Artsobservasjoner

torsdag 2. april 2009

Dugnaden i tørrengene Belteviga gjennomført for i vår


Dugnadsgjengen ble ferdig med å fjerne furu, einer og røsslyng fra tørrengene i Belteviga i går. Neste fase i skjøtselsarbeidet kommer i september. Da skal vi i første rekke fjerne osp og annet oppslag av lauv.

Vi skal også lage et opplegg for dokumentasjon effekten av skjøtseltiltakene, altså hvordan skjøtselstiltakene virker inn på flora og fauna, spesielt insektfaunaen. Belteviga og Bergeneset ligger sørvest på Flekkerøya i Øksøy-Ryvingen landskapsvernområde med mange flotte turstier, og er vel verd et besøk. Bergeneset, heilt i sørvest, er i ferd med å restaureres som kystlynghei, med lyngsviing og beite med villsau.

Dra på tur i området, og meld gjerne fra til oss (f.eks på bloggen) om du gjør noen spennende observasjoner i området.

Denne gang var Hilde, Bjørn H, Olav, Nils Arnt, Knut R, Bjørn Vidar og Asbjørn med på dugnaden

Hilsen Asbjørn Lie

Ingen kommentarer: