Artsobservasjoner

mandag 31. mai 2010

Barnegruppa på tur til Lyngør helga 28.mai- 30.mai

Beate har vært og hentet Per Kristian , Ena, Ingeborg og Synne som er klare for ei helg på hytta til Beate på Lyngør
Ei gråmåke satt oppe på pipa på bua nede på brygga. Kanskje det dukker opp en matbit?

Sverdlilje i blomst.
Beate og Ingeborg forserer ei smal sprekk i svabergene.
En svarttrost i krattskogen ved hytta.

..og en møller!

Ute i svabergene på Speken fant vi flere dammer med padderumpetroll!
På noen småholmer ved hytta ei fiskemåke på egg, svartbaken på naboholmen hadde allerede fått fram tre små unger. Makrellterna så vi noen av, men Beate kunne fortelle at minken systematisk robbet reirene, og ternene er nå slutet å hekke her.
Grågåsa er blitt en vanlig fugl i Sørlandsskjærgården. Vi så et kull med tre små unger på Speken nedenfor hytta, og flere kull lenger ute i skjærene. Vi så også en del hvitkinngås (se dagens art 30. mai).
Ute mellom svabergene var det mye møkk etter gjess.

Vi var på tur ut til Flateskjærene ved Lyngør Fyr. Her fant vi en stor haug med minklort, som sannsynligvis markerte minkens territorie.

Ærfugl med nyklekte unger
Ærfuglkull med "tanter" ute i skjærene.

Ei ærfuglho dukket opp fra en busk, det var bare å trekke seg tilbake, slik at hun kunne legge seg på eggene igjen.
De første tjeldeungene var også klekket! En flott og opplevelsesrik tur for barnegruppa.
Tekst og foto: Asbjørn Lie

NZF's BARNEGRUPPE på LYNGØR!Helgen 28-30 mai inviterte Beate barnegruppa i NZF-Kristiansandsavdelinga til helgetur på hytta si på Lyngør. Det var en blanda værmelding før vi dro, men vi fikk kjempefint vær. Fredag formiddag regnet det masse, men da vi kjørte retning Aust-Agder etter arbeidstid, ble det blå himmel og nydelig grillvær. Lørdag blåste det opp til kuling samtidig med at det var knallsol. Søndag morgen regnet det lett, men så ble det fint vær resten av dagen og lite vind, så da dro vi på båttur til Flatskjæra ved Lyngør Fyr.
Speken-området på Lyngør er kjent for sine mange jettegryter, både store og små. Disse ligger i det nærmeste turområdet til Beate's hytte. Flotte former i svabergene etter istiden. Bør inspirere en kunstfotograf?

Asbjørn og Beate tok med seg jentene (Synne og Ingeborg Stokke) til holmene i bukta til Beate (Sønderstrandsbukta) for å telle måkereir. Måkene blir regelmessig matet av Beate m fler, og er ikke redd for oss. Ingen måker forsøkte å skremme oss vekk fra reirene sine.

Fiskemåkereir med 3 egg blir beundret av Ingeborg og Synne. Ingeborg er redd for at måkene skal stupe ned og hakke henne i hodet, så hun holder hånda på hodet for sikkerhets skyld!

Vi fant også mye lekker gåselort! Beate tok selvfølgelig med seg en del prakteksemplarer for å bruke til Natur-Sommerskolen på jobben (Agder naturmuseum).

Her fant vi rumpetroll! Dette er den tradisjonelle rumpetrolldammen, og den ligger ved Krigshola på Speken (vi ser littt av Langholmen helt i bakgrunnen). Denne dagen fant vi faktisk rumpetroll i 3 andre dammer utover på Speken. Kjempeartig! Nusselige rumpetroll i dam ytterst på speken mot Kjerringa/Fiskeskjær. Padderumpetroll er sorte, mens froskerumpetroll er grå. padderumpetroll er små, mens froskerumpetroll blir svære. Padderumpetroll svømmer i tette stimer, mens froskerumpetrollene prøver å unngå hverandre og svømmer rundt enkeltvis.

Det lå mye eggeskall fra ærfugl rundt omkring. Ingeborg prøver her å sette sammen 2 biter for å se om de hører sammen - kanskje kan hun lime det i sammen og få et helt egg? Ingeborg fikk bitene med seg hjem i en tom isboks (vi jobbet hardt med å få i oss 2 liter krokanis først!)

Ena med de to styggsøte hundevalpene Anja og Sofie beundrer Krigshola sammen med Ingeborg og Synne. Krigshola er en diger jettegryte der lyngørbefolkningen søkte tilflukt under slaget i Lyngør 12. juli 1812.

Tekst og foto: Beate Strøm Johansen

søndag 30. mai 2010

Dagens art: Hvitkinngås (30. mai)

Hvitkinngåspar med seks dununger fotografert på Lyngør 30. april. En nykommer i skjærgården på Sørlandet. De stammer trolig fra utsatte fugl på Østlandet. På turer til vestkysten av Sverige har jeg også sett hekking av kvitkinngås. Jeg har hele tiden tenkt på den som en arktisk art og har opplevd den på Svalbard. Nå ser den ut til å være på full fart inn som hekkefugl i skjærgården. I tillegg er grågåsa blitt en vanlig hekkefugl på Sørlandskysten - så det ser ut til at gjess kommer til å bli et vanlig syn i skjærgården framover. Er det andre som har funnet hekkende hvitkinngås på Sørlandet?
Tekst og foto: Asbjørn Lie

fredag 28. mai 2010

FUGLESANGTUR til Timenes 27.mai 2010

Vi gikk fra kl 1730 til kl 2200 en flott runde på Nedre Timenes, visstnok en fast runde som Eldar Wrånes har. Det var sol, men kraftig vind og kald luft denne dagen.
Vi var 7 personer som var med på årets fuglesangtur med NZF-Kristiansand: Eldar Wrånes (turleder), Tor, Asbjørn, Bjørn Vidar, Bjørn H, Olav, Beate.
Vi hørte 34 fuglearter, og fant mange sportegn fra fugler og pattedyr. Her har vi funnet hodeskallen til en død elgkalv (hann). Vi lot den ligge!
På steinen her ligger en mårlort, typisk plassert midt på stien på en forhøyning. Stien krysser steingjerdet akkurat her. Det er tydelig at mårer bruker menneskestiene for å markere området sitt.
Denne hvite lorten er en revelort, og den er blitt hvit fordi den har ligget så lenge at kalken i knoklene fra byttedyret har løst seg opp og farger lorten hvit. Vi ser at det er både fjær og små knokler i lorten.

Her holder Asbjørn en ferskere revelort i hånda som ikke har rukket å bli hvit enda. Det er typisk for revelort at den går ut i en spiss i den ene enden.

Vi måtte klatre i veldig bratt og ulendt terreng enkelte steder, der både hofteproteser og pacemaker fikk kjørt seg!
De to hullene i bakken her har grevlingen laget, antakelig har den gravd opp et jordvepsbol. Ofte ser man da rester av vepsebolet, men vi fant ikke noen rester her.
Hvem har skrapt iltert på bakken her? Jo, det er rådyrbukken! Han markerer territoriet sitt ved å skrape med kløvene på bakken rett foran et lite tre, og så skraper han i stammen på treet med geviret sitt. Veldig små trær kan bli skikkelig maltraktert!

Fersk hakkespetthull i ei råtten bjørk - kan det være hvitryggspett? Dette er et veldig fint område for spetter med mye død ved.Vi hadde en liten pause på en knatt med utsyn over Fivann, og der så vi rett bort på et bokfinkreir! Vi satt ikke lenge for ikke å forstyrre bokfinken som sikkert ruger nå.


Mye død ved i Timenes-skogen er supert for det biologiske mangfoldet. Slike døde trær på kryss og tvers bør varme alle naturinteressertes hjerter!Trillrundt hull tyder på at det er vånd som bor i bakken her! Kan forveksles med grevlingens snutehull, når den graver en mark opp av bakken med snuten.Fuglesangsekskursjonens siste stopp - ved sjøboden til Wrånes langs ytre Drangsvann.
Strandsniper, låvesvaler og tårnseilere så vi her.
Jeg fikk oppfrisket sangen til munk, hagesanger, tornsanger, løvsanger, bokfink, gjerdesmett og måltrost - det var kjempeflott! Tusen takk til Eldar som er en ypperlig turleder!
tekst og fotos: Beate Strøm Johansentorsdag 27. mai 2010

Dagens art: Lindesvermer


Lindesvermeren (Mimas tiliae) er en stor, men godt kamuflert sommerfugl i familien Tussmørkesvermere. Vingespennet er på rundt åtte centimeter, og de flikete vingene er farget i nyanser fra olivengrønt til rustbrunt. I Norge er den ikke spesielt vanlig. Her finnes den hovedsaklig på Sør-Østlandet.

Hos lindesvermeren er det bare larven som spiser. Den voksne sommerfuglen har reduserte munndeler, og svermer i mai-juni.

Tekst og foto: Thor Inge Vollan

onsdag 26. mai 2010

Rapport fra Bykle i Pinsehelga

Fjellrypehann på en topp nær Bykle sentrum. Store høydeforskjeller innenfor korte avstander gir et stor spenn i arter. Fjellrype og kjernebiter innenfor en radius på noen få kilometer.
Søstermarimand stod på sitt beste i helga. Denne lokaliteten i kyrkjebygda blir skjøttet med årlig slått for å ta vare på den sjeldne- og truete orkideen.

Stokkandhann på ei blank vannflate en tidlig morgen.


Krikkanda er en vanlig and ved ferskvann og i myrområder i Bykle.

Granmeis i fjellbjørkeskog med spredte furu.

En hare trykker for fotografen i ei myr en tidlig morgenstund.

Det er lemenår, her et dødt dyr, vi hørte og så mange dyr i helga. Men det var lite rovfugl å se.
Enkeltbekkasin fotografert i en veikant ovenfor Hovden.
Flaggspett (hann på bildet), svartspett og grønnspett ble observert nede ved Bykle sentrum.
Grønnsisik hann, vanlig å høre i skogen.
Den mest spesielle observasjonen var en kjernebiter, som ble observert nær bebyggelsen ved Bykle sentrum. Sikkert en flittig gjest ved fugleforingsplassene.

Dompap hann - en flott fugl! Vanlig ved foringsplassen (solsikker).

Dompap-hann i oppflukt.
Beveren finnes helt opp i bjørkeskogen, det hender også at den går helt opp i høyfjellet!

Svømmende bever.

En bever tok snarveien over ei landtunge..

Beveren på vei ned i elva igjen.
og trakk videre langs bredden.
I ei bukt med mye vannplanter traff vi på denne beveren, Den dykket hele tida for å hente opp vannplanter. Halen vippet opp i været - et underlig syn.
Bever beitende på vannplanter!

Spredte gamle furuer, mange gamle kjemper i bjørkedomnert skog oppbrutt av myrer!

Buskskvetten fant vi mest ved dyrket mark!

Men hva er dette, en måltrost med deformert nebb - likevel så det ut til at den fant seg mat i eng i sentrum av Bykle.

Gråtrosten vanlig i fjellbjørkeskogen og i jordbrukslandskapet.

Duetrosten er nok vanligere en de fleste er klar over i litt skrinn barskog på Agder.
Rødvingetrost, vanlig å høre i fjellbjørkeskogen.

Grå fluesnapper observerte vi flere plasser i skogen i Bykle.

Svarthvitfluesnapper er nokså vanlig helt opp i fjellbjørkeskogen.

Svarthvitfluesnapper hunn.

Såerle, fjellrasen av gulerla traff vi på mange steder, i myr, ved jordbruksland og i kjerr i bjørkeskogen.

Trepiplerke, helt opp mot tregrensa.
Tekst og foto: Asbjørn Lie, pinsa 2010.