Artsobservasjoner

onsdag 16. juli 2014

Slått i Holskogen

Fra tredje slåttedag i Holskogen.
Asbjørn, Hilde og Arnold
(et par andre hadde gått da vi husket å ta bilde av noe annet enn dyr og planter...)
Her slås det for å bedre bestanden av grov nattfiol.
Det ble tatt noen trær mandag, noen flere tirsdag og onsdag.
Hele enga ble slått tirsdag, og de første som kom onsdag fikk hilse på både stålorm og mus som kom fram.
Onsdag ble hele enga ryddet for det visnende plantematerialet, i tillegg til at en del kratt ble fjernet.


Ingen kommentarer: