Artsobservasjoner

søndag 30. august 2015

Årets slått på Østre Randøy er i gang.

Geir Holbæk, Arvid H Anthonsen og Asbjørn Lie planlegger dagens økt.  Eldar Wrånes fotograferer oss.

På vei til engene på øyas søndre del.

Det blomstrer på enga som vi slo i fjor.  Det ser ut til å funke!

Eldar med blomstrende bakgrunn.

Arvid og Eldar har "fem minutter" i naturskjønne omgivelser.

Asbjørn svinger riva.

Resultat av fjorårets slått.

Asbjørn svinger ryddesaga også (alt den gutten kan!)

Geir med ryddesaga, Eldar frakter høy.
Asbjørn og Eldar på hjemvei etter årets første økt på Østre Randøy.

onsdag 19. august 2015

Vellykket SABIMA/Norsk Botanisk Forening kartleggingstur til Oksøy 15.- 16. august 2015

Til tross for dårlig værvarsel ble det ei velykket kartleggingshelg på Oksøy. Kanskje ikke gunstig for registrering av insekter, men det er også mye annet å fokusere på.
 En lystig gjeng i strandenga nord på øya hvor vi kikket på ei enslig plante av strandbete som ble funnet i fjor, nå også med mange blomster og frø. Strandbete er en rødlisteart som spres med havstrømmer!

 Litt grått vær spiller ingen rolle når vi skal kartlegge hva som finnes i sjøen. Havneområdet på Oksøy lå godt i le for østavinden så vi fikk se et spennede område med mye leppefisk, bl.a blåstål, stor kantnål på nært hold. Fasinerende å oppleve det rike plante og dyrelivet. Her tester Ann-Elin det nye filmkameraet vi dokumenter livet i ålegrasengene med. Lillan har med seg utstyr for å samle inn dyr og vekster for nærmere undersøkelse. Foto: Kristoffer Bøhn.
Blekkjølsnegl, fotografert i svabergene på Oksøy. Snegler er ei dårlig kartlagt dyregruppe Foto: Kristoffer Bøhn.

Kartleggingsturen var i regi av SABIMA i samarbeid med NZF, Sørlandsavdelingen og Norsk botanisk forening i samarbeid med ABF.

Tekst og øvrige fotos: Asbjørn Lietirsdag 4. august 2015

Rapport fra Kartleggingsprosjektet i tilknytning til ålegrassamfunn i Kristiansand

Steinkobber innerst i Ålefjærfjorden, kartlagt og fotografert i forbindelse med kartleggingsprosjektet til NZF, ABF og NOF knyttet mot ålegrasenger i Kristiansandsfjorden i 2015. Skjærene heter Selskjærene noe som viser at dette til alle tider har vært et veldig godt område å se sel. En fantastisk fin opplevelse i nærmiljøet, som det er viktig å ta godt vare på.
 
 
I kartleggingsprosjektet har vi fokusert spesielt på hekking av makrellterne. Dette er tatt på Terneskjæret i Stræden, Vågsbygd så seint som 2. august. Enda ble to terneunger, som var flygedyktige matet. Typisk for årets hekking var et stort sprang i klekking av ungene, de første har for lenge siden forlatt holmen. Men de ser ut til at disse også vil klare seg.
 
Stræden og Terneskjæret er en de aller viktigste hekkeholmene for markrellterne i Kristiansand som det er viktig å ta godt vare på. Det ligger i tilknytning til en av de største ålegrasengene i kommunen.
 
Vi har fulgt godt med på hvordan det har gått med ternene gjennom hele sesongen!
 
Spennende og allsidig prosjekt med en økologisk vinkling! Vi følger opp ternene også til neste år, men vi fortsetter kartleggingen med å se på fisk og annet plante og dyreliv ut hele sesongen. Bli gjerne med!
 
Mvh Asbjørn Liemandag 3. august 2015

Marint kartleggingsprosjekt i Topdalsfjorden

Zoologisk forening sørlandsavdelingen har denne sommeren startet opp et marint kartleggingsprosjekt, hvor ålegressenger står i fokus. I forrige uke var Asbjørn, Lillian og meg ute for å kartlegge noen av ålegressengene i Topdalsfjorden. Vi var også innom Drangsvann, hvor vi så på habitatene rundt ålegressengene.

Blikkstille i Topdalsfjorden

 Asbjørn og Lillian koser seg i båten

Første dagen begynte med smeigevær og blikkstille vann, en helt fantastisk morgen å tøffe inn i Topdalfjorden på. Vi tok en liten rundtur før vi slo oss ned og lagde base på en liten øy i fjorden.


Vi snorklet rundt øya og dokumenterte med både film og bilder. Vi samlet med det vi fant som var av interesse, og laget belegg av de beste eksemplarene. Vi brukte også bunnskrape og kasterive i og rundt ålegressengen for å dokumentere arter som kunne befinne seg der.
                                        En brennmanet blandt alle blåmanetene


Da skyene begynte å tette seg til utover ettermiddagen bestemte vi for å pakke sammen og dra hjemover. Slik så utsikten ut fra båten på vei hjem fra turen, og noen av oss (meg) var kanskje litt mere nervøse enn andre. Vi kom heldigvis trygt i land akkurat i det tordenværet begynte å skralle over oss.

Neste dag fortsatte vi kartleggingen i Topdalsfjoden, og fant først et fint område litt lengre inne i fjorden ved Føreidbukta hvor vi slo oss ned. Vi brukte bunnskrapen og kasteriven, og dokumenterte artene vi fant og laget belegg av planter og alger av interesse. Vi tøffet herfra og videre innover i Ålefjærfjorden, hvor vi hadde et hyggelig møte med to steinkobber som lå på Selskjærene innerst i fjorden. Her ble det også gjort undersøkelser med kasterive og bunnskrape. (Bilder kommer)

På vei tilbake stoppet vi i en fin liten bukt hvor det var et lite område med ålegresseng. Vi brukte brunnskrapen og kasteriven her også, og samlet og noterte artene vi fant.

                                      Ved å bruke kasterive fikk vi opp mye forskjellige arter

                                          Et lite korstroll, som ble levert trygt tilbake til havet.

Siste dagen fikk vi hjelp av Martin, og vi vendte nesten mot Drangsvann som ligger nær Ronsbukta. Drangsvann er en grunn, skjermet brakvannspoll, som er en spennende naturtype. Tidligere var Drangsvannene to adskilte vann, kalt ytre og indre Drangsvann, eller Ronene. På slutten av 1800-tallet utvidet de kanalen mellom ytre drangsvann og Topdalsfjorden, og da også bekken mellom de to vannene. På grunn av den trange kanalen er det begrenset med vannutskiftning i vannene. Det er tidligere gjort funn av kransalgen grønnkrans (Chara baltica) som er en sjelden art i Norge.
Vi fant en fin liten øy i indre Drangsvann hvor vi lagde base, og tok på snorkleutstyret. Det var lite fristende å hive seg utti det gromsete vannet, men under overflaten var utsikten fantastisk.Vi snorklet og dokumenterte med film og bilder. Det var helt magisk å snorkle rundt omringet av glassmanetene, og vi duppet rundt i vannet i over en time. Det ble også jubel da vi fant grønkrans i store mengder inne i vannene, og vi brukte kasteriven for å skaffe et pent eksemplar. På land laget vi belegg av algene og noterte det vi hadde sett av dyr og planter. Fornøyde med fangsten vendte vi nesen hjemover igjen, og jeg tror alle gleder seg til vi skal ut igjen neste gang! 

Hvis du vil se video fra turene kan du finne disse her:

Topdalsfjorden
Drangsvann