Artsobservasjoner

torsdag 7. juli 2016

Vipa en sterk truet art i kulturlandskapet

 Vipe med nyklekt kylling på Årosjordet i Søgne. Odd Kindberg har i flere år tatt kontakt med brukerene av den dyrka marka og fått til et godt samarbeid. Reirene blir nå merket og når bonden kommer med traktoren, sørger de for å ikke ødelegge reiret. Tidligere var det mindre fokus på dette og mange reir og unger ble tatt i jordbruksredskapene. Takket være Odd og de som dyrker jorda på Åros klarer ungene seg mye bedre. Odd sjekket forholdene for ei uke siden og fant hele 12 flygedyktige unger. Så bra går det ikke andre steder. På Tangvall kom det ikke en eneste unge på vingene i år.
 Litt fuktige kantsoner hvor vipemor kan ta med ungene på matjakt er bra.

Vipeungene trives godt i det aktivt brukte kulturlandskapet, spesielt der graset ikke er altfor høyt. Det er riktig trivelig å oppleve dette, også god PR for de som driver jordbruk og tar slike hensyn!.

Et tilsvarende prosjekt er satt i gang i Kristiansand.

Inspirert av Odds innsats for vipene i Søgne sendte Agder naturmuseum i samarbeid med med den lokale fugleforeningen inn søknader om vipeprosjekter i Søgne, Kristiansand, Songdalen og Vennesla. I slutten av juni fikk vi svar og støtte til prosjekter i alle disse kommunene.

For å kunne gjøre en god innsats må vi få kartlagt vipene skikkelig slik at vi kan utvide aktiviteten neste vår. 

Veldig fint hvis du har spesiell fokus på vipene og legg dine observasjoner ut på Artsobservasjon, eller tar direkte kontak med meg på e-post asbjorn.lie@kristiansand.kommune.no , ringer eller sender SMS til tlf 97064081.

Veldig spennede er det jo hvis da har sett unger eller reir i år! Meld gjerne fra om eldre observasjoner også. Da høre vi fra deg :-)

Alle fotos: Odd Kindberg.

Mvh Asbjørn Lie

Ingen kommentarer: