Artsobservasjoner

Styret 2020 (oppdatert februar)


Styret 2020 består av;

Leder Thor Inge Vollan (415 11 397)                Nestleder Ann-Elin Synnes (932 58 697)
Styremedlem Jan Ivar Eeg (915 73 044)         Styremedlem Asbjørn Lie (970 64 081)
Styremedlem Kåre Syvertsen (905 76 048)     Kasserer Nils Arnt Nilsen (926 41 204)             


Snailmail: NZF Sørlandsavdelingen v/Nils Arnt Nilsen, Teglverksvei 30, 4632 KRISTIANSAND

Ingen kommentarer: