Artsobservasjoner

fredag 29. mars 2013

Grønnfink

I fjor så jeg ingen grønnfinker. Jeg hørte heller ikke noen synge i fjor vår.

I går hørte jeg opptil flere: en hann her på Møvig som sang fra et høyt tre og en i Rossevannsområdet.

Hva har skjedd med grønnfinken? Nedenfor har jeg kopiert noe fra Norsk Ornitologiske Forening og hagefugltellingene:Hva skjer med grønnfinken?

Allerede i fjor kunne materiale fra Hagefugltellingen avsløre at grønnfinken har problemer i Norge. Med en opptreden på bare 44 % ble 2012 det dårligste året for grønnfink siden oppstarten i 2008. I år er tilstanden ytterligere forverret. Fra å ha vært registrert i rundt 50 % av norske hager i perioden 2008-2011, er vi i år nede i labre 37 %. Og med bare ti individer per hage, som også er det dårligste tallet i Hagefugltellingens historie, understrekes en lei trend de siste åra.
Grønnfinken er spesielt utsatt for smitte og sykdom, da den søker næring på bakken under foringsplassen, der det også ligger ekskrementer o.l. fra andre fugler. Hos grønnfink er blodforgiftning med Escherichia coli vanlig forekommende i forbindelse med infeksjon med den encellede parasittenTrichomonas gallinae. Parasitten forårsaker betennelse i munnhule, svelg og spiserør, og gjør det vanskelig for dem å innta næring og baner i sin tur vei for E. coli-bakteriene som kan gi blodforgiftning. Om sykdom forklarer nedgangen til grønnfinken alene er usikkert, men det har kommet uvanlig mange meldinger om døde grønnfinker i forbindelse med fôringsplasser de siste åra.

http://www.birdlife.no/organisasjonen/nyheter/?id=1109

onsdag 27. mars 2013

Høllen en kald dag.

En vilt kald dag for en liten uke siden, dro jeg til høllen.Huset til Vilhelm Krag hadde blitt noe svidd samme dag ,så noen båter var utpå i kulda.

 Disse stakkars Vipene har muligens noe mat i sjøen de kan finne.

 Grågåsa stod stort sett stille et stykke utpå.

 Noen Myrsniper( tror det er det) flakset rundt i vinden, og ser ut som de klarer seg ganske bra.

 Kvinand ( hunn) koste seg.
 Hettemåkene brydde seg ikke noe heller om vind og vær.
Kråkene satt og ventet på mere kneip, som en kjent fjærkre kikker hadde til overs.

Tekst og foto.Olav Didriksen

Ugler i boks lysbildeforedrag ved Roar Solheim onsdag 3. april kl 18.30


Trangt om plassen - perleugleunger i fuglekasse. Foto: Roar Solheim 
Roar Solheim zoolog på Agder naturmuseum og ugleforsker holder lysbildeforedraget
Ugler i boks, et blikk inn i uglenes verden gjennom fuglekassa.

Foredraget holdes på Agder naturmuseum onsdag 3. april kl. 18.30.

Foredraget er gratis og åpent for alle!

Vi sees på møtet vh Asbjørn Lie NZF

søndag 24. mars 2013

Ustabil tidlig vår blant grågjessene

Tundragåse med hvitt pannebliss og svarte flekker på buken. Det er to underarter, en som hekker i Nord-Russland og en på Grønnland. Jeg mener dette er den arten som hekker i Nord-Russland, underarten Anser albifrons albifrons.
Sædgåse til høyre finnes også som to underarter. For meg ser dette ut til å være underarter, Anser fabalis rossicus, tundrasædgås som hekker i Nord-Europa og i NV-Sibir.
Det var mye aktivitet blant grågjessene denne dagen på Årosjordet, hekkesesongen nærmer seg og det er spenninger blant gjessene.
Det ga gode muligheter for å fotografere gjessene i flukt.
De lettet og kom tilbake igjen.


Oppflukt.

Inn for landing, litt snø i lufta. 10. mars 2013.
Ei uke seinere slo vinteren tilbake og gjessene måtte fortrekke til åpne områder i fjæra. Her er det kommet inn noen kanadagås blant grågjessene på Årosjordet.

Tekst og foto: Asbjørn Lie.

lørdag 23. mars 2013

Grå gjess på Åros i Søgne

En flokk med grågås i stubbåkeren 10. mars. Nesten snøfritt, men kaldt og tele i bakken.
Etter en nærmere kikk fikk vi sen noen "gå gjess" som var litt anderledes.
Tundragås med hvitt bliss i panna.
også to sædgås.
men grågjessene lett kjennelige med sine kraftige orange nebb og  lyse forvinger.
Seinere er vinteren kommet tilbake med fortsatt kulde og snø.

Tekst og foto: Asbjørn Lie.

onsdag 20. mars 2013

Sangsvaner(Cygnus cygnus)

  Vinntern er tydligvis ikke over ennå, så derfor kan Sangsvaner som trekker fra nord om vinnteren,og ned til våre elver og vann,stadig sees der det er isfritt.
 Normalt er Sangsvanene mere sky en Knopsvaner, men med rolig gange, og noe tålmodighet,
er de ikke helt umulig og få nærbildet av.
Tekst og foto. Olav Didriksen

tirsdag 19. mars 2013

Uglelyttetur med Roar Solheim torsdag 21. mars start Agder naturmuseum kl. 19


Kattugle er den arten vi mest sannsynlig kommer til å høre foto: Roar Solheim

 Spurveugle er også funnet som hekkefugl i Kristiansand. Men denne arter er det lite sannsynlig at vi får høre. Foto: Roar Solheim.UGLELYTTETUR
Kattuglene er aktive også med sang på denne tida av året. Bli med Roar Solheim på tur for å høre etter kattugler. Start fra Agder naturmuseet kl. 19.00. 
Vi håper på en vindstille kveld, det øker sjansene for å høre ugler

Deltagerne må selv sørge for videre transport, evt. ring museet: 38 05 86 20.

 Mvh Asbjørn Lie NZF

fredag 15. mars 2013

"Episke Arktis - glimt fra en rundreise" lysbildeforedrav av Carl Eri Kilander i zoologisk forening tirsdag 19. mars

Sovende isbjørn

Havsule

Lundefugl Mykines

Scoresbysund
Moskusokse
Myggbukta

Knølhval


Alle fotos: Carl Erik Kilander

Vårt medlem Carl Erik Kilander har i flere år hatt sommerengasjement som guide på diverse ekspedisjonscruise i Arktis. Denne gangen tar han oss med på en tre ukers seiling sommeren 2012 med "MS National Geographic Explorer". Turen startet i Tromsø, gikk sørover norskekysten til Runde, før skipet dreide kursen i vesterled: Shetland, Færøyene, Island og Øst-Grønland. Derfra gikk toktet videre nordover og inn i verdens lengste fjordsystem, Scoresbysund. Etter et besøk i Myggbukta dro skipet til iskanten ved ca 81 grader nord og videre østover til Svalbard. Siste del gikk langs vestkysten av Spitsbergen ned til Longyearbyen. 

Møtet holdes på Agder naturmuseum tirsdag 19. mars kl. 18.30!

Alle er velkommen

Mvh Asbjørn Lie

onsdag 13. mars 2013

Revtangen ringmerkingsstasjon - årsmøtet til NZF 3.-5. mai 2013

Hensikten med å legge årsmøtet til Jæren og Rogaland var å finne fram til et flott område som mange kunne tenke seg å besøke! Vi har fått tillatelse av Alf Tore Mjøs til å hente noen bilder fra bloggen til ringmerkingsstasjonen for å vise litt av hva vi kan vente å oppleve her i mai. Dette bildet av en svarthalespover er tatt i området nær ringmerkingsstasjonen i mai i 2012. Mulighetene for å oppleve Jæren og dyrelivet i mai er god nok grunn for å bli med på på årsmøtet i år!

Bildet viser landskapet i nærområdet til ringmerkingsstasjonen. Etter selve årsmøtet vil konservator Alf Tore Mjøs gi en presentasjon av ringmerkingsstasjonen i et kort foredrag. Dersom det er forhold for ringmerking blir det også mulighet for å bli med på dette de to morgenene vi er innslosjert på Reve hyttepark.

Foto: benyttet med tillatelse fra Alf Tore Mjøs

Hilsen Asbjørn Lie, NZF

Mer om Revtangen Ringmerkingsstasjon finner du her:  http://revtangen.blogspot.no/

tirsdag 12. mars 2013

Strandet hval på Jæren. Foredrag på årsmøtet i NZF 3.-5. mai 2013

Strandet hval på Jæren.

De lange Jærstrendene med sine grunne havområder, er unike i norsk sammenheng. Strendene danner en naturlig oppsamlingsplass for oppskyll fra havet, i en kort periode før neste storm igjen fører det tilbake.  Ilanddrevne hvalkadavre er ikke uvanlige å finne her, og flere arter er registrert. Både i tidligere tider og i dag har slike vakt oppsikt og omtale ? ofte med merkelige konklusjoner. Funn fra Jæren blir omtalt, sammen med mer generelt om ilanddrevne hvaler og problemer og historier knyttet til slike.
Tekst og foto Jan Stenløkk.

Jan Stenløkk er en av flere foredragsholdere i tilknytning til årsmøtet på Jæren helga 3.-5. mai.
I tillegg blir det mange andre aktiviteter, fuglekikking, flaggermuseksursjon. Årsmøtet skal være på Revtangen ringmerkingsstasjon, så hvis været tillater det blir det mulighet for å bli med på ringmerking en eller begge dager. 

Påmeldingsfrist til fredag dersom du trenger overnatting mvh Asbjørn Lie.

torsdag 7. mars 2013

Spennende foredrag om hubro på NZFs Årsmøte på Jæren 3.-5. mai


 Hubro med satelittsender. Foto: Roy Mangersnes
Hubroen får friheten tilbake og vil bidra til kunnskapen om hubroen bruk av områdene. Foto: Roy Mangersnes.

Lysbildeforedrag om hubroundersøkelser på Høg-Jæren/Dalane
I forbindelse med planlegging av flere vindkraftverk i lyngheiene på Høg-Jæren/Dalane har Ecofact gjennomført et omfattende kartleggings- og overvåkingsarbeid på hubroen i området. I tillegg har flere hubroer blitt utstyrt med satellittsendere for å få mer kunnskap om hubroens arealbruk og habitatvalg.  Bjarne Oddane fra Ecofact vil fortelle om metode og resultat fra kartleggingen samt resultater fra satellittmerkingsprosjektet i et lysbildeforedrag med mange flotte bilder. 


Helga 3.-5. mai i år er det årsmøte i Norsk Zoologisk Forening på Jæren. Det blir langt mer en vanlige årsmøtesaker. På kvelden etter årsmøtet får vi mange fine foredrag. I tillegg blir det flere ekskursjoner med fokus på flaggermus, fugl og andre artsgrupper. De fleste i zoologisk forening har ei brei tilnæring til naturen, så vi kan lære av hverandre. Det kommer også representanter fra de andre lokallagene så her har du anledning til å bli kjent med zoologisk interesserte fra hele landet!

Frist for leie av hytter i nærheten av årsmøtelokalet ved Revtangen ringmerkingsstasjon  er 15. mars.

Bruk derfor anledningen til å melde deg på nå. 
De som reser fra lokallaget får dekket utgiftene med reise og overnatting, så tak kontakt dersom du er interessert!
Send påmedlingen direkte til meg på asbjorn.lie@kristiansand.kommune.no


Programmet finner du på: http://www.zoologi.no/