Artsobservasjoner

lørdag 3. desember 2011

Lomvi på grunnt vann

Jeg stoppet ved Søylekilen i Søgne, det var ikke noe fugl å se i bukta.
Ikke helt, jeg hørte mye plaskelyder helt inne på grunna. Det holdt seg tydligvis ett eller annet inne bak beltet med havsivaks!

En lomvi dykket intenst inne på 10-20 centimeters dyp, så grunnt at hele fuglen ikke kom seg under i dykket!


Derfor plaskelydene. Her ser vi også at den virvler opp mudder mens den åpenbart jakter småfisk inne på grunna.


Vel den klarte nesten å dykke helt under.


Klar for et nytt dykk!


Etter en aktiv periode med fiske la den seg til å slappe av helt inne i kanten av havsivaksbeltet.


En litt uvanlig adferd for en lomvi som normalt holder til på dykere vann og langt til havs.


Men mat må den ha funnet der ikke grunna. En artig episode med en fugle som ses regelmessig lang kysten nå om dagen. Det går ikke så bra med arten, den er klassifisert som kristisk truet på rødlista!


Tekst og foto: Asbjørn Lie


Søylekilen 16. september 2011.

Ingen kommentarer: