Artsobservasjoner

søndag 21. desember 2014

Vellykket tur i beverland

Høstturen til NZF Sørlandsavdelingen gikk i år til Øvre Birkeland. Her hadde undertegnede med god hjelp av en lokal kjentmann funnet fram til to veldig aktive beverkolonier. Vi var til sammen seks stykker som fikk en spennende tur i beverpreget landskap.
Fem av de seks deltagerne er klare for tur. Samt to firbente.

Her ved Rundetjønn ligger en beverhytte bestående av to "avdelinger". Hytta til venstre i bildet er helt nylig påbygget med kvist og mudder, men også haugen i høyre bildekant er stor og nypåbygget. Ikke ofte man kan se slike todelte hytter. I framgrunnen ses en stor kanal opparbeidet av bever.

Et spennende funn; underkjeve til bever.Helt i ytterkant av lokaliteten har beveren økt dybde og bredde i en menneskeskapt grøft ved å legge mudder og kvist ut til sidene.

Mudder er lagt opp i grøftekanten for å øke dybden.

Et par-tre steder krysser beverens transportåre en mye brukt tursti.

Her ses en av de virkelig store stemmene. Dette er en flott beverlokalitet med mye tilgjengelig mat. Stemmen er 2 m høy og rundt 20 m lang. Hytta er svært stor. Et viltkamera avslørte full aktivitet senest natta før vi var innom.

En god og lang bålpause hører med.