Artsobservasjoner

mandag 23. september 2013

Skjøtselsprosjekt og Islandstur i zoologisk forening tirsdag 24. september 2013 på Agder naturmuseum

 
Kveldsstemning ved Dalvik på nord Island, Islandshester og snødekte fjell. Vinteren i nord hadde vært snørik og lang. Nesten som å være på høyfjellet i Norge.
  
Tema for turen var hvalsafari, vi hadde tenkt oss å bruke Husavika som base, men ved et lykketreff hadde vi ordnet med overnatting i Dalvik.
 
Knølhval i fjorden like utenfor Dalvik.

 
Det er lett å få bilder av halen, men jeg var nesten alltid for sein til å få med hodepartiet.

 
Knølhval


 
Her har jeg fått med nesa som sitter oppe på hodet på knølhvalen.

 
Jaktende vågehval like utenfor havna i Dalvik.

 
Vi var også innom det flotte hvalmuseumet i Husavika. Spekkhogger i forgrunnen. 
 
 

Fjellrype på et gammelt tak nær Dalvik.

 
Småspover i revirstridighet, småspoven er veldig vanlig i området sammen med svarthalespoven.

 
Harlekinand var en av de artene vi ville se. Denne nordamerikanske arten er vanlig hekefugl på Island
 
 
Den kalles også for stømand, et godt navn siden den oftest holdt til i elver, her ved Laxa ved Myvatn.


Islandsand hann fra Myvatn, en annen art en ikke kan reise tilbake til Norge uten å ha sett!
 
 
Dette er hunnfuglen, nok en Nordamerikansk art som finnes som hekkefugl på Island.


 
Myvatn som vi også besøkte er kjent for sin store artsrikdom av ender, her et par med bergender.Svømmesnipe


Del av et stilstudie!

 
Fra Dalvik gikk det ferje ut til Grimsey en fin plass å fotografere lunde.

 
Nærstudie
 

Turdeltagere i nærkontakt med lunde.


Snøspurven var svært vanlig på Grimsey og er en av de vanligste spurvefuglene på Island.
 
 
Dette og mye mer vil Hilde Skiffard vise bilder fra på møtet på tirsdag (24. september 2013) kl. 18.30.
 
Turen var i regi av skjøtselsgruppa i NZF, men alle i NZF, Sørlandsavdelingen var invitert til å bli med på turen
 
 
Asbjørn Lie starter møtet med en orientering om slåttemarksprosjektene vi driver i zoologisk forening.
 
 
Alle
 er velkommen på møtet!
 
Tekst og foto: Asbjørn Lie.


tirsdag 17. september 2013

Workshop om Sørlandsmoser på Agder naturmuseum i helga 20.-22. september 2013

Når man er ute i naturen treffer man på uventede ting, her en slettsnok som blir behørig fotografert og studert. 
Nærkontakt med slettsnoken.Slettsnoken fant vi på Hidra utenfor Flekkefjord søndag 21. juli i år på Agder naturmuseums Workshop om Sørlandsmoser.
Almehårstjerne er en sjelden og truet mose som vi fant på ei gammel ask i Lyngdal. Denne helga fortsetter vi med ei ny økt. Denne gang i Kristiansand med gode foredrag, ekskursjoner. Det er enda ledig plass så meld deg på i dag til  Asbjørn på: kristiansand.kommune.no. Se programmet nedenfor:
 
 
Program Workshop om Sørlandsmoser Kristiansand 20-22. september 2013
Sted: Agder naturmuseum, Gimleveien 23, Gimle gård
Fredag 20. september 2013 kl 18.00
Kort oppsummering av Workshopens første del. Asbjørn Lie viser en liten lysbildeserie fra ekskursjonen til Flekkefjord i 19.-21. juli.
Vi fortsetter med tre foredrag:
Kell Damsholt «Levermosser i Norden og på Grønland».
Kell Damsholt har i en 35-40 års periode undervist botanikkstudenter ved Københavns universitet i plantekunnskap og bryologi. Han har tilbrakt 8-9 somre på Grønland, hvor han spesielt har samlet inn levermoser. Arbeidet på Grønland førte til et samarbeid med avdøde professor R. M. Schuster, Mass., USA. De hadde tre ekspedisjoner sammen på Grønland og han har hatt to studieopphold i USA for bearbeiding og manuskriptskriving. Kell har vært formann i Nordisk bryologisk forening i mange år, og er flittig deltager på NBFs årlige møter og ekskursjoner i Norden.  
Kell har utgitt floraer om levermoser i Norden og på Grønland.
Kristian Hassel vil holde et foredrag om bladmosene våre. Han er førsteamanuensis på NTNU Vitenskapsmuseet, Seksjon for naturhistorie. Se også: http://www.ntnu.no/ansatte/kristian.hassel
Til slutt vil Arne Pedersen gi en praktisk gjennomgang av artsbestemmelse av torvmoser.
Arne Pedersen er pensjonist, men er knyttet til Naturhistorisk museum på Tøyen i Oslo.
 
Da sees vi i helga :-) Asbjørn


torsdag 12. september 2013

Fugleblogg fra Øland / Finland

Jeg anbefaler Fågelbloggen. Dette er en fin blogg jeg følger. Mange  interessante fugleobservasjoner og flotte bilder! Han skriver på svensk.
Har andre noen favorittblogger de kan tipse om?