Artsobservasjoner

onsdag 21. februar 2018

Velkommen til foredrag om snø- og lappugle!

Velkommen til spennende foredrag tirsdag 27. februar 2018:

Hvordan alders- og individbestemme snøugler og lappugler ved hjelp av fuglenes vingefjær?
Roar Solheim ved naturmuseet (UiA) har studert mytemønster hos lappugler og snøugler som et
hjelpemiddel til å aldersbestemme fuglene. Både fugler som er fanget inn, men også fugler som
fotograferes ute i naturen, kan aldersbestemmes hvis en får gode bilder av fuglenes vinger. Mer
spesielt er det at også mønsteret av flekker og tverrbånd kan brukes til å gjenkjenne eller skille ulike
individer ute i naturen. Dette er en metode som aldri har vært anvendt på viltlevende fugler tidligere.
Møtet avholdes på Agder naturmuseum og botaniske hage i Kristiansand, tirsdag 27. februar kl. 18.30. Gratis inngang!

Ingen kommentarer: