Artsobservasjoner

fredag 25. april 2014

Foredrag tirsdag 29. april: Flått!


Flåtten er et dyr som de fleste av oss kanskje har et anstrengt forhold til, og som mange kanskje kunne vært foruten. Økt omfang av flått med borreliabakterier har gjort at flåtten har kommet sterkt i fokus de senere år, som igjen har ført til økt forskning rundt dette lille krypet. Men hvordan er egentlig økologien til disse små skapningene?

Førsteemanuensis Lars Korslund fra Universitetet i Agder har en bred interesse innenfor økologi og populasjonsdynamikk, og vi er så heldige å få besøk av han førstkommende tirsdag! Han vil gi oss et gløtt inn i flåttens økologi, og om hvordan flåttens vertsdyr har innvirkning på spredning av ulike flåttbårne sykdommer.

Velkommen til et spennende foredrag kl 18.30 på Agder naturmuseum! :)


torsdag 17. april 2014

Praktdroneflue, Eristalis oestracea, fra Risleviga, Flekkerøy Kristiansand"Praktdroneflua er en stor og fargerik art som er lett å observere. Det foreligger få funn, og arten forekommer sparsomt (få individer) der den finnes, både i Norge og ellers i Fennoskandia. Ettersom larven er vannlevende (nedbryter av organisk materiale i pytter, dammer, vannbredder o.l.) er den sårbar for drenering, uttørring, vannforurensisng m.m. Eristalis oestracea rødlistes iht. IUCNs kriterier i kategori VU." dette er hentet fra Artsdatabankens nettside. Tar du bilder av insekter og forsøker å artsbestemme dem når du kommer hjem vil du fort oppdage at det er lurt å ta flere bilder, og ikke minst hvordan du skal ta bildene. Mange sommerfugler, f.eks. blåvinger og perlemorsommerfugler er det lurt å få med undersida av vingen. Det er derfor lurt å lese litt om de insektene du liker å fotografere, gjerne på forhånd!

De føste dagsommerfuglene har allerde vært på vingene ei god stund, jeg så den første dagpåfugløyet på Oksøy allerede 21. mars i år! Det flyr også noen spredte sitronsommerfugler når jeg er på tur i nærområdene mine. 

I morgen er det meldt fint vær, og jeg skal ha med makroobjektivet på tur. Hva med Flekkerøya?

Asbjørn Lie

Her er bildeserien av praktdroneflua tatt av Frank Strømmen

Legg merke til at praktdroneflua er avhengig av små våtmarksområder, dammer, pytter og tjern! Disse er like viktige som blomsterengene - som blant annet NZF Sørlandsavdelingen skjøtter i Beltviga på Flekkerøya. Vi er med på en søknad via Kristiansand kommune om et nytt prosjekt i Risleviga, for å bidra til å ta vare på den rike og sjeldne insektfaunaen i området.

Mvh Asbjørn Lie

Sjeldne insekter i Rislevikområdet del 2. Viktige insektbiotoper.Belgsandbie, Andrena lathyri, her fotografert på vertsplanten Gjerdevikke.  Bia står på den norske lista over sjeldne- og truete arter ( rødlista) som "nær truet" (NT).  Ifølge artsdatabanken finnes arten på tørre, varme åpne marker med Lathyrus spp.  Antatt andel av global bestand er 1-5%.
Sølvflekket krattblomsterflue, Melangyna lucifera.
Denne er ikke rødlistet men er sjelden og antatt andel av europeisk bestand er 5-25%.  Dette er en tidlig vårart med kort flygetid. (mars-mai).  I likhet med mange andre insekter som er tidlig på vingene er selja viktig som næringskilde også for denne arten. Bildet er tatt 23. mars 2012.
Tørrmarksmåblomsterflue, Pelecocera tricincta.
Arten er "sterkt truet", EN på den norske rødlista fra 2010.  Den er knyttet til lysåpen, tørr og varm furuskog og lynghei, gjerne langs kysten og på flyvesand.  Antatt andel av global bestand er 1-5%.Disse bildene (tatt tidlig i juli 2013) med tekst fikk jeg fra Frank Strømmen som bor på Rislevik på Flekkerøya. De tidligste artene er allerede på vingene, så det er bare å finne fram makrolinsa og komme seg ut. Mye spennende å følge med på ettersom våren skrider fram. Det er ikke lett å artsbestemme ut fra bilder, men Frank får det til.

Som nevnt er seljene som nå er i blomst veldig viktige for de tidligste insektene, spesielt frittstående trær i kulturlandskapet.

Mvh Asbjørn Lie

onsdag 2. april 2014

Flytting av orreleiken!!

På grunn av kollisjon med andre aktiviteter, blir orreleiken for seniorene flyttet fram til førstkommende helg og går fra fredag til lørdag 4-5 april! Kort frist selvsagt, men de fleste av oss jobber jo best under press! Bjørn Haugerud er akkurat nuh! travelt opptatt med å finne frem til den beste leiken, etter at det har vært litt lite fugl nede på leiken som vi har brukt tidligere år, så blir spennende å se hvor vi skal!

På grunn av ny leik blir det aktuelt å bruke kamuflasjetelt for overnattingen, så kan bli gode muligheter for fotografene! Avreise etter arbeidstid på fredag - og det er leeenge lyst, så ingen problem å få tid til tur inn + rigging selv om turen denne gang går fra fredag til lørdag istedenfor lørdag  til søndag som vanlig. Barneorreleiken går som planlagt fra lørdag til søndag 5-6 april. 

Pakk telelinser, sovepose, pølsepinne og kaffikjele og bli med på våreventyret med Bjørn & Co! Felleskjøring fixes. Ta kontakt med Bjørn på 91670665 eller Tor K på 95244812 for påmelding og info!