Artsobservasjoner

torsdag 11. februar 2016

Ålegrasprosjektet - strandnottrekk - og nye perspektiver innen økologi - foredrag på Agder naturmuseum tirsdag 23. februar kl 18


Vi har invitert havforsker Tore Johannesen fra Flødevigen til å holde foredrag. Kanskje kan de fiskeundersøkelsene som har foregått på sørlandskysten bidra til å forklare hva som skjer? Han vil komme inn på dette, men har et litt annet utgangspunkt. 

Havforsker,Tore Johannessen, holder foredraget: "Nye perspektiver innen økologi –  utfordrer etablert teori om hvordan naturen fungerer" på Agder naturmuseum tirsdag 23. februar 2016 kl 18.30
 


 Her er bakgrunnen for foredraget "Havforsker Tore Johannssen, Flødevigen,  ga i 2014 ut bok på Elsevier (verdens største forlag for vitenskapelig litteratur) med tittel ”From an Antagonistic to a Synergistic Predator Prey Perspective: Bifurcations in Marine Ecosystems. Boka tar utgangspunkt i årlige målinger av fiskeforekomster med strandnot langs Skagerrakkysten siden 1919.  Dette er en måleserie som det knapt finnes maken til andre steder i verden. Disse målingene viser gjentatte hendelser av brå og vedvarende rekrutteringskollaps av torsk, lyr og hvitting lokalt, men i den seinere tid også regionalt. Disse hendelsene er blitt knyttet til brå skifter i planktonsamfunnet, noe som fører til at fiskeyngelen ikke finner rett type byttedyr og derved dør. Disse hendelsene lar seg vanskelig forklare på grunnlag av etablert teori om hvordan naturen fungerer, som er generelt er basert på en antagonistisk sammenheng mellom bytte og predator (f.eks. rovdyr). Antagonisme er en betegnelse på samspill mellom organismer der den ene har en fordel mens den andre har en ulempe, f.eks. bytte (-) og predator (+). I boka argumenterer Johannessen for at det er mer utbredt med en synergistisk sammenheng mellom bytte og predator i naturen, dvs. at både bytte og predator øker i mengde ved sameksistens. En slik forståelse av naturen har potensielt store konsekvenser for teori innen økologi og evolusjon."

Møtet er felles for Norsk Zoologisk Forening, Agder Botaniske Forening og Norsk Ornitologisk Forening, Kristiansand lokallag". Møtet er blitt utsatt til tirsdag 23. februar kl. 18.30.


Alle er velkommen!

Asbjørn Lie

Ingen kommentarer: