Artsobservasjoner

lørdag 1. desember 2012

En stille dag på Lista - gråstupedykker og horndykker

Gråstrupedykker ungfugl.
Den fanget en fisk utenfor moloen i Fuglevika.

Åleliknende bytte!
Lett å svelge den var det ikke, det måtte flere forsøk til før den gikk ned.

Horndykker utenfor Kviljo.

Den lå rolig og døste inne ved land.

Tekst og foto: Asbjørn Lie
Lista 28. november 2012.

Ingen kommentarer: