Artsobservasjoner

lørdag 23. juli 2011

Insektsommer, spennende variasjon i form og farge!

Orangegullvinge, Lycaena virgaureae, en fantastisk flott dagsommerfugl.
Kraftig orange på oversiden.

Hunnen er mere flekket, men også en flott sommerfugl. Larven lever på engsyre.


Humler er ikke lette å artsbestemme, denne tror jeg er en åkerhumle, Bombus pascorum.Humlene kan variere mye i utseende, kanskje dette er samme art?Sabelgresshoppe, Leptophyes punctatissima - et ungdomstadie, en nymfe. Gresshoppene har ufullstendig forvandling, dvs har mange ungdomstadier, og vokser ved skallskifter. I siste stadie utvikles vingene. Mange fine svarte prikker på hele kroppen er typisk i alle stadier for sabelgresshoppa.


Heggspinnmøll, Yponomeuta evonymella, som sitter i sløkeblomst. Det er ikke så lett å få øye på den. Men spinnet den lager der larvene vokser opp er enkelte år svært synlig på heggen.Tekst og foto: Asbjørn Lie.


Terjevann 21. og 22. juli 2011.