Artsobservasjoner

mandag 31. januar 2011

Gaulen overvintrer i Danmark

Større flokk med gaul, et gammel sørlandsk navn på ringåsa.
Vårtrekket opp langs sørlandskysten og jakta på gaulen er blant annet bekrevet av Gabriel Scott i Jagtjournalen, den første romanen han ga ut.

Det var en overklasse sport på Sørlandet med spesielt aktivt miljø i Mandal.
En tur i skjærgården i mai hører til - for å se eller gaul.
De ringjessene som overvintrer i området ved Limfjorden er den lybukete, altså samme underarten som hekker på Svalbard. I dag er den en forholdsvis sjelden fugl som er med på lista over sjeldne og truete arter. Disse bildene er tatt 4. mars i 2009.
Tekst og foto: Asbjørn Lie.

onsdag 19. januar 2011

Kortnebbgåsa - kulturlandskapsfugl i vinterhalvåret

Flokk med kortnebbgås i moderne slåtteng i Danmark 4. mars 2009.
Store flokker med gjess, grågås, kortnebbgås og ringgås overvinter i området ved Limfjorden. Kort avstand for å kikke på fugl fra Kristiansand.
Tekst og foto: Asbjørn Lie.

tirsdag 18. januar 2011

Grønlandsmåke - en vintergjest

Grønlandsmåke, ung fugl fotografer ved Østre Randøya 14. mars 2008.
Lyse vingetupper forteller at det er ei grønlandsmåke eller polarmåke. Unge polarmåker har mørk nebbspiss på lyst nebb.

Grønlandsmåka er på størrelsen med ei fiskemåke, mens polarmåka er nesten så stor som en svartbak.
Tekst og foto: Asbjørn Lie.

mandag 17. januar 2011

Ræger = årsmøte i zoologisk

Ræger - vinterfest -årsmøte.
Agder naturmuseum kl 18.30 tirsdag 18. januar 2010.
Vi satser på et sosialt og hyggelig årsmøte. Årskavalkade med Hilde Skiffard, historiske bilder med Peter Valeur i sentrum ved Odd Kindberg.
Tekst og foto: Asbjørn Lie.

søndag 16. januar 2011

Kornkråka en fugl i jordbrukslandskapet

Kornkråke fotografert i Danmark 4. mars 2009. Her på Sørlandet er den en fåtallig under trekket. Det forekommer ofte noen individer i de store kaieflokkene som holder til i jordbrukslandskapet seinhøstes. Den kan overvintre i milde vintre.
Tekst og foto: Asbjørn Lie.

lørdag 15. januar 2011

Isfugl - vinterfugl på Sørlandet

Isfugl 19. februar 2009 i Presteviga, Åros i Søgne. Et eksklusivt vinterbesøk.
Ser du isfuglen her, ikke alltid så god å få øye på. Jeg ble oppmerksom på den på lyden. Jeg hadde jo hørt at den holdt seg i området.

Flott fugl, og dette en den eneste jeg har sett på Sørlandet. I hekketida har jeg sett den ved ei elv i kulturlandskapet i Vestfold. Der hekker den i utgravde hull i elvebakken. Siden den lever av småfisk i elvene sliter den i kalde vintre som i år.
Tekst og foto: Asbjørn Lie.

fredag 14. januar 2011

Vårlige takter i Sørlandsvinteren

Siland i kurtise: Vår? Nei bildene her er tatt i Borshavn 9. januar 2011. Det er vel ikke vår?

Full fart.


Stilstudie med rask kamera.
Her er det følelser i sving.
Litt kurtise igjen..
Hannene spinner rundt i hurtig tempo.
Stilstudie 1.
Her er det best å komme unna.
Stilstudie 2
Kaskade av vann.
Ferdig, og alt roer seg i gjen. Sånn er livet. Sola tittet fram noen timer og da så!
Tekst og foto: Asbjørn Lie.

torsdag 13. januar 2011

Lappfiskand - vinterfugl på Sørlandskysten

Lappfiskandpar i Vejlerne, Danmark 4. mars 2009.

Hannen til venstre er nesten helt hvit, hunnen er lett kjennelig på de lyse kinnene. Den beste plassen å se den på våre trakter er Lista, gjerne i store vannene som Nesheimvann og Hanangervann dersom disse ikke er frosset til. Når vannene fryser trekker de gjerne ut i sjøen utenfor. I kalde vintre dukker de også opp i Kristiansandsområdet.
Danmark og Vejlerne er flotte steder å kikke på våtmarksfugl, og det ligger ikke så veldig langt unna. Det er mulig å få billige turer i vinterhalvåret.
Tekst og foto: Asbjørn Lie.

onsdag 12. januar 2011

Horndykker - vinterfugl på Sørlandskysten

Horndykker, nokså vanlig å se langs Listastrendene i vinterhalvåret. Her i Borshavn 9. januar 2011. Den sees også spredt , men mindre tallrikt i Kristiansandsområdet. Den hekker på Østlandedet og i Nordnorge.
Tekst og foto: Asbjørn Lie.

tirsdag 11. januar 2011

Ung polarmåke på Lista - typisk fugl på vinteren

Ung polarmåke blant gråmåker på Lista 9. desember 2011.
Lyse vingespisser, mørk nebbspiss er karakteristiske kjennetegn. Det er en art som ofte dukker opp midtvinters i skjærgården.
Tekst og foto: Asbjørn Lie.

mandag 10. januar 2011

Varsler - en vinterfugl

Lett synlig i toppen av tre satt denne varsleren. Det er mest i vinterhalvåret jeg ser den, sjelden mer enn en om ganga. Varsleren er rovfuglen blant spurvefuglene, kan ta både smågnagere og småfugl.
Kroket nebb, nesten som hos en ekte rovfugl. Hanangervann, Lista 9. januar 2011.
Tekst og foto: Asbjørn Lie.

søndag 9. januar 2011

Sjøorre i vinterhav

Sjøorre hann kruser i overflaten.
Hvit flekk under øyet gult nebb, voksen hann.
Fjærpuss.
Hvit vingebånd og røde bein.
Tekst og foto: Asbjørn Lie
Fuglevika, Lista 9. januar 2011.

fredag 7. januar 2011

Vinter ærfugl

Ærfugl hann utenfor Stølekilen i Randesund 14. januar 2009.
Stilstudie av en lettende ærfuglhann. Stilstudie 1
Tekst og foto: Asbjørn Lie.

torsdag 6. januar 2011

Gruvetur for å registrere flaggermus i Oslo-området

Langøreflaggermus fotografert i en gruvegang i Oslo-området 15. januar 2009.

Her er Kjell Isaksen opptatt med å fotografer overvintrende flaggermus. NZF's årlige telling av flaggermus er absolutt å anbefale, spennende å oppsøke dype flotte gruver sammen men eksperter som kan artsbestemme dem. Dette året fant vi nordflaggermus, skjeggflaggermus, Brantsflaggermus, langøreflaggermus, vannflaggermus og dvergflaggermus så vidt jeg kan huske.

Tekst og foto: Asbjørn Lie.

Har du lyst til å bli med på en årets turen finner du informasjon (fra e-post) nedenfor:
Informasjon til flaggermusinteresserte:
Som foregående år vil vi også i 2011 foreta gruvetellinger av flaggermus i vinterdvale i januar. Her er datoene for turene:
Lørdag 29/1 blir det gruvesjekk i Nittedal; Gruvelia.
Søndag 30/1 sjekkes gruven i Lier
Lørdag 5/2 står gruvene på Grua for tur
Søndag 6/2 sjekker vi koboltgruvene på Modum (Blaafarveverket).

Felles for alle turene er at vi drar ca. kl. 09.00 fra Oslo. Annet oppmøtested på veien til gruveområdene kan avtales, om man bor nærmere. Man bør ta med varme klær (rundt 0 grader i gruvene), (høye) gummistøvler, lommelykt og/eller hodelykt, mat og (varm) drikke.
I Nittedal og på Grua er det noen km å gå fra bilene til gruven, så ski er en god ide om det er skiføre. Ønsker dere å være med på en gruvetur eller har spørsmål ang. turene er det bare å sende meg en e-post[christine.sunding@gmail.com] eller ringe meg på 900 13 273.

Turene tar som regel det meste av dagens lyse timer, alt avhengig av hvor mange vi er. Målet er å få et så godt som mulig tall på hvor mange overvintrende flaggermus som befinner seg i gruvene, derfor går vi grundig til verks :-)

Hilsen Christine F. SundingNorsk Zoologisk Forenings Flaggermusgruppe

onsdag 5. januar 2011

Siste glimt fra min filmdagbok i Beverdalen, DESEMBER-2010

Tekst og foto (tatt ut av film) av Arve Henriksen

Desember 2010 var ifølge værstatistikkene en av de kaldeste
i Beverdalen (Erkleiv) noensinne...

Isen var meget tykk allerede i begynnelsen av desember,
så beverene hadde ingen sjanse til å komme opp...

Stålisen var mellom 20-25 cm ved det mørke feltet...

Måren har krysset over dammen i løpet av natta.

Dyrespor setter alltid mine tanker og fantasi tilbake til sporets opprinnelse:

"Måren hoppet elegant avgårde med en meis i kjeften,
og under isen skimtet beveren mårens skygge i månenskinnet,
mens kattugla satt å spiste på ei mus, oppe i et tre, like ved........?"


Jeg fulgte mårsporene mot beverhytta...

Ved beverhytta var det mange luftbobler i isen.
Luftboblene kommer fra beverens utpust og pels,
noe som viser at beveren stadig er utenfor hytta, under isen,
for å hente "godsaker" fra matlageret sitt...

Så kom det kald nordøstlig snødriv inn over Beverdalen...

Snøen laver lydløst ned over dammen...

Beverhytta i snøvær...

Stille snøvær over Beverdalen...

I dagene som fulgte var det meget kaldt,
og den lave desembersola skinte på den kalde snøen,
som da lå der som et isolerende vakkert hvitt lokk over beverdammen...

Den solide og tette beverdemningen i vinterdrakt...

Sola senker seg rolig ned i sørvest, og det er en vakker stillhet,
også visuelt.....

Beverhytta i vinterdrakt, og nesten 20.kuldegraderrrrr!
De tre beverene har det lunt og godt i sine senger av gress og flis inni hytta,
for der inne er det alltid varmegrader...

I grålysningen den 21.desember var det måneformørkelse...

..for jordkloden kom da mellom månen og sola, og jordens skygge kunne ses på månen.
En meget spesiell opplevelse, sett fra Beverdalen...

Månen forsvant ned i vest, og en ny dag var igang i Beverdalen...

Sola reiste seg opp i sørøst...
..og kastet noen "varme" stråler utover Beverdalen...

Etpar toppmeiser brøt stillheten i sin kamp mot kulda,
og brydde seg ikke om det vakre lyset,
for dem var det livsviktig å finne mat...


Lenger nede i dalen har kong vinter også lagt et hvitt vakkert lokk
over den gamle beverdammen der "eventyret" mitt startet våren-08...

Jeg skal nå lage en DVD ut ifra filmdagboka fra Beverdalen,
fra april-2008, da det var beverløst her pga jakt,
og til desember-2010, når beverene lå i sin lune hytte og ventet på våren......

(En KORT filmversjon,
og en LANG filmversjon for de mest interesserte, som meg)


Ps...Jeg kommer tilbake om et år å forteller åssen det har gått i 2011 i Beverdalen.
Kanskje det blir bevervalper?
Spennende!

Arve...