Artsobservasjoner

mandag 12. oktober 2015

Planter og dyr i ålegrasområder, en presentasjon av ålegrasprosjektet på Agder naturmuseum tirsdag 13 oktober 2015


Ålegrasenger finnes i beskyttete bukter mange steder i Kristiansand. Det er svært viktige områder for planter og dyr. Foto: Per Arvid Åsen.


Makrellterne hekker ofte på små holmer i slike ålegrasenger, disse er svært viktige og produserer mange unger hvert år. Denne er fotografert i Stræden ved Ternevika, et av de viktigste hekkeområdene for makrellterne i Kristiansand. Her er det også store og viktige ålegrasenger.
Vi har foretatt en totaltelling av makrellterne og fulgt godt med på hvordan hekkingen har gått i år!
Foto: Asbjørn Lie


Villmink, fotografert i båthavna Kongshavn, får gjerne skylda for tilbakegangen til sjøfuglene, og i mange tilfaller også med rette. Foto: Asbjørn Lie


Men tilgangen på mat, dvs. småfisk er også en viktig faktor for at makrellterna skal trives og få fram unger. Derfor har vi også satt igang med noen enkle undersøkelser av fisk i ålegrasengene. Arvid Kvarenes har kontroll, mens Jan Ivar Eeg og Geir Holbær ror ut nota. Foto: Asbjørn Lie


Her er Arvid Kvarenes, Geir Holbær, Jan Ivar Eeg, Lillian Tveit og Ann-Elin Synnes i ferd med å trekke inn kastenota i ei ålegraseng på Kvarenes i Randesund. Foto: Asbjørn Lie


Her holder Arvid Kvarenes ei berggylte som vi fikk i nota, som ellers var full av småfisk. Ikke rart - ålegrasengene er viktige oppvekstområder for fisk! Foto: Asbjørn Lie

En liten torsk fra ålegrasenga. Ålegrasengene er viktige oppvekstområder også for torsken.
Foto: Asbjørn Lie


Strandrødtopp. Foto: Asbjørn Lie
"Ålegrasprosjektet" begrenser seg ikke til å registrere ålegras. Vi registrer et bredt spekter av artgrupper knyttet til de beskyttede havbuktene med ålegras og mudderområder, sjøfugl, insekter ulike grupper med sjødyr, sjeldne og truete planter i strandengene som denne strandrødtoppen fra Stræden ved Ternevika. Vi samler inn marine alger som konservator Per Arvid Åsen, på Agder naturmuseum tar vare på og artsbestemmer. Gjennom prosjektet lærer vi å artsbestemme og dokumentere hvilke arter som finnes her. 

Detter har vi skjønt at er svært viktige områder å ta bedre vare på enn det vi gjør i dag!

Høres dette interessant ut så kom på Agder naturmuseum så vil Øyvind Fjeldsgård, Lillian Tveit, Ann-Elin Synnes og Asbjørn Lie vise bilder og fortelle mer om mange av de flotte opplevelsene og registreringene vi har gjort i sommer. Vi er bare så vidt i gang, dette er spennende  og noe vi vil fortsette med de neste dagen, månedene og årene! Veldig spennende å forsøke å finne ut av  sammenhenger mellom ulike artsgrupper!


Prosjektet er et samarbeid mellom Agder Botaniske Forening, Norsk Ornitologisk Forening og Norsk Zoologisk Forening, Sørlandsavdelingen.

Vi har fått økonomisk støtte av SABIMA, til å skaffe oss utstyr og til å dekke utgiftene vi har i prosjektet.

Kom på møtet og bli med i dette spennende prosjektet som foregår i Kristiansandsskjærgården

Sees i kveld, mvh Asbjørn Lie som koordinerer prosjektet mellom foreningene.

Møtested: Agder naturmuseum kl. 18.30 tirsdag 13. oktober 2015

Alle er velkommen!

onsdag 7. oktober 2015

Slettsnok med lengdestriper i Lindesnes

 Slettsnok fotografert av Nils Arnt Nilsen i Ramsdalen i Lindesnes nå i oktober! Ikke noen vanlig slettsnok, men en med lengdestriper!

Dette bildet av en voksen hann ble tatt i juli på sammes sted!

Nils Arnt sendte bildene til slettsnokekspert Pål Sørensen og fikk dette svaret:


"Hei!
Dette var gøy. Et par populasjoner i nordvest-Tyskland og i det minste en i Holland har et betydelig innslag av stripete individer. Ellers ser stripete dyr ut til å være svært sjeldne. Oftest er stripingen mindre fullstendig enn på de norske dyrene.
I midten av august hadde jeg besøk av en nederlandsk biolog, som tar en doktorgrad på slettsnok. Han spurte om det fantes stripete dyr i Norge, og hadde jeg ikke sett bildet fra Nils Arnt, hadde jeg svart: nei, slike finnes ikke i Norge. Har sett flere hundre slettsnoker i Norge, hovedsakelig i Osloområdet, men aldri noe i nærheten av dette. Stort sett er det liten variasjon i farge og mønster hos norske slettsnoker.
Moro å se at det også dukker opp nye dyr med striper. Striping hos andre slangearter er normalt knyttet til et recessivt gen, men kan i små og isolerte populasjoner bli relativt vanlig. Hvis det var moren som ble observert tidligere i sommer (gravide slettsnokhunner er normalt svært stasjonære), og faren var bærer av anlegg for striping, skulle en forvente 50 % stripete unger. 1 av 8 unger ligger litt langt vekk fra dette, men kan godt være et resultat av tilfeldighetenes spill.
Skulle vært morsomt å vite hvor utbredt striping er i denne populasjonen. Er det observert mange slettsnoker her?

Mvh
Pål S."
PS! Nils Arnt har god oversikt over slettsnokene som har tilhold ved den gamle gården som brukes som fritidsbolig!
Hilsen Asbjørn Lie
Fotograafiene er tatt av Nils Arnt Nilsen!Hvalturen til Tromsø 6. - 8. november 2015 (Sjøpattedyrhelg)

 Knølhval og spekkhogger fotografert på Andenes i januar 2014. Foto: Asbjørn Lie
 Dette er to hvalarter vi regner med å få oppleve utenfor Andenes helga 6.- 8. november. Silda trekker inn til kysten på den tida og hvalen følger etter i store mengder. NZF arrangerer ei sjøpattedyrhelg sammen med SABIMA hvor vi legger vekt på å få fine opplevelser med hval samtidig som vi arrangerer foredrag om artsbestemmelse av hval, hvordan vi registrerer hval og ikke minst våre egne bilder av sjøpattedyr.
Dykkende knølhval Foto: Asbjørn Lie
Programmet er enda ikke i deltalj, men vi har har holt av plasser på http://booking.visittromso.no/no/se-gjore/a947407/hvalsafari-i-naturskj%C3%B8nne-omgivelser-med-rib-troms%C3%B8-friluf/showdetails
Her får vi 10% på turene dersom vi blir fler enn 10!
Vi har reservert rom på
Smarthotel Tromsø til en gunstig pris.

Jeg sjekket priser på flyreise tur retur Kristiansand, som ligger under 3000kr både med SAS og Norwegian.

Det kan bli små endringer i programmet, men det blir tur og det er lurt å bestille flybillett så fort som mulig?

Ta gjerne kontakt med meg så kan vi koordinere reisa nordover!

Vennlig hilsen Asbjørn Lie, e-post: asbjorn.lie@kristiansand.kommune.no
eller telefon 97064081.


lørdag 3. oktober 2015

Skjøtselsgruppa på Randøya-tur

Med perfekt arbeidsvær, seks arbeidere og tre båter gikk vi i land på Randøya for å drive slått nede på engene ved båthavna lørdag 3. oktober. Følgende stemningsbilder burde kunne friste noen og hver til å melde seg inn i skjøtselsgruppa, og fotografen beklager dypt at hun ikke hadde vett til å fotografere fra det ultimate frynsegodet for en landkrabbe; nemlig bådturen gjennom Skippergada:
Først en nokså morgentrøtt humle.
Artsbestemming mottas med takk, foreløpig gjetning er kragejordhumle?

Noen har påtatt seg den viktige jobben å holde vakt over utstyret - og nistepakkene!

Lunsjpause.
Det uvanlige innslaget av rosa viser at skjøtsel er en helt grei familieaktivitet.
Far jobbet med ryddesaga, mor og barn fisket krabber og oppdaget øya.

En larve - kan noen hjelpe meg med å artsbestemme?

Kan noen hjelpe meg?
Hva er dette?  Er det mulig å bestemme den til art?

Ca 7 cm lang, hårete og fargerik. Den krøllet seg rundt med en gang vi prøvde å ta den opp.
Den lå i lyngen/gresset i skogen på Kulia 2. oktober 2015.

Kan det være Fabriciana adippe?

Viser DSC_0046.JPG