Artsobservasjoner

tirsdag 4. august 2015

Rapport fra Kartleggingsprosjektet i tilknytning til ålegrassamfunn i Kristiansand

Steinkobber innerst i Ålefjærfjorden, kartlagt og fotografert i forbindelse med kartleggingsprosjektet til NZF, ABF og NOF knyttet mot ålegrasenger i Kristiansandsfjorden i 2015. Skjærene heter Selskjærene noe som viser at dette til alle tider har vært et veldig godt område å se sel. En fantastisk fin opplevelse i nærmiljøet, som det er viktig å ta godt vare på.
 
 
I kartleggingsprosjektet har vi fokusert spesielt på hekking av makrellterne. Dette er tatt på Terneskjæret i Stræden, Vågsbygd så seint som 2. august. Enda ble to terneunger, som var flygedyktige matet. Typisk for årets hekking var et stort sprang i klekking av ungene, de første har for lenge siden forlatt holmen. Men de ser ut til at disse også vil klare seg.
 
Stræden og Terneskjæret er en de aller viktigste hekkeholmene for markrellterne i Kristiansand som det er viktig å ta godt vare på. Det ligger i tilknytning til en av de største ålegrasengene i kommunen.
 
Vi har fulgt godt med på hvordan det har gått med ternene gjennom hele sesongen!
 
Spennende og allsidig prosjekt med en økologisk vinkling! Vi følger opp ternene også til neste år, men vi fortsetter kartleggingen med å se på fisk og annet plante og dyreliv ut hele sesongen. Bli gjerne med!
 
Mvh Asbjørn LieIngen kommentarer: