Artsobservasjoner

tirsdag 19. juni 2012

Småsalamandere i Rauland, hvor høyt til fjells?

Småsalamander funnet av en skoleklasse på Rauland i Telemark. Foto: Leif Isaksen.

Jeg fikk nylig en telefon fra Leif Isaksen som er lærer på Rauland skole i Telemark.  Han skriver:
" Det var altså 4 salamandre, men bildene er bare av 1. Alle ble tatt i ulike hover som elevene rotet i mudderet i tjønna med. Hoh er 730 m, typisk gjengroende myrtjønn, ph 5,5.ca 70m i diameter, ingen fisk. Bildene fra undersiden er utydelige da de er tatt gjennom glasset i skåla.

Har gjort det samme årlig i 23 år, men har aldri fått salamander før. Minner om at en elev mener at han fanget en salamander i Møsvatn 920 moh. Hilsen Leif Isaksen".

På telefon kunne han fortelle at tjønna lå ca 200 m fra skolen.

Jeg sente dette videre til Dag Dolmen ved Vitenskapsmuseet i Tronheim, som kom med denne kommentaren:

"Flott! Det er tydelig at dette på bildet er en småsalamander, hunn. Vi har noen opplysninger om småsalamander fra Vinje og fra Tokke, men ikke fra området ved Rauland skole. Jeg skulle gjerne ha UTM-koordinatene eller et detaljkart med dammen inntegnet. Det er interessant, spesielt fordi lokaliteten er såpass høytliggende! Salamanderopplysningene fra Møsvatn tror jeg likevel antakelig er (nord)firfisle. Men om en kan sannsynliggjøre at det er salamander, ville det jo også være dobbelt interessant.

Mhf Dag D."


Småprikket underside viser at det er en hunnsalamander. Foto: Leif Isaksen.

Spennende å undersøke videre, hvor høyt til fjells er småsalamanderen funnet i Norge tro? Kanskje du kan finne ny høyderekord - på Agder, Telemark kanskje norgesrekord?

Tekst: Asbjørn Lie

Ingen kommentarer: