Artsobservasjoner

onsdag 14. august 2019

Kartleggingstur til Risleviga!Vi har også i år leid den gamle vaktmesterboligen ved den store parkeringsplassen i Risleviga. Det er en innfallsport til Oksøy Ryvingen landskapsvernområde i vest på Flekkerøya. Området er godt undersøkt, spesielt med hensyn til insekter. Vi lar arrangementet inngå i vårt SABIMA kartleggingsprosjekt, slik at alle medlemmer av NZF, NEF, ABF og Blomkålsoppen kan delta, og vi skal være rause med andre interesserte også. Vi spander mat og alkoholfri drikke på deltakerene.

Vi vil gjerne vite om du skal overnatte (ca. 10 plasser) og om du vil være med på middag på lørdag ettermiddag/kveld. Vi starter på fredag og avslutter på søndag, du velger å bli med på hele arrangementet.

Så langt har vi fått påmelding fra mange dyktige entomologer, ekspert på bestemmelse av moser, i tillegg til fugl, karplante. Det er åpning for alle, uavhengig av ambisjonsnivå, her er det mye å lære!

Vi kommer til å bruke lysfeller og andre fangtsinnretninger for å undersøke insektfaunaen. Kom gjerne med forslag til meny – men håper vi får til en tett med mat fra havet.

Du kan selv bidra på dette felles arrangementet med din kunnskap – og ikke minst blir det et hyggelig lag.

Vil du vite mer om arrangementet sjekk: https://www.sabima.no/kartlegging/artsjakten/

Spre budskapet videre til andre «kartleggere», eller andre som har lyst til å bli med!

Påmelding til Asbjørn Lie (970 64 081)

(Lagt inn av Thor Inge Vollan)


Ingen kommentarer: