Artsobservasjoner

fredag 4. juni 2010

Bevertur til Tveit 3.juni


En varm og fin junikveld dro, Bjørn Haugerud (fra venstre), Tor Kviljo, Olav Didriksen, Anna Camilla Myhre Asero, Bjørn Vidar Olsson og Beate Strøm Johansen på tur i skogen.


Allerede i traktorveien inn mot beverdammen fant vi mye spennede, her en mårlort.
..litt etter fant vi en stålorm !

..ikke noen padde, men det går jo an å forsøke seg!
Framme ved beverdammen..
Beate er gått ned for å studere demningen..
Detalj fra demningen!
Beveren er en nøkkelart i skogen som er med på å danne flotte våtmarksområder. Når den feller trær skapes det mye død ved som er viktig for spetter, og maten deres - vedlevende insekter. Ofte hekker krikkand, skogsnipe - ved beverdammen. Det varslet ei skogsnipe som sikkert hadde unger ute i våtmarka da vi var ved dammen.
Det er tørt i skogen, og lite vann i dammene - her ved den øverste dammen..

.. linerla hadde allerede utfløyne unger...
..en libelle (øyenstikker) som sitter på skorta til Olav. Den ble artsbestemt av Bjørn Vidar til Leucorrhinia dubia som heter liten torvlibelle på norsk.
...vi så nyutfløyne unger av måltrost, her har Camilla funnet eggeskallet...
Det var en flott gammel granskog i området, med død ved og hakkemerker etter spetter...

..beverslepe....
..her har beveren forsøkt å felle ei eik, men ikke helt vellykket..
..gjengen i skråningen ned mot beverdammen..
Beverslepe/sti i ei myr.

Beveren graver og vedlikeholder kanaler i myrene for sikkerheten og forå lette transport av virke..
Vi så mye spor etter elg i området.


En kort rast ved ei gammel hytte på tilbaketuren.

Foto: Asbjørn Lie og Beate Strøm Johansen. Tekst Asbjørn Lie.

1 kommentar:

Unknown sa...

Så ut som en herlig tur!! Anna-Camilla stupte i seng da hun kom hjem. Med et smil om munnen.