Artsobservasjoner

onsdag 7. mars 2018

Velkommen til kveldstreff med fokus på prosjektene

Mandag 12. mars kl. 18.30 møtes vi på Naturmuseum og botanisk hage på Gimle gård. Vi presenterer og diskuterer prosjektene som går i regi av NZF Sørlandsavdelingen. Det gjelder slåttemarksprosjektene, felles kartleggingsprosjekter med andre foreninger. Det blir et innslag om herpetiler (amfibier og krypdyr) ved Beate Strøm Johansen. En presentasjon av øvrige kartleggingsprosjekter og skjøtselsprosjektene ved Asbjørn Lie.  Ta gjerne med bilder fra disse turene på en minnepenn! Møtet er felles med Agder botaniske forening.

Bilder fra tidligere slåttedugnad på Randøya. Fotos: Arvid H. Anthonsen.Ingen kommentarer: