Artsobservasjoner

mandag 23. september 2013

Skjøtselsprosjekt og Islandstur i zoologisk forening tirsdag 24. september 2013 på Agder naturmuseum

 
Kveldsstemning ved Dalvik på nord Island, Islandshester og snødekte fjell. Vinteren i nord hadde vært snørik og lang. Nesten som å være på høyfjellet i Norge.
  
Tema for turen var hvalsafari, vi hadde tenkt oss å bruke Husavika som base, men ved et lykketreff hadde vi ordnet med overnatting i Dalvik.
 
Knølhval i fjorden like utenfor Dalvik.

 
Det er lett å få bilder av halen, men jeg var nesten alltid for sein til å få med hodepartiet.

 
Knølhval


 
Her har jeg fått med nesa som sitter oppe på hodet på knølhvalen.

 
Jaktende vågehval like utenfor havna i Dalvik.

 
Vi var også innom det flotte hvalmuseumet i Husavika. Spekkhogger i forgrunnen. 
 
 

Fjellrype på et gammelt tak nær Dalvik.

 
Småspover i revirstridighet, småspoven er veldig vanlig i området sammen med svarthalespoven.

 
Harlekinand var en av de artene vi ville se. Denne nordamerikanske arten er vanlig hekefugl på Island
 
 
Den kalles også for stømand, et godt navn siden den oftest holdt til i elver, her ved Laxa ved Myvatn.


Islandsand hann fra Myvatn, en annen art en ikke kan reise tilbake til Norge uten å ha sett!
 
 
Dette er hunnfuglen, nok en Nordamerikansk art som finnes som hekkefugl på Island.


 
Myvatn som vi også besøkte er kjent for sin store artsrikdom av ender, her et par med bergender.Svømmesnipe


Del av et stilstudie!

 
Fra Dalvik gikk det ferje ut til Grimsey en fin plass å fotografere lunde.

 
Nærstudie
 

Turdeltagere i nærkontakt med lunde.


Snøspurven var svært vanlig på Grimsey og er en av de vanligste spurvefuglene på Island.
 
 
Dette og mye mer vil Hilde Skiffard vise bilder fra på møtet på tirsdag (24. september 2013) kl. 18.30.
 
Turen var i regi av skjøtselsgruppa i NZF, men alle i NZF, Sørlandsavdelingen var invitert til å bli med på turen
 
 
Asbjørn Lie starter møtet med en orientering om slåttemarksprosjektene vi driver i zoologisk forening.
 
 
Alle
 er velkommen på møtet!
 
Tekst og foto: Asbjørn Lie.


Ingen kommentarer: