Artsobservasjoner

fredag 5. februar 2021

 Årsmøte for NZF Sørlandsavdelingen utsettes


Med bakgrunn i smittevernhensyn utsetter vi årsmøtet som vanligvis har vært avholdt i hyggelige omgivelser på Agder naturmuseum og botaniske hage på denne tiden av året.

Vi har ennå ikke tatt avgjørelsen om vi skal gjennomføre møtet digitalt, eller utsett det til høsten for å kunne treffes fysisk.

Mer info kommer når møteform og tidspunkt er klart.

Vennlig hilsen
Styret

Ingen kommentarer: