos lappugler og snøugler som et
hjelpemiddel til å aldersbestemme fuglene. Både fugler som er fanget inn, men også fugler som
fotograferes ute i naturen, kan aldersbestemmes hvis en får gode bilder av fuglenes vinger. Mer
spesielt er det at også mønsteret av flekker og tverrbånd kan brukes til å gjenkjenne eller skille ulike
individer ute i naturen. Dette er en metode som aldri har vært anvendt på viltlevende fugler tidligere.
Møtet avholdes på Agder naturmuseum og botaniske hage i Kristiansand, tirsdag 27. februar kl. 18.30. Gratis inngang!