Artsobservasjoner

mandag 29. oktober 2012

"Elgen og skogen" hvordan påvirker elgen det biologiske mangfoldet, foredrag på Agder naturmuseum 7. november

Hvordan påvirker elgbestanden skogen? Du tenker kanskje ikke så mye på når du er på tur i skogen!
 Ta et titt på dette bildet, elgen og andre hjortedyr er gjerdet ute! Forskjellen er ganske dramatisk!
Elg på beite i enga, fristende for elgen - men skyldes det at det er lite mat i skogen?
 
Hvordan påvirket et høyt "beitetrykk" av elg det biologiske mangfoldet?
 
Magnus Stenbrenden kommer på Agder naturmuseum onsdag 7. oktober 2012 kl 18.30 med foredraget:
 
"Elgen og skogen"
 
Han tar da opp litt om elgens diett, og mulige utfordringer knyttet til skogbruk og biologisk mangfold.

Vi får også en kort oppdatering "om flått og hjortelusflue, og status på utbredelse og forekomst i Norge".Litt om Magnus Stenbrenden. Han er utdannet naturforvalter fra Universitet for Miljø- og biovitenskap (UMB), og ansatt hos Faun Naturforvaltning AS, i Fyresdal i Telemark.
Han jobber hovedsakelig med hjorteviltforvaltning, med hovedvekt på elg. Innen fagområdet er det særlig oppdrag knyttet til aldersbestemming av felt hjortevilt og beitetakseringer, med tilhørende rapporter med råd og anbefalinger for forvaltningen, som  opptar mye av tiden. Rapportene skrives på oppdrag fra både vald/«hjorteviltregioner», kommuner og fylker.  
 
Møtet er et samarbeid mellom Fylkeskommunen i Vest-Agder, Agder naturmuseum og botaniske hage IKS! Agder botaniske forening, Norsk zoologisk forening, Sørlandsavdelingen alle som jobber i skogbruket og driver med hjorteviltforvaltning er spesielt invitert.
 
Møtet er åpent for alle og er gratis.
Da sees vi på Agder naturmuseum onsdag 7. november 2012 kl 18.30!
 
Alle fotos: Magnus Stenbrenden.
 
Mvh Asbjørn Lie

Ingen kommentarer: