Artsobservasjoner

Program for høsten 2016 Program for resten a 2016 åsså såvitt inn i 2017 

Tirsd. 11/10 Marin aften! Zoologisk forenings medlemmer er belastet med et rykte om ensrettet og overdreven interesse kun for elg og andre ting som réker rundt i skogen, men dette er jo en grov feilslutning; Når vi de siste årene har hatt foredrag om saker og ting sett fra bunnen av sjøen, har dette påført foreningen betydelige kostnader i form av høye kaffiregninger som følge av usømmelig mange medlemmer på møtene. Denne tildragelsen ønskes naturligvis videreført, og vi smeller i gang med marin aften med besøk av forsker Even Moland fra havforskningsinstituttets stasjon Flødevigen. Even har arbeidet på Tvedestrandsprosjektet som med bruk av overvåkings-metoder som får CIA til å virke som amatører har avlurt spesielt sjøauren for fete hemmeligheter! Som enhver seriøs forsker så setter Even en nøktern og ørkentørr tittel på sitt foredrag, som dermed får officiell tittel: Fiskehistorier fra Tvedestrandsfjorden: hva har vi lært av telemetristudiene?. Men! ikke la dere lure til gjesp; vi skal ha en meget spennende tur ned i fjorden og bort til forskningsfronten denne oktoberkvelden, så møt opp! 

Helg 21-23/10 Marin kartlegging! De siste to årene har flere av medlemmene kommet ut av skogen, og sammen laget et dynamisk miljø av ivrige marinbiologer! Med Asbjørn Lie, Lillian Tveit og Ann-Elin Synnes som drivende krefter har det blitt gjort en lang rekke undersøkelser, not-kast og kartlegginger. Nå er tiden inne for å hive seg med på moroa idet gruppen kaller inn til marin kartleggings-helg på foreningens hovedstasjon på Randøya! I tillegg til maringruppa blir Eldar Wrånes og Jan Stenløkk med, så tuuuuung kompetanse er på plass! Bli med på spennende og lærerik helg om vårt marine nærmiljø! Ta kontakt med Asbjørn Lie på 97064081 eller på mail asbjorn.lie@kristiansand.kommune.no for info og påmelding! 

Tirsd. 8/11 Villrein! Etter at et av vår mest langttravende medlemmer (Carl Erik Kilander) laget armageddon nede på Sør Georgia og utslettet reinsdyrbestanden i et hav av kruttrøyk, så sitter vi her i Agder og Sør-Norge med hva som vel nå er verdens sørligste villreinstamme (nåjah, bortsett fra noen rare skau-rein i Nord Amerika da – om tror de er elg). Og den er ikke gitt de beste betingelsene for fortsatt å overleve, i heiområder som fragmenteres stadig mer av inngrep og hvor beitene er snauspist av sau før reinen slipper til. Knappest noen av våre har vel oversikten til å beskrive både historikken og utfordringene til villreinen som viltforvalter hos Fylkesmannen i Agder, Tor Punsvik. Vi ser frem til en svært faglig spennende kveld om en art som vi har helt spesielt ansvar i å ivareta, og hvor utfordringene står i kø! Tor har kalt foredraget; Hvordan står det til med Europas sørligste villreinstammer? Bak en nøktern tittel tror jeg vi kan vente oss et dypdykk både i dyregeografi og virkningen av moderne naturødeleggelse før kvelden er over, så møt opp til spennende fjell-kveld!
Sønd 20/11 Førjulsstemning på museet! I et desperat men fåfengt forsøk på å få verdens kjipeste årstid til å bli levelig, kaller Agder Naturmuseum igjen inn til Førjulsstemning for allmennheten. Lojale som vi er, stiller selvsagt zoologisk mannsterke opp for å befeste stillingene, og vi lager en stand hvor snekring av flaggermuskasser (årets julegave!), presentasjon av foreningen, mingling med likesinnede og faunistisk smalltalk er viktige ingredienser. Førjulsstemningen samler sjokkerende nok et HAV av besøkende, så vi trenger din hjelp til å befeste standen! hjelpe smårollinger og foreldre med å snekre flaggermus-kasser og besvare snodige spørsmål om dyreliv. Man kan for øvrig forvente å se både spissmus og burugler blant de besøkende, så helt bortkastet er ikke dagen! Ta kontakt med Bobestyrer eller Arvid Anthonsen for info! 

Sønd. 4/12 Skautur!! I et årvisst og viktig arrangement for å få de mest formørkede av foreningens sjeler opp av kjelleren, forbarmer igjen Bjørn Haugerud seg over oss og drar oss med ut i skauen på tur! Denne gang går turen til Dikeelva i Birkenes, et nydelig lite vassdrag og flott skogområde i heitraktene vest for Tovdalselva. Legg fra deg Gunvor Hovmo’s samlede og bli med på opplysende høsttur! Ta med noe og bite i; skaukaffi ordnes på stedet! Medlemmer som i forglemmelsen ber om koffeinfri kaffi vil bli avlivet ved en enkel høytidlighet. Oppmøte er kl. 10.00 på Shellstasjonen på Hamresanden, og d ordnes skyss for ubemidlede og medlemmer som har vært på julebord kvelden før; ta kontakt med Bjørn Haugerud eller Bobestyreren for info! 

Tirsd. 13/12 Falklandsøyene! Du skal sladde relativt kraftig med pekefingeren før du har sikret deg flybilett til Falklandsøyene, men en av våre mest utjagede backpackere fant seg plutselig i den situasjonen, og endte opp med å hoppe fra øy til øy og oppleve naturen på Falklandsøyene mer og lenger enn nær sagt noen andre her i Kongeriket. I tillegg hadde hun med kamera! Det er bare å sette seg ned og bli med på en fantastisk reise til et sted du heeelt sikkert ikke klarer å kave deg ned til selv – hils på sel, pingviner, sau, caracara og dårlig vær sammen med Hilde Skiffard, og få den tristeste delen av høsten på avstand for en kveld! Vel møtt fra andre siden av kloden! 

Tirsd. 24/1/17 Årsmøte! Nytt av året er økologiske reker (vi har funnet en fisker som er veggis!) men bortsett fra det ingen bomber; vi skal banke gjennom et forslag eller to til neste årsmøtet for hovedstyret, og ellers dei faste påstane: (årsberetning – regnskap – valg – bespisning (jada; i omvendt rekkefølge!)), fagdiskusjon (utvalgt sludder), Årskavalkade (blamerende bilder) og vel hjem! Som vanlig: bindende påmelding uka før til Styret (har jo hittil aldri skjedd at mer enn fire melder seg på, men vi vet jo at alle tyve kommer…). Sjåast!
Møtene holdes på Agder naturmuseum – Gimle gård kl 18.30 om ikke annet er nevnt!
__________________________________________________________________________
Andre aktiviteter å sånn – Asbjørn Lie informerer!
Slåttemarksprosjektene
NZF, Sørlandsavdelingen har fått økonomisk støtte til flere slåttemarksprosjekter også i 2016. Slåtten i Belteviga på Flekkerøya er det eldste og har pågått siden 2009. Her har vi en avtale med Fylkesmannen i Vest-Agder, Miljøvernavdelingen som går ut i år. Av noe nyere dato er slåtten på Østre Randøya og i Holskogen hvor nå er inne i 3dje sesongen. I Risleviga på Flekkerøya startet vi opp et nytt prosjekt i fjor, i tillegg til noen mindre prosjekt for å ta vare på sjeldne insekter. Slåtte områdene ligger alle på områdene som Kristiansand kommune disponerer, og vi får støtte via kommunen. Hensikten med disse prosjektene er å ta vare på truete naturtyper som slåttemark og for å ta vare på viktige insektlokaliteter for blant annet ildsandbie. Typisk for prosjektene er at sjeldne og truete insekter har vært viktig for å verdisette disse områdene. Resultatene lar ikke vente på seg og vi holder områdene i hevd med flotte blomsterenger og et rikt insektliv som resultat. Prosjektene går mot sin slutt i år. Men det gjenstår enda en del rydding av trær og kratt for å åpne opp nye områder og hindre gjengroing av andre. Hyggelig om du også vil bli med på dette viktige og praktiske naturvernarbeidet. Ta kontakt med Asbjørn Lie, på SMS til 97064081 eller på e-post til asbjorn.lie@kristiansand.kommune.no
Kartlegging av arter
I fjor startet vi opp et nytt prosjekt, som vi kalte ålegrasprosjektet, kartlegging av arter i tilknytning til beskyttede lokaliteter i sjø i Kristiansand. Marint, men også i tilknytning til landområdene innenfor. Prosjektet omfattet også en totaltelling av hekkende makrellterner i Kristiansand. Derfor ble også NOF med i prosjektet.
Vi har videreført og utvidet prosjektet i 2016, både når det gjelder tema og følgelig hvem som er med. Vi har inkludert botanisk (ABF), ornitologisk (NOF), soppforeningen (Blomkålsoppen) og insektforeningen (NEF). Vi har tatt med herpetiler, vannplanter av rike kulturlandskapssjøer, blant annet på Lista. Prosjektet har enda fokus på «ålegrasengene», men er som sagt utvidet slik at flere kan bli med.
Prosjektet har fokus på arter og registreringene skal legges inn i Artsdatabankens «Artsobservasjoner». Vi får fått støtte av SABIMA, som vi kan bruke til å kjøpe inn utstyr og til å dekke reiseutgiftene når vi er på kartleggingsturer. Vi har arrangert noen felles turer, eller i regi av den enkelte foreningen. Men mye av kartlegginger er basert på at du eller i samarbeid med andre kartlegger på egenhånd. En fin anledning til å gjøre en innsats for å ta vare på områder, i tillegg til at det er trivelig å holde på med.
OG! i aller siste liten: Et nytt skjøtselprosjekt er nå i anmarsj, rydding av trær og kratt i et våtmarksområde i gjengroing for å sikre området for sjeldne og truete arter. Prosjektet er i Kristiansand kommune og tenkt gjennomført i vinter, ideelt prosjekt i daue novemberhelger!
Ta kontakt dersom dette hørtes interessant ut, send SMS til 97064081, e-post til asbjorn.lie@kristiansand.kommuen.no hilsen Asbjørn Lie
Medlemmenes femminnuttere!
Der hvor timeplanen og foredraget tillater, så rydder vi av og til plass til medlemmenes ”femminuttere!” som avslutning på kvelden! Her er plass for ditt miniforedrag, noen utvalgte bilder eller kanskje foto eller film av noe spesielt du har sett i naturen. Ha en minnepinne i beredskap!
Foreningshyttene!!
Zoologisk forening er ingen stor ressurs hva gjelder jordisk gods, men har underlig nok - i tillegg til en kaffitrakter og et knippe flaggermusdetektorer – også et par hyggelige eiendommer til disposisjon! Disse brukes til aktiviteter i foreningsregi og disponeres f.ø. av medlemmene til zoologiske turer!
Den første eiendommen vi fikk bruksrett til, er Snikkedalen sør i ytre Drangsvann i Randesund. Denne ligger bare 500m fra Rona senter, og brukes til uformelle onsdagstreffer for sludring og kaffi, og er dessuten åsted for en usømmelig mengde bilder av småfugl og ekorn (som besøker hva som er en av byens best betjente fóringsplasser) tatt fra et sinnrikt arrangement av kamuflerte vinduer! Fuglefóring og fotografering styres av Bjørn Vidar Olson med hård hånd, så det er bare å pipe til han dersom du trenger slot-tid for beste fotoplass! Kaffitreffene bestyres av bobestyrer, som kaller inn etter innfalls-metoden, så ta kontakt for påmelding til snikkedals-sms-listen dersom dette frister!
I tillegg til Snikkedalen, så deler NZF, NOF & botanisk forening på en hytte på Randøya! Denne perlen er glimrende for foreningsaktiviteter med utgangspunkt i skjærgården, og er selvsagt betjent på Randøyadagen (i juni, kommer på vårprogrammet), hvor de tre foreningene presenterer seg for tilfeldige forbirekende. Inneværende program er det først og fremst marin kartleggingshelg nå i oktober som setter denne hytta på kartet! Fin anledning til å ta en tur ut og bli kjent med stedet!
I skoleåret går det ellers rutebåt til Randøya, men utenom dette er det best med egen skyss for å komme seg ut. Her skal nevnes at skjærgårdene og øyene tilknyttet Randøyene er gliiiiimrende kajakkområde og hytta ideelt turmål for dem som er satt opp med denne typen farkost! . Ut over faste aktiviteter er hytta tilgjengelig for medlemmene når ledig, noe som avklares med de foreningsansvarlige. Ta kontakt med Asbjørn Lie for info!
__________________________________________________________________________________
Styret består i 2016 av;
Bobestyrer/leder Tor Kviljo (95244812) Nestleder Lars Jøran Sundsdal (93258697)
Styremedlem Ann-Elin Synnes (93203914) Styremedlem Arvid Anthonsen (9904979 Styremedlem Bjørn Haugerud (91670665) Kasserer Nils Arnt Nilsen (92641204)
Snailmail: NZF Sørlandsavdelingen v/Nils Arnt Nilsen, Teglverksvei 30, 4632 KRISTIANSAND

Ingen kommentarer: