Artsobservasjoner

onsdag 24. juni 2015

Randøyadagen og oppstart av marint kartleggingsprosjekt

 Vi hadde en offisielt oppstart av et marint kartleggingsprosjekt som støttes økonomisk av SABIMA på Randøyadagen, søndag 21. juni. Her studerer Lillian Tveit, Tor Kviljo, Ann-Elin Synnes, Thor Inge Vollan og Geir Holbæk fangsten fra dykk i ålegrasområder nær Randøya.


 Litt av det vi samlet inn ble plassert i et akvarie for nærmere studie, og brukt for å fortelle om prosjektet til besøkende ved foreningshytta under Randøyadagen. Her betrakter Arvid Anthonsen og Eldar Wrånes dagens fangst av marine alger og andre smådyr hentet opp fra sjøen.
Et utvalg av de marine algene ble tatt vare på som dokumentasjon på Agder naturmuseum.


Ei sjøstjerne blir dokumentert med foto og registreringen blir lagt inn i Artdatabanken.

 I strandenga nede i havna på Østre Randøya vokste det en liten forekomst av strandrødtopp en sjelden og truet strandplante. Det var et trist syn som møtte oss denne gang, det var anlagt et bål midt i forekomsten og vi kunne ikke finne eneste plante i år. Den har tålt en hard medfart, men nå var det nok! Behovet for floravoktere er stort!

Naturkartlegging og floravokteri i Kristiansand
Botanisk Forening inviterer til heldagskurs i naturkartlegging og floravokteri. Her kan du lære alt du trenger å vite for å komme deg ut og kartlegge på egenhånd, både praktisk kartleggingsmetodikk, innføring i bruk av GPS og den nye artsobservasjoner.no. Her vil vi også lære hva som er viktig å få med seg for å drive overvåking av truede planter. Alle som har lyst å være med å hjelpe å passe på våre sjeldne planter, vil få muligheten til å ”adoptere” en blomst og lære mer om de sjeldneste plantene i Agder. Kurset er gratis og åpent for alle, middag er inkludert. Kurset holdes på Agder naturmuseum lørdag 4. juli.

Dette kurset er nyttig for alle som vil være med i det marine kartleggingsprosjektet, som er felles for Agder botaniske forening, Norsk zoologisk forening, Sørlandsavdelingen og lokallaget av Norsk ornitologisk forening i Kristiansand.

Krabbekløver, en sjelden og truet art som i år hadde en fantastisk oppblomstring, vi fant den i store mengder - mens i fjor var det nesten ingen. Dette kan skyldes at Agder botaniske forening og NZF i felleskap driver et slåttemarksprosjekt på øya for å ta vare på blomsterengene. Værforholdene har nok også hatt mye å si for at den blomstret ekstra frodig i år.
 
Makrellterner på reir på en liten holme i Mæbøkilen på Flekkerøya.
 
Totalkartlegging av makrellterner i Kristiansand.
Makrellterna er en truet art og vi vil spesielt følge med på og kartlegge alle de små viktige hekkeholmene for terner og andre sjøfugl knyttet til beskyttede bukter. Vi vil følge dem gjennom hele hekkesesongen og se hvordan det går med dem.
Dette har vi også fått støtte til fra Fylkesmannens Miljøvernavdeling.
 
Bli med på kartleggingskurs og marin kartlegging i sommer, ta kontakt hvis dette høres spennede ut!
 
Mvh Asbjørn Lie
ABF/NZF/NOF
 

Ingen kommentarer: