Artsobservasjoner

lørdag 27. mars 2010

Åpne jorder i kulturlandskapet og trekkfuglene er på full fart inn

... to grågås beiter på jordene på Sangvik i Søgne..
...på Tjomsemoen (26. mars) var det en større flokk med grågås, rundt 40. Gjessene er kommet for fullt den siste uka, i tillegg var det en gråtrostflokk på rundt 30 og et par duetrost på jordene..

...sangsvanene her hatt en tøff vinter med mye snø og is, disse to beitet på Tjomsemoen for å komme seg før trekket nordover...
....nede langs Søgne elva observerte jeg et par vintererler, og det var noen få viper oppe på jordene..

...en flokk med tjeld i Høllen, det er tid for kurtise...

..en hettemåkeflokk i elveosen i Høllen i tett tåke..
...for å finne ut mer om hva som er sett i området gå inn på nettsida til ornitologisk forenig til høyre, eller ta med deg kikkert å dra på fugletur, Høllen og Tjomsemoen er fine plasser å kikke på fugl
26. mars 2010 tekst og foto Asbjørn Lie

Ingen kommentarer: