Artsobservasjoner

onsdag 30. juni 2010

Dagens art: Havniøye (30. juni)

Hva er dette som svømmer i overflaten i båthavna på Natvik nær utløpet av Nidelva ved Arendal? Jeg kjente den igjen som et niøye, men hvilken art? Den var nok rundt en halv meter lang.
Dette bilder viser "øynene" tydeligere. De syv bakerste er gjelleåpninger, så kommer øyet, så kommer "neseåpningen" - altså ni øye. Den mørke brun-olivenfargede marmoreringen på ryggen gjør at den ikke kan forveksles med noen andre niøya-arter - i følge Pethons Fiskebok.
Arten kan blir opptil 90 cm og veie rundt 2,5 kg.

Fint at jeg stod klar med kameraet da den dukket opp. Inne i båthavna svømte det en stor stim med sørv. En art innført til Sørlandet trolig med tyske sportsfiskere som har brukt den som agn. Noen rømmer og skaper problemer for økologien i Sørlandske elver og fiskevatn.
Elveniøye har til en gruppe primitive kjeveløse fisker, som går opp i elvene våre for å gyte (anadrom). Artige fiskeobservasjoner! Ikke nok med det - inne i vannvegetasjonen stod det noen små gjedder - på jakt etter sørv? Ikke dagligdags for en Kristiansander, ferskvannsfiskefaunaen er tydeligvis rikere lenger mot øst.
Tekst og foto: Asbjørn Lie (Natvik 30. juni 2010).

mandag 28. juni 2010

Dagens art. 28.juni. Stillits
Stillitsen er en kompakt fink med stort hode. Den er svært karakteristisk i sin fargeslående drakt med rødt,hvit og svart hode.
I flukt er det gule vingebåndet artens beste kjennetegn,men den hvite overgumpen og den
særpregene hodetegningen er også gode kjennetegn. Den blir ca. 14cm lang
Tekst og foto. Olav Didriksen

Glimt fra min filmdagbok i Beverdalen, DESEMBER-09

(Fortsettelse fra forrige blogg, fra nov-09)

Tekst og foto (tatt ut av film) av Arve Henriksen

Desember 09 i Beverdalen var nokså kald,
og ble begynnelsen på en lang og kald vinter...

Jeg prøvde her isens styrke, men foreløpig for tynn til å holde meg...

Isen la seg tidlig i desember, men beveren kom fortsatt opp...

Ei av de store ospene beveren har gnaget ned lenger oppe i åsen...

De første snøfillene dalte lydløst ned i Beverdalen.
Det er alltid spesielt med det første snøfallet...

Tjønna lenger nede i dalen er nesten igjennfrosset,
og det ble de neste dagene lett snøfyk med kald nordavind,
men vakkert...

Den gamle dammen var helt igjennfrosset,
og uten bever denne vinteren...

Men oppe v den nye dammen holdt beverene åpningene oppe så lenge de kunne,
og på bildet kan vi se siste spor/hull i isen etter av beverene (17 desember)
Etter dette ble beverene innestengt, og måtte da begynne på matlageret...

Mer snø kom,
og her ses haresporene rundt ei av de store ospene beverene har feldt...

Harelort v ei av ospegreinene.
Det var tre forskjellige størrelse på haresporene,
så da holdt det seg minst tre harer her...

Gnag på osp av bla hare.
Rundt ospene var det også spor av både elg, mus og rådyr!


Ei ung elgku beiter like v beverhogsten.
Det holdt seg også en voksen elgokse i området.
Men jeg var spent på åssen vinteren ville bli,
av hensyn til når beverene ville komme ut igjen....

Fortsettelse på neste blogg fra januar-10, følger........
søndag 27. juni 2010

Dagens art: Haukugle (27. juni)

Haukugle 22. mai 2010 i Bykle. Haukugla er en sjelden hekkefugl på Agder. Bare spredte hekkefunn er registrert i nyere tid. Spennende observasjon! Jeg og Øyvind Lie var tilbake i området to dager seinere. Øyvind hadde sett en ukjent fugl området 21. mai, som viste seg å være ei haukugle. Haukugla (to stykker) ble observert i samme område som sist.
Haukugla er som regel lett å få øye på der den sitter i toppen av et tre.
Haukugla har lang kileformet stjert.
Her har den satt seg i ei gammel furu i fjellbjørkeskogen.

Jeg hørte den "synge", der jeg stod under den i ei gigantisk furu.

Observasjonen var så interessant at jeg var tilbake i området 5. juni. Haukugla holdt til i nøyaktig samme området og varslet innefor et område på rundt hundre meter.
Haukugla på en av sine utkikksplasser.
Rister litt på fjærene for å få dem på plass!
Begge fuglene var til stede nå også, men noen unger ble ikke observert!
Det var mye lemen i området, vi så og hørte dem hele tida.

Haukugle setter sitt skarpe blikk mot fotgrafen!
Varling om at det er fare på ferde, uglene spilte også skadet - nok en indikasjon på at det var hekking på gang!
Vi fant ei innhul gammel furu i området, en mulig hekkeplass!

Haukugla i ei utgammel stor furu!
Stilstudie!
Jeg gjorde et siste forsøk på å konstatere hekking 6. juni.
...men resultatløst!
Jeg trakk meg tilbake for ikke å forstyrre uglene. Sannsynliheten for at de hadde unger i området er stor - første registrerte hekking i Aust-Agder siden 1980-tallet?
Mer om status for haukugla kan du finne på hjemmesida ti NOF, Aust-Agder , http://www.agderfugl.net/
Tekst og foto: Asbjørn Lie.

fredag 25. juni 2010

Rapport fra Stræden 16. juni

Liv og røre i ternekolonien, alltid litt disputt mellom makrellternene og nykommeren hettemåka.
Hittil en vellykket hekking for de to parene med hettemåke, tre unger i hvert reir. Godt med en pause fra ungemas, og med litt hygiene.
Makrellterna hadde også fått fram de føste ungene. Godt med pause og litt fjærstell.
To siland hanner, nå nokså rufsete i fjærdrakten. Men enda ingen silandkull.
Stræden et område vi må ta godt vare på. I skogen innenfor hekker grønnspett og dvergspett.
Tekst og foto: Asbjørn Lie
16. juni 2010

Glimt fra min filmdagbok i Beverdalen, NOVEMBER-09

(Fortsettelse fra forrige blogg, okt-09)

I november var det stort sett mildt og vått i Beverdalen.
Men det kom etpar dager med sol og temperatur under null.
Beverene var antakelig ute hver natt, etter sporene å bedømme,
men jeg så dem bare etpar ganger i lyset...

Fossekallen satt å "vippet" på et råttent tre i dammen...

...på utkikk etter vanninnsekter...

Fossekallen tok ofte noen raske stup ned i vannet,
og var også nedover i bekken under dammen...

En av de få skyfrie dagene i november...

Flaggspetten satt kongler fast i ei sprekk i trestammen,
og kunne da "hakke" ut frøene fra konglene.
Den samme sprekka i treet ble ofte brukt...

En meget tynn ishinne har dekket dammen...

Et lite trassig bjørkeblad har sluppet taket etter nattens frost,
og frosset fast på den tynne og vakre isen...

Beveren satt å spiste ei sjelden gang i lyset.
Bølgene fra beverens bevegelse gjorde at isflakene "sang" når de klinget i hverandre...


En av kveldene jeg satt i mørket å ventet på beverene, med lykta,
kom denne vakre og lydløse jegeren....perleugla,
litt nysgjerrig, men mest opptatt av å jakte på mus...

Tekst og foto (tatt ut av film) av Arve Henriksen

Fortsettelse følger på neste blogg.....