Artsobservasjoner

fredag 1. april 2011

FUGLEKASSE-SNEKRING i NZFs Barnegruppe!

Torsdag 31. mars 2011 gikk den årlige fuglekassesnekringa i NZFs Barnegruppe av stabelen. Som vanlig var det Per Kristian Stokke som sto for arrangementet, og han fikk også i år låne sløydsalen på Solholmen skole på Grim i Kristiansand. Lokalet var virkelig supert, og Per Kristian var vel forberedt med materialer til både kjøttmeiskasser, pilfinkkasser og en kattuglekasse. Det kom 7 barn (6 jenter og 1 gutt) og 6 voksne. Nedenfor kan dere se utvalgte bilder fra kvelden. Vi gleder oss allerede til neste års fuglekassesnekring! Tusen takk til Per Kristian Stokke! Tekst og foto: Beate Strøm Johansen - unnatt 2 bilder : (Per Kristian tok bildet av Beate med pilfinkkassen, og Olav Didriksen tok det nederste bildet av alle samlet rundt høvelbenken).Ingen kommentarer: