Artsobservasjoner

tirsdag 8. oktober 2013

Bever spiser vannlijer, geiterams, bringebær, bregner og hegg

Bever spiser vannliljer, geiterams, bringebærbusker, bregner og hegg


På kanotur i Krogevann ved Dyreparken i Kristiansand/Lillesand søndag 6.oktober 2013 fant vi fersk beverspising, på tross av at alle de 4 hyttene vi så virket ubebodde.
 
Vannlilje-røtter spist:Geiterams, bregner, bringebærbusker, ulike treslag spist:
  Hegg påspist av ung bever:

 
 Ulike treslag spist. De tynne pinnene kan tyde på at det er en ung bever. Tannmerkene var også ganske små.

Bringebærbusk spist:

Spiseplassen rett inntil/nedenfor E18:


Tekst og foto: Beate Strøm Johansen

1 kommentar:

Anonym sa...

Unge bevere som får herje fritt blir ofte sett på som en pest. De er kjent for å holde på med flere prosjekter, som de gjerne forlater, ofte uten tydelig grunn. De kan etterlate seg enorm ødeleggelse, inkludert nyformete myrer. Etter hvert som beveren blir eldre og etablerer seg i et område gjør den mye større endringer i økosystemet​ og landskapet. Da bygger den reir og demninger, og feller trær. Når elveløpet og tilhørende økosystem henter seg inn fra beverens herjinger blomstrer det eksplosivt. Nå har beveren skapt flere mindre økosystemer i symbiose, og nærmiljøet høster store gevinster. Til og med de mindre ødeleggelsene den unge beveren gjorde skapte mulighet for andre organismer å blomstre. Elefanten har visstnok en lignende rolle, der den feller trær i jungelen og på savannen.