Artsobservasjoner

onsdag 5. juni 2013

Fuglesangtur

Når fuglesangen var på sitt mest intense, innbød zoologisk forening til en hyggelig og lærerik aften i Timenes-skogen. Eldar W var som vanlig den kyndige guiden som artsbestemte alle pip fra kjerr og kratt. 
Så mange som 12 møtte opp i utkanten av Sørlandsparken, ved Bay Auto, og fulgte guide Eldar som en skygge innover i retning Nygård. På veien inn fikk vi inn mye lærdom om ulike fugler, men også om annet i naturen, og ikke minst litt kulturhistorie. I Bautjønn var vi så heldige å observere beveren i aktivitet både i vann og på land. 
Etter vel 2,5 timers tur var de fleste noe flinkere i å tolke fuglesang. I Eldars feltbok ble følgende arter bestemt enten ved lyd etter observasjon:
Jernspurv, gransanger, ringdue, kjernebiter, sildemåke, bokfink, løvsanger, blåmeis, gråsisik, toppmeis, svartmeis, fuglekonge, kråke, låvesvale, grønnsisik, svarttrost, linerle, fiskemåke, trepipelerke, munk, stokkand, spettmeis, bøksanger, svart hvit fluesnapper, gjerdesmett, måltrost, kjøttmeis, grå fluesnapper, rødstrupe, skogsnipe, tårnseiler, gulspurv. I alt 32 arter.
Hyppig benyttet positur under fuglesangturer...

Fuglesangbok med lyd demonstreres.

Måltrostegg funnet.

En liten frosk krysset vår sti.

Portrett av en blodsuger...

Det er bever både i Bautjønn og i Nygårdstjønn.

Ingen kommentarer: