Artsobservasjoner

mandag 6. oktober 2014

Ny dato for beverkveld!

Merk at datoen for beverkvelden er endret fra tirsdag 21. oktober til tirsdag 28. oktober. Nytt er også at Arve Henriksen bidrar med "kortfilm" om bever. Mer info kommer!

Ingen kommentarer: